Tin tức

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam họp triển khai nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai 23/05/2011

0
Thực hiện nhiệm vụ cấp bách về việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, sáng ngày 21 tháng 5 năm 2011, lãnh đạo Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã tổ chức cuộc họp để bàn về kế hoạch thực hiện trong thời gian sắp tới.


Tham dự cuộc họp có Ban lãnh đạo Tổng công ty: Tổng giám đốc Lê Đình Ái, các phó tổng giám đốc Phan Đức Hiếu, Phạm Chí Tích, Trần Xuân Quang, Trần Đình Luật, Võ Sỹ Hòa; lãnh đạo cùng cán bộ phụ trách kỹ thuật, kế hoạch của các công ty con, các xí nghiệp, trung tâm trực thuộc Tổng công ty; lãnh đạo các phòng chức năng Tổng công ty.

Tổng giám đốc Lê Đình Ái chủ trì cuộc họp, đã trình bày những nhiệm vụ, phương hướng kế hoạch phát triển của Tổng công ty trong thời gian sắp tới.Các cán bộ kỹ thuật đã trình bày các giải pháp, giới thiệu các quy trình công nghệ, nội dung của việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Cuộc họp đã diễn ra trong không khí sôi nổi, trao đổi thẳng thắn, giải đáp mọi thắc mắc của các đơn vị cũng như cùng nhau bàn các giải pháp giải quyết các khó khăn. Đại diện các đơn vị đã đưa ra nhiều ý kiến, những giải pháp, biện pháp để đóng góp xây dựng kế hoạch thực hiện.

Kết luận cuộc họp, Tổng giám đốc Lê Đình Ái đề nghị các đơn vị, các phòng ban chức năng nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ được giao, chuẩn bị cho các kế hoạch trong thời gian sắp tới.Phòng KH&HTQT