Tin tức

Lớp học VILIS phục vụ dự án VLAP 25/06/2013

0
Để nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án VLAP. Ngày 22/06/2013 tại phòng họp Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường. Phòng Kỹ thuật công nghệ tổng công ty  kết hợp với công ty địa lý  EK tổ chức lớp học cài đặt và sử dụng phần mềm VILIS.
Tham gia lớp học là các đơn vị thành viên trực thuộc tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đang tham gia thực hiện trực tiếp dự án VLAP tại các tỉnh. Với sự tham dự của Ông Nguyễn Hữu Nguyên trưởng phòng cùng với kỹ thuật viên của phòng Kỹ thuật Công nghệ  và kỹ thuật của công ty địa lý EK.

Tại lớp học các học viên thực hành cài đặt phần mềm VILIS, cài đặt hệ quản trị dữ liệu SQL Server, thực hành chuyển đổi các định dạng dữ liệu  từ phần mềm TMV-LIS sang phần mềm VILIS đáp ứng với yêu cầu của từng địa phương.

Nhiều vấn đề thắc mắc được trao đổi tại lớp học, một số lỗi về chuyển đổi định dạng dữ liệu, tính tương thích chuyển đổi dữ liệu giữa phần mềm VILIS và TMV-LIS chạy trong phần mềm Microstation, một số vấn đề về font chữ trong khi chạy trong Microstation V7, V8…

Lớp học với nhiều câu hỏi được đặt ra giữa học viên và kỹ thuật  của phòng kỹ thuật công nghệ và công ty địa lý EK, các vấn đề được trao đổi và được giải đáp và hướng dẫn thực hành mọi vướng mắc trong các công đoạn quy trình của phần mềm nhằm giúp các học viên thành thạo các thao tác quy trình  xử lý dữ liệu.

Một số hình ảnh lớp học

 


 
 Hướng dẫn quy trình thành lập Hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất sử dụng phần mềm TMV-LIS, VILIS

 

 

Nguồn tin:Theo KH&HTQT