Tin tức

Hội thảo sửa đổi một số điều của Luật Đất đai về kinh tế và giá đất 09/08/2019

0
Chiều ngày 8/8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì Hội thảo về sửa đổi một số điều của Luật Đất đai về kinh tế và giá đất. Hội thảo có sự tham gia của các Giáo sư, tiến sĩ khoa học, các nhà quản lý chính sách, nhà nước về đất đai cùng lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường trên cả nước.

Chiều 8/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo
về sửa đổi một số điều của Luật đất đai về kinh tế và giá đất

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết: Vấn đề sửa Luật Đất đai ở thời điểm này để điều chỉnh những quy định chưa phù hợp với thực tiễn. Đồng thời trước những yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới đòi hỏi những đột phá về chính sách để tạo động lực mới cho phát triển thì chính sách đất đai là một trong những vấn đề quan trọng của hoạt động kinh tế - xã hội cần phải tiếp tục được hoàn thiện, đổi mới nhằm giải phóng các nguồn lực khác như lao động, khoa học và nguồn vốn xã hội cho phát triển. Bộ trưởng nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Đất đai nhằm giải quyết các mục tiêu cơ bản là quản lý chặt chẽ tài nguyên đất; nâng cao hiệu quả sử dụng, phát huy nguồn lực tài chính từ đất đai cho phát triển; giải quyết hiệu quả vấn đề khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai.

Bộ trưởng mong muốn các đại biểu thẳng thắn tham mưu, đề xuất xây dựng những nguyên tắc chung để phát triển mối quan hệ về kinh tế đất đai để áp dụng được đa mục tiêu trong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời chỉ ra những bất cập, tồn tại, hạn chế về những vấn đề về đất đai, cụ thể về kinh tế đất đai để từ đó sửa đổi, giải quyết thỏa đáng những mối quan hệ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội thảo

Trình bày tại Hội thảo, ông Lê Thanh Khuyến cho biết, hiện nay dự thảo sửa đổi một số điều của Luật Đất đai về kinh tế và giá đất đã được các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các cuộc họp với đại diện Vụ Kinh tế, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ để thảo luận những nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung; làm việc với Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự thảo Luật PPP trong đó có nội dung thanh toán dự án BT bằng quỹ đất; tổng hợp các nội dung chỉ đạo trong các Nghị quyết, Kết luận của Đảng cần phải thể chế; tổng hợp các nội dung còn chồng chéo, không thống nhất giữa Luật Đất đai và các Luật khác có liên quan.

Đối với những nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, ông Lê Thanh Khuyến cho biết, vấn đề về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất mục tiêu sửa đổi bổ sung sẽ khắc phục một số bất cập trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có đất thu hồi.

Về thực hiện các dự án BT, mục tiêu sửa đổi, bổ sung nhằm đưa ra các giải pháp để giải quyết được thực trạng hiện nay là việc thực hiện cơ chế đổi đất lấy công trình khi thực hiện dự án BT cũng hạn chế việc đấu giá quyền sử dụng đất, có thể gây thất thoát ngân sách nhà nước; đầu tư theo hình thức BT tạo ra những khoảng sinh lời từ cơ hội sở hữu đất vàng, vị trí đắc địa; giá trị tăng thêm từ đất do đầu tư dự án BT phần lớn do chính doanh nghiệp thực hiện dự án được hưởng lợi.

Về giá đất, mục tiêu sửa đổi bổ sung Luật sẽ khai thác được nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí; tình trạng việc xác định giá đất cụ thể còn kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; khắc phục được việc hội đồng thẩm định giá đất chưa đảm bảo tính khách quan; quy định về áp dụng bảng giá đất chưa tạo điều kiện để hình thành cơ sở dữ liệu giá đất tin cậy…

 

Giáo sư Đặng Hùng Võ phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý nhà nước đã cùng nhau thảo luận các vấn đề về khai thác nguồn lực kinh tế tài chính đất; giá đất; vấn đề gắn quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với kinh tế, tài chính đất đai; nâng cao vai trò của Trung tâm phát triển quỹ đất; sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, cổ phần hoá; chuyển đổi đất nông, lâm trường; tích tụ đất đai, dồn điền, đổi thửa; bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và vấn đề sở hữu nước ngoài…

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, những vấn đề được đưa ra tại hội thảo để đưa vào sửa đổi Luật Đất đai phải đánh giá bằng thước đo của sự hiệu quả, đưa ra những quyền lợi sử dụng đất của người dân, nhà nước và doanh nghiệp. Luật phải đảm bảo được lợi ích của người dân nhưng vẫn đảm bảo và phù hợp với tiến trình phát triển đất nước, xây dựng kinh tế - xã hội hiện đại, văn minh.

 

Toàn cảnh Hội thảo về sửa đổi một số điều của
Luật đất đai về kinh tế và giá đất chiều ngày 8/8

Bộ trưởng khẳng định Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ từng bước kiện toàn, hiện thực hoá các mục tiêu đưa ra của việc sửa đổi luật, tạo ra sự minh bạch cao hơn, xây dựng được quyền lợi của người dân nhiều hơn. Đối với những vấn đề còn vướng mắc hiện nay, Bộ trưởng đề nghị cần thẳng thắn nhìn nhận, từng bước thay đổi theo cơ sở khoa học, minh bạch và có sự quyết tâm để sửa đổi, thay đổi.


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn