Tin tức

Tham vấn các Bộ, ngành hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW 13/05/2019

0
Chiều 2/5, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã có buổi làm việc với các Bộ, ngành liên quan, tiếp tục rà soát, lấy ý kiến đóng góp, hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW.
Trước đó, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW về phát triển kinh tế biển bền vững. Bộ TN&MT giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam xây dựng dự thảo Kế hoạch này.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ; Tổng cục Du lịch; Tổng cục Thủy sản; Cục Hàng hải Việt Nam; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Viện Nghiên cứu biển và hải đảo, cùng các chuyên gia, các đơn vị trực thuộc có liên quan. Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi chủ trì buổi làm việc.Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi khẳng định, Nghị quyết 36/NQ-TW là một chiến lược tổng thể, toàn diện, là nền tảng cho việc phát triển kinh tế biển, quản lý biển, hải đảo của nước ta trong các giai đoạn tới với những khâu đột phá hết sức quan trọng và các nhiệm vụ, giải pháp vừa mang tính chiến lược vừa mang tính cụ thể để đạt được các mục tiêu đề ra.

Trao đổi với đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi cũng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể, thể chế hóa nghị quyết.

 

Ông Đỗ Thành Dương (Bộ Khoa học Công nghệ)
đóng góp ý kiến cho Dự thảo Kế hoạch

Nội dung cơ bản của Dự thảo Kế hoạch, được chia làm 3 mục chính: (A) Mục đích, yêu cầu; (B) Nội dung, giải pháp; (C) Tổ chức thực hiện và Phụ lục là Bảng tổng hợp danh mục các đề án, dự án, nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trong đó, đề ra 06 nội dung và giải pháp chính, gồm có: (1) Về quản trị biển và đại dương, quản lý vùng bờ; (2) Về phát triển kinh tế biển, ven biển; (3) Về nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển; (4) Về khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển; (5) Về môi trường, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng; (6) Đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế.
 
 

Ông Trịnh Xuân Cường, Phó Viện trưởng
Viện Dầu khí Việt Nam tham luận, góp ý cho Dự thảo Kế hoạch

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi nhấn mạnh, Dự thảo Kế hoạch đã nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả. Trong đó, Kế hoạch 5 năm đến năm 2025 nhằm mục đích: (i) Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần ưu tiên thực hiện trong giai đoạn đến năm 2025 nhằm triển khai các chủ trương lớn, khâu đột phá, các giải pháp về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đề ra trong Nghị quyết số 36-NQ/TW. (ii) Phân công cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với năng lực và khả năng huy động các nguồn lực của nền kinh tế, bao gồm ngân sách nhà nước, đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài và viện trợ phát triển. (iii) Thực hiện tốt Kế hoạch 5 năm đến năm 2025 là điều kiện căn bản và quan trọng để thực hiện thành công Kế hoạch tổng thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 

 
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại cuộc họp này, đại diện các Bộ, ngành đã đóng góp ý kiến về việc phát triển bền vững kinh tế biển trong các ngành du lịch biển, hàng hải, dầu khí, thủy sản, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ tiên tiến, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển,...
Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch để kịp thời trình Bộ và Chính phủ trong thời gian tới.

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn