Tin tức

Công ty TNHH nhà nước một thành viên Tài nguyên và Môi trường Thông báo đấu giá tài sản. 31/08/2021

0
Công ty TNHH nhà nước một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt có nhu cầu tìm đơn vị tổ chức đấu giá tài sản. Tài sản đấu giá: phương tiện ô tô thanh lý.
Công ty TNHH nhà nước một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt có nhu cầu tìm đơn vị tổ chức đấu giá tài sản. Tài sản đấu giá: phương tiện ô tô thanh lý.
Nguồn tin:Văn phòng Công ty TNHH TN&MTVN