Tin tức

Quy hoạch ngành gắn kết với định hướng phát triển kinh tế - xã hội 29/05/2019

0
Tại cuộc họp nghe Tổng cục Môi trường báo cáo các dự thảo nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia và Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học được tổ chức sáng ngày 28/5, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị: “Xây dựng các Quy hoạch phải đảm bảo được sự gắn kết giữa định hướng phát triển kinh tế - xã hội với các yêu cầu về quản lý, bảo vệ môi trường” .

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp


Sự chuyển đổi mô hình kinh tế của Việt Nam trong thời gian vừa qua đã đưa nước ta từ một nền kinh tế kém phát triển, chuyển sang một quốc gia có thu nhập trung bình. Điều này diễn ra đồng thời với quá trình đô thị hóa và mở rộng địa giới hành chính đô thị, dẫn tới dân số thành thị tăng theo. Trước áp lực của phát triển công nghiệp mạnh mẽ kéo theo các hoạt động khai thác tài nguyên, hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghệ, làng nghề và các dự án đầu tư ngày càng nhiều; dân số gia tăng không ngừng kéo theo nhu cầu lớn về các khu chung cư, khu đô thị mới, hạ tầng cơ sở và phương tiện giao thông; nhu cầu về năng lượng ngày càng lớn; gia tăng dịch vụ du lịch, y tế, phát triển nông nghiệp….và tất cả điều này dẫn đến khối lượng và chủng loại chất thải phát sinh ngày càng lớn, khó kiểm soát, môi trường bị ô nhiễm, mất cân bằng hệ sinh thái, xuất hiện những thời tiết cực đoan khó dự báo.

Bên cạnh đó, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 đã xác định quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia là quy hoạch ngành quốc gia. Trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng quốc gia và quy hoạch cấp tỉnh thì nội dung quản lý, bảo vệ môi trường là một hợp phần quan trọng của các quy hoạch này. Theo yêu cầu của Luật Quy hoạch và Luật Bảo vệ môi trường, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia sẽ được xây dựng cho giai đoạn đầu tiên  (từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050).


 
Toàn cảnh cuộc họp

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, công tác xây dựng, hoàn thiện nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia  và Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định sự thành công của việc lập quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia cũng như vấn đề tích hợp nội dung quản lý, bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường, đa dạng sinh học trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch cấp tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, đây là các Quy hoạch hết sức quan trọng, “xây dựng các Quy hoạch phải đảm bảo được sự gắn kết giữa định hướng phát triển kinh tế - xã hội với các yêu cầu về quản lý, bảo vệ môi trường tự nhiên, sinh thái, môi trường sống, đảm bảo được sự cân bằng giữa bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, giá trị lịch sử văn hóa và các giá trị bảo tồn văn hóa lịch sử và tránh được sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy hoạch phát triển”.

Thứ trưởng đề nghị, Tổng cục Môi trường hoàn thiện dự thảo của các Quy hoạch, gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị trực thuộc Bộ, các chuyên gia, các nhà khoa học. Đồng thời hướng dẫn cho các địa phương trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể của địa phương cần có các quy hoạch chuyên ngành như: chất thải rắn, đa dạng sinh học, quan trắc môi trường, ... đảm bảo sự đồng bộ với các Quy hoạch của ngành tài nguyên và môi trường./.


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn