Tin tức

Hoàn thiện nhiều văn bản pháp luật quan trọng về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 20/07/2020

0
Ngày 17/7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các các đơn vị trực thuộc Bộ và cán bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đạo Việt Nam cho biết: Những tháng đầu năm là thời điểm hết sức khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid. Song, với sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tổng cục và sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Lãnh đạo Bộ TN&MT, Tổng cục đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong việc quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển bền vững kinh tế xã hội của đất nước.

 

Ông Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Về xây dựng và hoàn thiện pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, 6 tháng đầu năm, Tổng cục tham mưu, trình Ban cán sự, Ban Chấp hành đảng bộ Bộ TN&MT thông qua và ban hành Kế hoạch số 646-KH/BCSĐTNMT thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp thu ý kiến góp ý của Thành viên Chính phủ, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo “Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/ 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển”; tổng hợp, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ về dự thảo “Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo”; đã tổ chức làm việc với chuyên gia lấy ý kiến về một số nội dung đồng thời họp Tổ biên tập “Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển của tổ chức, cá nhân được giao để nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng”; tham mưu Bộ trình Chính phủ đề nghị xem xét, bổ sung nhiệm vụ xây dựng Nghị định nêu trên vào Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT xin ý kiến các đơn vị liên quan về dự thảo “Thông tư ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trên biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển”. Tổng cục cũng đã xây dựng và ban hành Quyết định số 79/QĐ-TCBHĐVN về Quy trình thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển để nhận chìm.

Về công tác quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo, Tổng cục đã tham mưu Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 về việc phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030. Hiện Tổng cục đang tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị về Kế hoạch tổng thể, Quy chế phối hợp triển khai thực hiện; xây dựng Thuyết minh các nhiệm vụ/dự án theo Chương trình trọng điểm.

Về công tác quy hoạch biển, Tổng cục đã tham mưu, trình Bộ trình Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia; tích cực triển khai Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đã tham mưu Bộ có công văn gửi các bộ, ngành liên quan và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển đánh giá tổng kết Chiến lược Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến lược Quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh đó, Tổng cục cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan ở Trung ương và địa phương, lực lượng cảnh sát môi trường, cảnh sát biển và các địa phương thực hiện nhiệm vụ thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển; triển khai có trọng tậm, trong điểm công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trường biển; đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối về ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển phù hợp với các quy định hiện hành của Việt Nam cũng như các cam kết quốc tế.

Công tác giao khu vực biển, cấp phép nhận chìm ở biển đã có chuyển biến rõ nét, dần dần đi vào nền nếp, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành; đẩy mạnh thực hiện thông qua hình thức liên thông thủ tục hành chính, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, địa phương có biển.
 

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đánh giá cao những nỗ lực của Tổng cục trong thời gian qua và biểu dương những thành tích mà đơn vị đạt được. Đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn mà đơn vị đang phải vượt qua, đặc biệt là cơ sở vật chất và phương tiện thực hiện nhiệm vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển còn thiếu thốn và hết sức hạn hẹp. Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho biết, lãnh đạo Bộ TN&MT rất quan tâm, cố gắng hỗ trợ cho Tổng cục để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục tập trung nguồn lực hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ, văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực biển và hải đảo trong Chương trình công tác được giao; trong đó có Quy hoạch không gian biển và Quy hoạch tổng thể sử dụng bền vững TN&MT biển vùng bờ.

Thứ trưởng cũng lưu ý Tổng cục cần quan tâm tới công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, đảo; làm tốt cơ sở dữ liệu để làm căn cứ, cơ sở khoa học cho việc xét giao khu vực biển, đánh giá tác động môi trường trong việc giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh, nạo vét, nhận chìm; triển khai hiệu quả công tác, thanh tra, kiểm tra; quan tâm phối hợp, xử lý kiến nghị của địa phương; thực hiện tốt công tác giám sát môi trường biển, công bố hiện trạng môi trường biển 5 năm 2016-2020…

Chia sẻ về việc thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn cao về biển, đảo hiện nay, nhất là những cán bộ về quy hoạch không gian biển và quy hoạch sử dụng TN&MT biển, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ TN&MT tổ chức các khoá học đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ cán bộ làm công tác quản lý biển, đảo của Tổng cục và các địa phương có biển; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, nhằm tranh thủ hỗ trợ các nguồn lực, chuyên môn, kỹ thuật cho hoạt động quản lý tài nguyên môi trường biển.


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn