Tin tức

Hội thảo khoa học Quản lý nhà nước về chất thải rắn 09/05/2019

0
Sáng ngày 8/5, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo quản lý nhà nước về chất thải rắn để các đơn vị quản lý ở Trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội và các tổ chức quốc tế tham gia thảo luận về quản lý chất thải rắn nhằm giúp các nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về công tác quản lý chất thải rắn thời gian qua, đồng thời đưa ra những định hướng sắp tới trong công tác quản lý chất thải rắn.
Hội thảo là cơ sở để tổng hợp, tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, trên cơ sở đó xây dựng dự thảo Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về quản lý chất thải rắn.

 

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu khai mạc Hội thảo

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội thảo, tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ, ngành: Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; đại diện UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng các tỉnh, thành trên phạm vi cả nước. Hội thảo còn có sự tham dự của đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản; Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc; các viện, cơ quan nghiên cứu và các trường đại học; các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh môi trường trong nước và quốc tế; một số doanh nghiệp, cơ sở xử lý chất thải.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh tới các bất cập, khó khăn và hạn chế trong công tác quản lý chất thải rắn (CTR) thời gian qua. "Thời gian qua, sự gia tăng dân số cùng với phát triển kinh tế - xã hội đã làm gia tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, nguyên vật liệu, năng lượng, đồng thời làm gia tăng lượng CTR phát sinh, với thành phần ngày càng phức tạp đã và đang gây khó khăn cho công tác quản lý CTR ở Việt Nam. Mặc dù, tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt vẫn tăng hàng năm, nhưng do lượng CTR phát sinh lớn, năng lực thu gom còn hạn chế, cùng với ý thức cộng đồng chưa cao nên tỷ lệ thu gom vẫn chưa đạt yêu cầu. Do đó, công tác quản lý CTR còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên nhiều địa phương".

 Trước thực trạng nêu trên, tại Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 01 năm 2019, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về CTR; giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn.

"Hội thảo quản lý nhà nước về CTR là một trong chuỗi các hoạt động được Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhằm triển khai chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 09/NQ-CP nói trên. Song song với việc tổ chức các Hội thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch và đang tích cực triển khai các nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về CTR, trong đó tập trung đánh giá tình hình thực hiện các chiến lược, kế hoạch về CTR; tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác quản lý CTR trên phạm vi cả nước; chuẩn bị nội dung để tổ chức Hội nghị toàn quốc về CTR; hoàn thiện Đề án truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về CTR. Bộ cũng đang khẩn trương xây dựng các Đề án: tăng cường năng lực quản lý CTR tại Việt Nam, tăng cường quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam" - Thứ trưởng cho biết thêm.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo

Trước các bất cập trong công tác quản lý CTR hiện nay, Thứ trưởng cho rằng, đây là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương và cũng là vấn đề đã được các Đại biểu quốc hội và cử tri cả nước hết sức quan tâm, chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội, đặc biệt là tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV vừa qua. Do đó, việc đề xuất được mô hình quản lý thống nhất về CTR cũng như các giải pháp quản lý, công nghệ xử lý CTR nhằm kiểm soát, giải quyết có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường do CTR dự kiến được nhiều tổ chức, cá nhân và xã hội mong đợi.

Báo cáo “Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án thống nhất quản lý nhà nước về CTR”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh báo cáo tổng hợp một số vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ về quản lý CTR thời gian qua; như việc thiếu các quy định về cơ chế phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc ban hành các quy định để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật về quản lý CTR, đặc biệt sau khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật không quy định hình thức Thông tư liên tịch; việc giao Bộ Xây dựng một số nội dung về CTR sinh hoạt sẽ dẫn đến những giao thoa, chồng chéo, thiếu thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về CTR. Cùng với đó Bộ TN&MT chủ yếu chịu trách nhiệm ban hành đối với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải khi phát thải ra môi trường (chủ yếu là nước thải, khí thải) và chất thải nguy hại; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến việc quản lý chất thải (phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt, tái chế, tái sử dụng chất thải v.v.) đang được giao cho Bộ Xây dựng và các Bộ chuyên ngành nhưng không có cơ chế phối hợp với Bộ TN&MT dẫn đến việc không thống nhất trong quản lý CTR.

 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh

Trên cơ sở rà soát các quy định pháp luật này, Tổng cục Môi trường đang đề nghị xem xét, sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm chuyển chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về CTR thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; ...từ Sở Xây dựng sang Sở TN&MT để bảo đảm tính thống nhất từ Trung ương đến địa phương

Tổng cục cũng đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về CTR của các Bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (quy định các biện pháp để thực hiện chính sách về môi trường thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ).

Phát biểu tại Hội thảo, các đại biểu đều thống nhất với chủ trương của Chính phủ về việc giao đầu mối thống nhất quản lý về CTR cho ngành tài nguyên và Môi trường. Hội thảo cũng đã được nghe báo cáo tham luận của các Bộ, ngành và địa phương; kinh nghiệm của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới về công tác quản lý nhà nước về CTR.

Đại diện cơ quan quản lý tại địa phương, Ông Đồng Phước An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đồng tình với việc giao quản lý thống nhất về CTR về một đầu mối là Sở Tài nguyên và Môi trường ở các địa phương. Ông cho biết, hiện nay Sở Xây dựng Hà Nội chỉ có 01 phòng với 3 cán bộ chuyên trách về quản lý CTR, nội dung công việc nhiều nên rất khó khăn về nhân lực, trong khi đó Sở Tài nguyên và Môi trường có hệ thống các phòng ban, đặc biệt có Chi cục Bảo vệ môi trường là đơn vị chuyên trách về môi trường, do vậy việc giao thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về CTR về Sở Tài nguyên và Môi trường để đảm bảo quản lý tốt về CTR và môi trường trên địa bàn. Ông Đồng Phước An cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành các Thông tư hướng dẫn một cách đồng bộ; bổ sung, hoàn thiện các nội dung hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các Nghị định về lĩnh vực môi trường.

 

Ông Đồng Phước An,
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phát biểu tại Hội thảo

Chia sẻ về những kinh nghiệm quản lý nhà nước về CTR ở Thái Lan, Nhật Bản, Australia, Tiến sỹ Michael Parsons, cố vấn chính sách của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, để quản lý tốt CTR thì các nhà quản lý phải có vai trò tiên phong, chủ đạo, có các hành động, chiến lược cụ thể; có các chính sách hạn chế các vật liệu có hại tới môi trường, yêu cầu trách nhiệm cao hơn nữa của các nhà sản xuất, trong đó có chính sách về thải bỏ, tái chế, đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng các vận liệu thay thế, thân thiện với môi trường như: tre nứa, lá chuối...

 

Tiến sỹ Michael Parsons,
cố vấn chính sách của Bộ TNMT phát biểu tham luận tại Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá cao nội dung của những bài tham luận và ý kiến thảo luận của các đại biểu, đề cập đến những bất cập trong công tác quản lý nhà nước hiện nay và đề xuất sửa đổi, bổ sung để thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về CTR, đồng thời các đề xuất nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo ra sự đột phá trong công tác quản lý môi trường nói chung và quản lý CTR nói riêng.

Để phát huy hiệu quả của Hội thảo, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Môi trường tiếp thu các ý kiến trong Hội thảo để khẩn trương xây dựng và hoàn thiện nội dung trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến chức năng quản lý nhà nước về CTR, trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị thống nhất quản lý nhà nước về CTR; phối hợp với các Bộ ngành xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn; nghiên cứu, bổ sung trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về một số công cụ kinh tế trong quản lý CTR, các biện pháp huy động nguồn lực từ xã hội, Nhà nước đầu tư các dự án trọng điểm về xử lý CTR phù hợp với điều kiện của các vùng, miền; xây dựng và hoàn thiện Đề án tăng cường năng lực quản lý CTR tại Việt Nam báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chuẩn bị tốt Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý CTR do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

Thứ trưởng cũng đề nghị Tổng cục và các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ tiếp tục phối hợp, nghiên cứu phương án sử dụng ngân sách nhà nước để thuê tư vấn quốc tế lập quy hoạch bảo vệ môi trường cũng như trong quá trình tổ chức thực hiện, trong đó có nội dung về quy hoạch về quản lý CTR, đảm bảo xây dựng quy hoạch chất lượng, đạt các yêu cầu, chuẩn mực của quốc tế hiện nay.

Nhấn mạnh tới vai trò và sự chung tay, vào cuộc của các Bộ, ngành, địa phương để triển khai phương án thống nhất về quản lý CTR, Thứ trưởng đề nghị các Bộ: Bộ Nội vụ, Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường; đặc biệt các địa phương cần thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, trong đó giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn, tập trung các nguồn lực để giải quyết các vấn đề bức xúc về chất thải tại địa phương; nghiên cứu áp dụng các cơ chế đấu thầu khi lựa chọn các chủ đầu tư để tạo cơ chế cạnh tranh, minh bạch; huy động được nguồn lực của toàn xã hội trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt,...

 “Với sự quyết tâm của Chính phủ, các Bộ ngành và địa phương, chúng ta sẽ từng bước khắc phục những khó khăn, bất cập, có những giải pháp đột phá để quản lý tốt hơn chất thải rắn, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng” - Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nói.

 

Toàn cảnh Hội thảo khoa học Quản lý nhà nước về chất thải rắn

Tiếp nối sự kiện này, buổi chiều cùng ngày, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức Hội thảo thứ 2 bàn về mô hình công nghệ trong xử lý chất thải rắn nhằm tìm ra các mô hình thu gom, vận chuyển, các giải pháp xử lý chất thải rắn với công nghệ và giá thành phù hợp để khuyến cáo các địa phương xem xét áp dụng.

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn