Tin tức

Tăng cường quảng bá sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng về đo đạc bản đồ 10/01/2022

0
Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, sáng 7/1.
Phó Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết: Trong năm 2021, Viện đã chủ động xây dựng và đề xuất các nhiệm vụ, đề tài, dự án, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, kết quả nghiên cứu đạt chất lượng, cùng với đó là các hoạt động nghiên cứu được đẩy nhanh tiến độ.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Viện đã triển khai đúng tiến độ 1 đề tài cấp Nhà nước, 6 đề tài cấp Bộ và đã nộp hồ sơ nghiệm thu 12 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 theo đúng quy định.

Viện luôn chú trọng nghiên cứu, tìm hiểu, tìm kiếm các đối tác mới để thiết lập các cơ chế hợp tác. Đồng thời, liên hệ với các tổ chức quốc tế, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Đo đạc, Bản đồ tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi về chuyên môn, tạo cơ hội cho các chuyên gia của Viện tiếp xúc, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong thực tiễn.

Đặc biệt, trong năm 2021, Viện đã tổ chức thành công Hội thảo KHCN toàn quốc với chủ đề “Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia - Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại”. Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu là các chuyên gia, các nhà khoa học, quản lý ở các cơ quan đơn vị, các trường đại học, các viện nghiên cứu trên cả nước.

 

Điểm cầu trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và
triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Đồng thời, Viện cũng duy trì công tác đào tạo sau đại học trình độ tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh và xây dựng trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhằm cung cấp hệ thống hỗ trợ nhận bài, phản biện và xuất bản tạp chí và trang thông tin điện tử Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nhằm tích hợp hệ thống hỗ trợ quản lý và công bố thông tin hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và hỗ trợ công tác đánh giá nhiệm vụ của Viện.
Bên cạnh việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo chức năng quản lý năm 2021, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện cũng đã tích cực tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm nâng cao đời sống cho viên chức và người lao động hướng tới đáp ứng các nhu cầu thực tế của các địa phương như sử dụng ứng dụng GIS, đo đạc tọa độ, độ cao, lập bản đồ, xử lý ảnh, đặc biệt là đã ứng dụng công nghệ UAV máy bay không người lái để khảo sát địa hình.
Trong năm 2022, Viện sẽ tiếp tục đôn đốc các đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyển tiếp thực hiện đúng tiến độ, đặc biệt là các dự án, đề tài kết thúc trong năm 2022; hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên và tiếp tục mở rộng thực hiện các hợp đồng dịch vụ.
Viện tập trung đảm bảo công tác đào tạo, tiếp tục triển khai các nghiệp vụ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; tăng cường công tác hợp tác quốc tế, đặc biệt trong việc trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó, vận động tài trợ quốc tế để thực hiện các dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, viễn thám vào thực tiễn; nghiên cứu, trao đổi thông tin và hợp tác hoàn thành các dự án với các đối tác trong nghiên cứu, xây dựng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian Quốc gia Việt Nam; xây dựng, phát triển hệ thống thông tin địa lý Quốc gia Việt Nam; ... 
Các đơn vị tham dự Hội nghị trực

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã đạt được trong năm qua, đồng thời, cũng đề nghị Viện cần tập trung, chú trọng thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò nghiên cứu khoa học của Viện và cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu Viện cần chủ động tiếp thu các công nghệ tiên tiến, áp dụng phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam cùng với đó là đề xuất các đề tài khoa học công nghệ phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển ngành tài nguyên và môi trường trong thời gian tới.

Cùng với đó, tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế; tăng cường quảng bá sản phẩm nghiên cứu, phổ biến rộng rãi các ứng dụng của Viện tới tất cả các ngành, lĩnh vực khác; thúc đẩy công tác đào tạo sau đại học và nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên chức và người lao động của Viện.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Nguyễn Phi Sơn khẳng định tiếp tục lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng cho công chức, viên chức và người lao động trong Viện yên tâm công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ giao. Tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, kỷ luật lao động… đảm bảo dân chủ, minh bạch trong các công việc. Phát huy tinh thần đoàn kết, thế mạnh của Viện để góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển lĩnh vực đo đạc và bản đồ nói riêng và ngành TN&MT nói chung.
 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trao bằng
Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Thành


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn