Tin tức

Công ty TN&MT Việt Nam xây dựng Chiến lược kinh doanh hiệu quả để đảm bảo phát triển bền vững . 04/05/2022

0
 (TN&MT) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên tại Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022 của Công ty TNHH Một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam diễn ra ngày 29/4 tại Hà Nội.Thứ trưởng Bộ TN&MT
Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, ông Ngô Sỹ Cường, Chủ tịch Công ty TN&MT Việt Nam cho biết, năm 2021, mặc dù, chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tập thể Công ty đã nỗ lực hết mình, giữ vững được ổn định, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, người lao động có việc làm, thu nhập ổn định.

Trong năm qua, Công ty luôn duy trì các địa bàn truyền thống và chủ động mở rộng thêm các thị trường và các lĩnh vực mới theo năng lực của mình; liên kết với các đối tác để tham gia một số lĩnh vực nhằm nâng cao năng lực kinh nghiệm đặc biệt là năng lực kinh nghiệm của nhà thầu.

Việc tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh luôn theo hướng chỉ đạo thống nhất, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động trong quản lý điều hành. Công ty luôn có thông tin kịp thời để đưa ra các giải pháp chỉ đạo cụ thể cho từng nội dung công việc.

Năm 2021, công tác quản lý kế hoạch của Công ty ngày càng đi vào nề nếp, khoa học, minh bạch và hiệu quả. Việc giao và quyết toán kế hoạch sản xuất được thực hiện theo khối lượng sản phẩm đã được nghiệm thu, thanh toán, từng bước chấm dứt tình trạng nợ đọng sản phẩm.

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Công ty tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất người lao động và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình như: Công nghệ LIDAR, UAV, quét Laze, xử lý ảnh viễn thám… Nghiên cứu tìm hiểu các phần mềm ứng dụng cho các ngành khác sử dụng dữ liệu của ngành TN&MT để tăng giá trị của các sản phẩm của Công ty thực hiện như: 3Dmax, AutoCad, Recap,….

Bên cạnh việc chấp hành nghiêm túc các quy trình, quy phạm, quy định của Bộ TN&MT của địa phương về công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công trình, Công ty đã và đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản tài liệu, quy trình để kiểm soát chất lượng sản phẩm đến từng tổ đội sản xuất, hướng đến sự chủ động sáng tạo và ý thức trách nhiệm của từng cá nhân đối với sản phẩm của mình.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, công ty vần còn gặp những khó khăn từ tìm kiếm nguồn nguồn việc làm, sắp xếp tổ chức sản xuất, quản trị doanh nghiệp, thiết bị công nghệ, tài chính.

 

Ông Ngô Sỹ Cường,
Chủ tịch Công ty TN&MT Việt Nam báo cáo tại Hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, ông Ngô Sỹ Cường cho biết, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy, tập trung đào tạo thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được các nhiệm vụ trong thời gian tới của ngành TN&MT; đầu tư khoa hoạc công nghệ ứng dụng vào thực tế sản xuất của thị trường; tập trung tìm kiếm, mở rộng thị trường với những công việc có chuyên môn đặc thù của ngành TN&MT; chuyển đổi dần cơ cấu sản xuất của Công ty.

Đối với dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành, ngoài các dự án truyền thống về đo đạc, bản đồ và địa chính, Công ty tập trung triển khai các công việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tiến tới xây dựng đồng bộ các cơ sở dữ liệu theo hướng cấu trúc hạ tầng cơ sở dữ liệu quốc gia để sử dụng theo các mức khác nhau, phục vụ mục tiêu cung cấp dữ liệu chuyên ngành theo nhu cầu của xã hội.

Đối với đầu tư phát triển, Công ty tập trung vào công tác chuẩn bị các dự án, hoàn tất thủ tục nghiên cứu công nghệ, xây dựng và thẩm định báo cáo đầu tư, tìm kiếm và lựa chọn các đối tác; tập trung triển khai các dự án đã được chuẩn bị về nguồn vốn cũng như tính hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn về nguồn vốn đầu tư, huy động tối đa vốn đầu tư từ nguồn xã hội.
Cùng với đó, Công ty chủ động tìm kiếm các công việc về dịch vụ dữ liệu cho các Công ty trong và ngoài nước; đẩy mạnh công tác giới thiệu sản phẩm của Công ty tới các đối tác nhằm mở rộng thị trường hoạt động và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm. Chủ động phối hợp với các đơn vị trong, ngoài Bộ TN&MT, các địa phương, doanh nghiệp để tham gia nghiên cứu đề xuất và xây dựng các dự án tăng cường năng lực kỹ thuật, năng lực điều tra thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý chuyên ngành.
 


Toàn cảnh Hội nghị Đại hội
Người lao động Công ty TN&MT Việt Nam năm 2022

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn đề xuất tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, nâng cao trình độ chuy