Tin tức

Đổi mới, sáng tạo trong công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền 28/12/2020

0
Chiều 23/12, tại Hà Nội, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền Vũ Minh Sơn cho biết, năm 2020, mặc dù, số lượng cán bộ, công chức của Vụ còn hạn chế, trong điều kiện kinh phí khó khăn, nhưng tập thể của Vụ đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao.

Nhìn lại kết quả vừa qua, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền Trương Văn Đạt cho biết, ngay từ đầu năm 2020, Vụ đã xây dựng Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng và tổ chức thực hiện với các nội dung bám sát yêu cầu của thực tiễn nhằm động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đoàn kết, hăng hái thi đua lao động hoàn thành thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ được giao; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động.

Bên cạnh đó, Vụ đã tham mưu Bộ trưởng phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; đề ra các giải pháp, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện để các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả, thi đua khen thưởng đang trở thành động lực để hoàn thành nhiệm vụ, là công cụ của quản lý lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

 

Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Tuyên truyền phát biểu tại Hội nghị

Vụ đã tham mưu Bộ trưởng ban hành Quyết định về việc tặng Cờ Thi đua đua của Bộ cho các đơn vị dẫn đầu các Khối, Cụm thi đua; tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở, Chiến sỹ Thi đua ngành Tài nguyên và Môi trường, tặng Bằng khen của Bộ trưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề do Bộ phát động và khen thưởng hoàn tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Ngoài ra, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền còn tham mưu Bộ trưởng tặng Bằng khen đột xuất cho các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính; xây dựng văn bản pháp luật và công tác nghiên cứu khoa học; phòng, chống bão lũ; phân giới cắm mốc trên đất liền…

Về công tác tuyên truyền, báo chí trong năm 2020, Vụ đã tiếp tục thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền theo hướng tuyên truyền chủ động, có trọng tâm trọng điểm, đa dạng phong phú về hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân và doanh nghiệp về pháp luật tài nguyên và môi trường.

Công tác tuyên tuyền, báo chí đã đi vào thực chất hơn, bám sát thực tiễn; thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin phản hồi về hoạt động của Bộ, ngành; báo cáo và tham mưu cho lãnh đạo Bộ xử lý kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tháo gỡ các khó khăn, bức xúc của người dân, doanh nghiệp và tổ chức, cộng đồng.

Trong năm 2020, công tác tuyên truyền được tăng cường thông qua việc tiếp xúc báo chí để mở rộng thông tin thông qua tổ chức Họp báo theo chuyên đề, đột xuất và Họp báo thường kỳ... Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền báo chí cho các đơn vị thuộc Bộ; tổ chức các đoàn phóng viên đi tìm hiểu thực tế với sự phối hợp của các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Thanh Hóa, Thái Nguyên.

Cùng với đó, Vụ đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng Hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2020; Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020...

Phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2020, năm 2021, Vụ sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt các Chỉ thị, Luật Thi đua, khen thưởng; các Nghị định hướng dẫn thực hiện. Xây dựng Văn bản phát động thi đua trong toàn ngành Tài nguyên và Môi trường. Chỉ đạo hoạt động Khối, Cụm thi đua ngành Tài nguyên và Môi trường. Thẩm định hồ sơ khen thưởng năm 2020 đối với cấp Bộ và cấp Chính phủ, Nhà nước trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ và Bộ trưởng quyết định phê duyệt…

Vụ sẽ xây dựng kế hoạch tuyên truyền năm 2021, đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền các lĩnh vực của Ngành;  tổ chức các cuộc họp báo theo quý và họp báo đột xuất khi được lãnh đạo Bộ phân công; tổ chức đoàn phóng viên đi thực tế tại một số tỉnh để tìm hiểu thêm về ngành; tổ chức lớp tập huấn về công tác tuyên truyền, báo chí cho các cán bộ làm công tác tuyên truyền, báo chí của các đơn vị trực thuộc Bộ…

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chúc mừng và biểu dương các kết quả đã đạt được của Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền trong năm 2020, nhất là từ đầu năm, mặc dù, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng cán bộ, công chức của Vụ đã nỗ lực hoàn thành đúng thời hạn.Nguồn tin:Theo monre.gov.vn