Tin tức

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2010 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2011 17/03/2011

0
Sáng ngày 16 tháng 3 năm 2011, tại Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã diễn ra  Hội nghị Tổng kết công năm 2010 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2011.


Tại Hội nghị Ông Lê Đình Ái – Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011.Hội nghị đã được nghe phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên đánh giá những kết quả công tác năm 2010 và định hướng nhiệm vụ sản xuất của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam trong năm 2011. Bộ trưởng đã nêu rõ Tổng công ty phải xây dựng chiến lược phát triển cụ thể để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mà Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho Tổng công ty.