Tin tức

Phát động Liên hoan phim Môi trường toàn quốc 22/08/2019

0
Chiều 19/8, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức Lễ phát động Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 7.




Liên hoan phim Môi trường toàn quốc nhằm nâng cao vai trò của điện ảnh, truyền hình trong tuyên truyền bảo vệ môi trường; biểu dương các tổ chức, cá nhân có tác phẩm điện ảnh và truyền hình về đề tài môi trường có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật, có tính tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, phát hiện lên án kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ môi trường của Việt Nam.

Liên hoan phim môi trường toàn quốc là hoạt động định kỳ 03 năm/lần do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Điện ảnh Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Qua sáu lần tổ chức, các kỳ liên hoan phim đều thành công tốt đẹp và đã góp phần tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

 

Toàn cảnh Lễ phát động Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7

Theo Quyết định số 2054/QĐ-BTNMT, Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7 sẽ tập trung vào các nhóm nội dung trọng tâm như: (i) biện pháp, giải pháp giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn; (ii) nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong hoạt động bảo vệ môi trường; (iii) phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; (iv) sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phát triển kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu; (v) giới thiệu các sáng kiến, giải pháp hiệu quả, mô hình, gương điển hình tiên tiến phong trào bảo vệ môi trường; giáo dục, đào tạo nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Đối tượng tham dự là các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước có phim về đề tài môi trường. Các tác phẩm dự thi thuộc 04 thể loại: phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình. Tác phẩm dự thi sản xuất trong thời gian từ 01/01/2016 đến ngày 15/10/2019, đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép phổ biến công bố, phát sóng và chưa tham dự các kỳ Liên hoan phim môi trường trước đó. Tác phẩm dự thi không vi phạm bản quyền tác giả dưới mọi hình thức.

Cơ cấu giải thưởng dự kiến có 16 giải thưởng bao gồm: mỗi thể loại phim dự kiến có 01 giải A (trị giá 20.000.000 đồng), 01 giải B (trị giá 15.000.000 đồng), 02 giải C (trị giá 10.000.000 đồng). Ngoài tiền thưởng, phim đạt giải được nhận Bằng chứng nhận và Phù điêu Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7.

Thời gian nhận hồ sơ và tác phẩm tham dự Liên hoan phim từ ngày 20/8/2019 đến hết ngày 31/10/2019 (tính theo dấu bưu điện). Lễ trao giải Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7 dự kiến sẽ được tổ chức vào quý IV năm 2019.

Sau 06 lần tổ chức, Liên hoan phim môi trường toàn quốc đã cho thấy tác dụng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về tình yêu thiên nhiên đất nước và bảo vệ môi trường thông qua các tác phẩm điện ảnh. Ban Tổ chức mong muốn Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 7 sẽ nhận được sự quan tâm của cộng đồng, thu hút đông đảo các đối tượng tham gia, đặc biệt là giới trẻ.


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn