Tin tức

Thực hiện thống nhất, đồng bộ và có cơ chế chia sẻ, sử dụng hiệu quả dữ liệu các lĩnh vực khí tượng thủy văn, tài nguyên nước và biến đổi khí hậu 07/08/2019

0
Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành tại cuộc họp về chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung trong các lĩnh vực khí tượng thủy văn, tài nguyên nước và biến đổi khí hậu diễn ra chiều 06/8, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Tổng cục Khí tượng thủy văn, các Cục: Quản lý tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu; các Viện: Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Tài nguyên nước; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, dữ liệu tài nguyên và môi trường nói chung, dữ liệu về khí tượng thủy văn tài nguyên nước, biến đổi khí hậu nói riêng là một trong những tài sản giá trị và vô cùng quan trọng. Dữ liệu đó, không những phục vụ cho ngành tài nguyên và môi trường mà còn phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp hạ tầng dữ liệu cho các địa phương phát triển, đặc biệt tạo nền tảng quan trọng cho việc triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ở Việt Nam.

Các thông tin, số liệu, dữ liệu của từng lĩnh vực là rất lớn, đa dạng. Tuy nhiên, các thông tin, dữ liệu đó ở các địa phương vẫn còn đang được lưu giữ, quản lý rải rác ở nhiều đơn vị khác nhau. Số lượng thông tin này rất nhiều và chưa được thu thập, quản lý thống nhất, điều này đang gây trở ngại cho công tác quản lý nhà nước, đặc biệt trong việc khai thác, tiếp cận thông tin để đưa ra các quyết sách đúng đắn, kịp thời và phù hợp với thực tế.

Theo Thứ trưởng, kiểm đếm lại mới thấy trong tay chúng ta có mọi thứ nhưng mỗi thứ nằm một nơi, các mảng dữ liệu vẫn đang nằm rải rác. Để tổng hợp lại ra một kết quả mà có thể phục vụ cho hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu thì vẫn đang còn thiếu sự liên kết, sự chia sẻ dùng chung dữ liệu với nhau.

“Các đơn vị phải thay đổi tư duy, nhận diện được thách thức. Nếu chúng ta không nhanh chóng thay đổi, không liên kết, tích hợp, tổng hợp các loại dữ liệu lại và đưa ra được sản phẩm, kết quả mà Đảng, nhà nước và nhân dân mong chờ thì sẽ là chưa làm tròn trách nhiệm. Hơn nữa, sự chia sẻ tạo nên nền kinh tế mới chính là kinh tế chia sẻ. Do vậy, cởi mở chia sẻ, đảm bảo việc sử dụng hiệu quả dữ liệu các lĩnh vực khí tượng thủy văn, tài nguyên nước và biến đổi khí hậu mới làm nên sức mạnh của chúng ta”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

 

Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng
Tổng cục Khí tượng thủy văn báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết, ngành khí tượng thủy văn đã được đầu tư, khai thác thông tin một cách bài bản; hạ tầng dữ liệu thông tin được bố trí nên có được nền tảng, tiềm lực để đặt cơ sở dữ liệu cũng như tạo môi trường công nghệ thông tin để quản lý cơ sở dữ liệu này.

Nhận thấy từ nhiều lĩnh vực, các cơ sở dữ liệu khác nhau; trong đó Tổng cục khí tượng thủy văn có rất nhiều cơ sở dữ liệu có thể chia sẻ. Trước mắt, đó là việc có thể chia sẻ luôn số liệu khí tượng thủy văn trong mạng lưới phòng chống thiên tai của Bộ ngay trong tháng 8 này.

Ông Trần Hồng Thái cũng cho biết thêm, trong tháng 8, Tổng cục Khí tượng thủy văn đang triển khai tích hợp số liệu từ các mạng lưới quan trắc tự động về cơ sở dữ liệu tập trung, ngay lập tức Cục Quản lý tài nguyên nước vào cuộc rất tích cực và tích hợp thông tin về các trạm, các hồ chứa, các vị trí. Tổng cục Khí tượng thủy văn sẽ cử đầu mối cùng làm việc với các chuyên gia quốc tế từng bước tích hợp dữ liệu vào hệ thống.Ông Châu Trần Vĩnh, Phó Cục trưởng
Cục Quản lý tài nguyên nước báo cáo tại cuộc họp

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, ông Châu Trần Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước thông tin, hiện nay số liệu quan trọng trong công tác quản lý tài nguyên nước cũng như dự báo nhưng đang ở diện “demo” chỉ có hệ thống giám sát vận hành các hồ từ hơn 100 hồ chứa, đập thủy điện lớn nhất Việt Nam. Và nhu cầu sử dụng dữ liệu dùng chung hết sức quan trọng, đặc biệt đối với lĩnh vực tài nguyên nước. Về việc chia sẻ cơ sở dữ liệu, hiện nay, Cục đã chia sẻ số liệu phục vụ công tác dự báo khí tượng thủy văn, đặc biệt trong mùa lũ cũng như hạn hán đều có thể chia sẻ thông tin số liệu.

Còn trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, các dữ liệu chủ yếu về công ước, điều ước về biến đổi khí hậu, chính sách về biến đổi khí hậu, dữ liệu biến đổi khí hậu thông qua Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2015, Chương trình khoa học công nghệ phục vụ chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và chương trình khoa học công nghệ về tài nguyên môi trường… Cơ sở dữ liệu trong kiểm kê phát thải khí nhà kính.

“Để xây dựng các cơ sở dữ liệu chung này cần thống nhất nền tảng về định dạng cơ sở dữ liệu để đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả khi sử dụng dữ liệu”, ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu kiến nghị.
 


Toàn cảnh cuộc họp

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đơn vị, phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành khẳng định cơ sở dữ liệu dùng chung có thể sử dụng ngay được của 3 lĩnh vực khí tượng thủy văn, tài nguyên nước và biến đổi khí hậu bao gồm dữ liệu về trạm đo khí tượng thủy văn, rada thời tiết, dữ liệu giám sát hệ thống vận hành hồ, nước dưới đất, dữ liệu về mạng lưới sông ngòi.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị cần xem xét lại các quy định pháp luật về dữ liệu đang có, các dự án đề tài nhiệm vụ đang có về lĩnh vực này. Từ đó, phát huy ý tưởng, cách làm, tận dụng những nguồn lực đang có để đưa ra được những kế hoạch cụ thể.

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn