Tin tức

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho những chương trình, dự án cấp bách của đất nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 13/08/2019

0
Chiều ngày 12/8, tại cuộc họp nghe Tổng cục Môi trường báo cáo về dự thảo Đề án “Thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho bảo vệ môi trường”, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo: “Cần bám sát vào mục tiêu thiên niên kỷ, những vấn đề bức xúc và những chương trình, dự án cấp bách của đất nước để tuyên truyền, vận động thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đáp ứng các nhu cầu cho sự nghiệp bảo vệ môi trường”.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì buổi làm việc

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng cục Môi trường cho biết, hiện nay, áp lực tăng trưởng kinh tế, tăng dân số và vấn đề đô thị hóa là những nguyên nhân cơ bản làm tăng chất thải, gây ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Cùng với đó, nhu cầu tài chính nhằm triển khai công tác bảo vệ môi trường này ngày càng tăng cao, trong khi nguồn ngân sách nhà nước có hạn, sức ép trần nợ công tăng lên và các nguồn hỗ trợ quốc tế giảm dần,...trong khi đó nguồn thu chi cho công tác bảo vệ môi trường nước ta vẫn còn mất cân đối, nguồn chi luôn lớn hơn nguồn thu.

Với vai trò cung ứng các dịch vụ công nói chung, dịch vụ môi trường nói riêng, Nhà nước luôn là người chịu trách nhiệm chủ yếu trong việc đảm bảo tài chính để cung ứng các dịch vụ nói trên. Nước ta đã mở cửa thị trường cho mọi thành phần kinh tế tham gia cung ứng các dịch vụ môi trường, trong đó chú trọng đến thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài nhằm bù đắp các khoảng thiếu hụt nguồn lực trong nước. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài cho công tác bảo vệ môi trường chú yếu thông qua nguồn vốn hỗ trợ (ODA) và nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Để thu hút mọi nguồn lực đầu tư vào cơ sở hạ tầng kinh tế, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã thể hiện quyết tâm cao trong việc thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư vào kết cấu hạ tầng kinh tế, trong đó có hạ tầng kỹ thuật môi trường. Các chủ trương trong công tác bảo vệ môi trường đã được ban hành xuyên suốt từ Trung ương bằng các nghị quyết của Đảng, đến các chiến lược, chương trình, dự án, các kế hoạch hành động của Chính phủ và của các địa phương thực hiện. Chủ trương hội nhập, hợp tác quốc tế sâu rộng và được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương là điểm mạnh tạo cơ hội cho việc thu hút các nguồn vốn nước ngoài, từ hỗ trợ vốn ODA cho đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Cho đến nay, Việt Nam đang là điểm đến thu hút lượng lớn vốn FDI nhờ thành quả của chính sách đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam được đánh giá là địa điểm tiềm năng cho các nhà đầu tư quốc tế nhờ sự ổn định về chính trị và tăng trưởng kinh tế nhanh. Nguồn vốn ODA và FDI có tăng qua các năm nhưng vẫn còn rất  nhỏ so với tổng nhu cầu vốn cho công tác bảo vệ môi trường, với nguồn ngân sách hạn hẹp, chúng ta đã phải huy động vốn từ nhiều nguồn để đáp ứng các nhu cầu cho sự nghiệp bảo vệ môi trường,

Đề án “Thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho bảo vệ môi trường” được xây dựng nhằm phân tích được thực trạng và dự báo nhu cầu tài chính cho công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam trong giai đoạn tới. Phân tích được những thuận lợi, khó khăn trong huy động nguồn vốn đầu tư nước ngoài cho công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam và đề xuất được giải pháp huy động nguồn vốn hỗ trợ và đầu tư trực tiếp nước ngoài cho công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Trong các giải pháp thực hiện, dự thảo Đề án nhấn mạnh đến việc nghiên cứu hoàn thiện văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực môi trường nhằm từng bước tạo dựng thị trường dịch vụ môi trường đầy đủ theo cơ chế thị trường. Trọng tâm là đổi mới cơ chế giá dịch vụ trên nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, có tính đến khả năng chi trả của người dân tạo sự công bằng trong xã hội, đặc biệt là cơ chế giá dịch vụ môi trường, cơ chế lựa chọn dự án, nhà thầu, minh bạch thông tin và hỗ trợ người thu nhập thấp.

Nghiên cứu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, giảm giấy phép con và hướng tới hỗ trợ nhà đầu tư thay vì chính sách ưu đãi thuế như hiện nay; công khai minh bạch trong cơ chế giá, thông tin, quy hoạch dịch vụ môi trường.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng, lĩnh vực bảo vệ môi trường cần kinh phí đầu tư rất lớn trong khi nguồn lực quốc gia có hạn, do vậy Bộ Tài nguyên và Môi trường cần xây dựng các giải pháp tổng thể để thu hút các nguồn lực bên ngoài nhất là nguồn lực quốc tế để chung tay cho công tác bảo vệ môi trường. Việc xây dựng Đề án “Thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho bảo vệ môi trường” là hết sức cần thiết nhưng phải đảm bảo tính khả thi, đặc biệt cần quan tâm đến việc phải cải tổ toàn diện khung chính sách ưu đãi trong bảo vệ môi trường hiện hành, chuyển hướng sang ưu đãi dựa trên hiệu quả, bền vững, thân thiện môi trường và trách nhiệm xã hội.

Thứ trưởng đề nghị, “Đề án cần bám sát vào mục tiêu thiên niên kỷ, những vấn đề bức xúc và những chương trình, dự án cấp bách của đất nước để tuyên truyền, vận động thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đáp ứng các nhu cầu cho sự nghiệp bảo vệ môi trường”./.

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn