Tin tức

Đoàn công tác Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam . 07/06/2013

0
Thứ 4,  ngày 05/6/2013 tại phòng họp tầng 4 nhà B Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 83 Nguyễn Chí Thanh Hà Nội- Đoàn công tác Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đến và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam .

 

Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương

Đến dự có các đồng chí Trần Hồng Hà Phó bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương cùng các đồng chí trong ban tuyên giáo Đảng ủy khối, Đồng chí Vũ Đình Sinh Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy Bộ, Đồng chí Trần Đình Luật UVBCH Đảng ủy Bộ Tài nguyên môi trường-Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, đồng chí Phan Đức Hiếu Phó Bí thư Đảng ủy-Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty cùng các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, Ban tuyên giáo, Ban tổ chức,  ủy ban Kỹ thuật,  Văn phòng Đản ủy Tổng công ty.


 
Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường và  Đảng ủy
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.


Nội dung làm việc là nắm tình hình triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Tại buổi làm việc Đảng ủy Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc triển khai thực hiện chỉ thị số 03 CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Việc thành lập và kết quả hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban thường vụ Đảng ủy.
 
Kết quả việc triển khai học tập chuyên đề năm 2012,  và Chuyên đề 2013 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Đánh giá việc xây dựng chuẩn mực đạo đức ở cấp đảng bộ, cấp chi bộ, việc tổ chức hội thảo “ Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”, hội thị “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”.

Đánh giá kết quả của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị và gắn với kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 ( khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Báo cáo về các mô hình tốt, cách làm hay, chủ động sáng tạo, mang lại kết quả thiết thực, nêu ra những hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị trong thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị .

Các giải pháp khắc phục hạn chế, đề xuất kiến nghị với cấp trên với Đảng ủy khối và cơ quan Trung ương. Cuộc trao đổi thảo luận  thẳng thắn trung thực, nhiều vấn đề thực tiễn được nêu ra,  hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp.Toàn cảnh buổi làm việc


            
Báo cáo của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại buổi làm việc với Đoàn công tác Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương ngày 05/6/2013 .

Thực hiện Công văn số 226-CV/BTGĐUK ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau 02 năm thực hiện Chỉ thị, Đảng uỷ Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam báo cáo kết quả như sau:

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam là Công ty TNHH một thành viên được thành lập theo Quyết định số 2268/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2009 và Quyết định số 16/QĐ-BTNMT ngày 08/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, là Tổng công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con, trên cơ sở tổ chức lại hai doanh nghiệp trực thuộc Bộ là Công ty Đo đạc ảnh địa hình, Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình, và 1 đơn vị sự nghiệp kinh tế là Liên đoàn Trắc địa địa hình thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản VN.

Ngày 30 tháng 6 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1135/QĐ-BTNMT về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thành Công ty TNHH một thành viên do Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ sở hữu và ngày 24 tháng 9 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1756/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam gồm Công ty mẹ trong đó có 8 xí nghiệp; 2 trung tâm là đơn vị phụ thuộc và 5 công ty con có đầy đủ tư cách pháp nhân được phép hoạt động theo 8 lĩnh vực của Bộ quy định.

Các đơn vị có trụ sở làm việc tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hưng Yên, Phúc Yên, Ninh Bình, Thanh Hoá, Phú Yên. Tổng công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực điều tra cơ bản phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, đất đai và môi trường. Ngoài ra hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước, địa chất khoáng sản, khí tượng thuỷ văn, biển và hải đảo và biến đổi khí hậu còn chiếm tỷ trọng thấp. Lĩnh vực đầu tư và phát triển đang từng bước tiếp cận và triển khai. Địa bàn hoạt động sản xuất của Tổng công ty dàn trải trên khắp 63 các tỉnh thành phố trong cả nước. Ngoài ra còn tham gia các công trình dự án tại các nước CHDCND Lào và vương quốc Campuchia. Tổng số cán bộ công nhân viên của TCT có trên 3.500 người ngoài ra còn hơn 1.000 người hợp đồng thời vụ.

Đảng bộ Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam là Đảng bộ cơ sở được thành lập theo quyết định số 46-QĐ/ĐU ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để tập trung lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính quyền và phù hợp với điều kiện của các đơn vị trong Tổng công ty. Được sự quan tâm sát sao của Đảng uỷ Bộ TNMT, ngày 01/10/2011 Đảng ủy Tổng Công ty được giao quyền cấp trên cơ sở theo Quyết định số 251-QĐ/ĐUK ngày 27/9/2011 của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương. Đây thực sự là điều kiện thuận lợi cho công tác Đảng đối với đảng bộ TCT có nhiều các tổ chức đảng sinh hoạt tại nhiều địa phương trong cả nước. Tuy nhiên cho đến nay trong Tổng công ty còn Đảng bộ Công ty Tài ngưyên và Môi trường Miền Nam trực thuộc Đảng bộ khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường sinh hoạt tại TP Hồ Chí Minh.

 Đảng bộ Tổng Công ty có 20 tổ chức đảng trực thuộc với tổng số đảng viên là 693 đồng chí, trong đó số đảng viên có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ 75 đ/c chiếm trên 10%; trình độ đại học 321 đ/c chiếm 46%; trình độ trung cấp, cao đẳng 210 đ/c chiếm 31%; nhân viên và công nhân kỹ thuật 77 đ/c chiếm 13%. Số đảng viên này được tổ chức sinh hoạt tại 9 chi bộ trực thuộc và 72 chi bộ thuộc các Đảng bộ cơ sở;  Đảng bộ bộ phận. Đảng bộ Tổng công ty có các tổ chức đảng như sau

+ 03 Đảng bộ cơ sở thuộc 03 Công ty con (Công ty Đo đạc và Khoáng sản; Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai; Công ty Tài nguyên và Môi trường Biển)
+ 08 Đảng bộ bộ phận tại 08 Xí nghiệp trực thuộc Tổng công ty. Ngoài ra cùng 9 Chi bộ tại Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường, các Trung tâm và phòng chức năng trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty. Các tổ chức đảng tổ chức theo các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

 Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty có 17 đồng chí, Ban Thường vụ có 05 đồng chí, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ có 05 đồng chí, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo mỗi Ban có 03 đồng chí đều là kiêm nhiệm, riêng Văn phòng Đảng uỷ có 02 đồng chí được giao nhiệm vụ chuyên trách công tác đảng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty và 02 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy (trong đó 01 đồng chí là Phó Bí thư thường trực).

Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam có 06 tổ chức Công đoàn cơ sở với tổng số 2986 đoàn viên cụ thể như sau:

+ Công đoàn cơ sở trực thuộc Bộ TNMT: 01 đơn vị
+ Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Quận Đống Đa: 04 đơn vị
+ Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ TP HCM: 01 đơn vị

Tổ chức Đoàn thanh niên tại các đơn vị thuộc Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã từng bước được hoàn thiện cơ cấu theo tổ chức của Đảng ủy Tổng Công ty. Hiện tại Đoàn Thanh niên có 03 tổ chức cơ sở với tổng số 1570 đoàn viên

+ Đoàn Thanh niên trực thuộc Bộ TNMT: 02 đơn vị
+ Đoàn Thanh niên trực thuộc TP HCM: 01 đơn vị

Trong 2 năm qua việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể của Đảng uỷ Tổng công ty bên cạnh những thuận lợi Đảng uỷ Tổng công ty còn gặp không ít những khó khăn cụ thể là:

- Về thuận lợi:


+ Đảng uỷ Tổng công ty luôn được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ và Đảng ủy, Văn phòng và các ban xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Tổng công ty có bản lĩnh chính trị vững vàng có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt. Những năm qua Đảng bộ luôn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV-LĐ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động của Tổng công ty luôn luôn nỗ lực phấn đấu, lao động nhiệt tình với trách nhiệm cao hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Khó khăn:

+ Trong những năm vừa qua Đảng bộ Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tiến hành nhiệm vụ trong bối cảnh hết sức khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và nền kinh tế chung của đất nước; Chính phủ thực hiện Nghị quyết về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, cắt giảm đầu tư công và thực hiện chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ thận trọng. Các sản phẩm chủ yếu của Tổng công ty đều được đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước lại bị giảm mạnh, trong khi đó lạm phát tăng, lãi suất ngân hàng cao và khó vay; vốn lưu động sản xuất của Tổng công ty rất ít, giá cả leo thang nên đã ảnh hưởng rất lớn tới việc làm và đời sống CBCNV-NLĐ trong toàn Tổng Công ty; hơn nữa về mô hình Tổng công ty, các chính sách của Nhà nước còn bất cập. Mối quan hệ, ràng buộc giữa Tổng công ty (công ty mẹ) và công ty con còn bị hạn chế bởi nguồn vốn lưu động, bởi kế hoạch sản xuất để hỗ trợ điều phối cho các công ty con. Người lao động xin không làm việc ở nơi này lĩnh một số tiền sau đó lại đến đơn vị khác làm việc, đây còn là những bất cập còn tồn tại trong luật lao động và chính sách bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp.

+ Các công trình, dự án Tổng công ty đang triển khai thực hiện tại các địa phương hầu như không được giải ngân hoặc thanh quyết toán rất chậm. Do đó, việc thu xếp kinh phí tạm ứng để phục vụ sản xuất của Tổng công ty (công ty mẹ) cũng như tại các Công ty con gặp rất nhiều khó khăn.

+ Nhiều các công trình dự án được triển khai sớm, nhưng các thủ tục phê duyệt và quyết toán công trình luôn bị chậm trễ. Đặc biệt việc thanh toán, thu nợ gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập, đời sống của người lao động, làm dao động tinh thần của một số cán bộ, công nhân viên và người lao động.

+ Các tổ chức đảng của Tổng công ty chưa được thống nhất (hiện nay vẫn còn 01 đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh) cũng gây nhiều khó khăn trong công tác bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ cũng như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng uỷ Tổng công ty.

+ Địa bàn hoạt động của Tổng công ty rất rộng, dàn trải tại nhiều địa phương trên cả nước, đây cũng chính là một trong những khó khăn nhất định khi Đảng uỷ triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW

Tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị

Đảng uỷ Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và các cấp uỷ trực thuộc nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Chỉ thị 03-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã tích cực chỉ đạo việc học tập, quán triệt các nội dung của Chỉ thị, vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào việc thực hiện nhiệm chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ.

Thực hiện Kế hoạch số 305-KH/ĐU ngày 17/11/2011 của Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Tổng công ty đã cử các đồng chí trong Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra, Văn phòng và các ban của Đảng uỷ dự Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Đảng uỷ Bộ, đến thăm khu di tích lịch sử cách mạng tại Thái Nguyên, Cao Bằng. Sau Hội nghị của Đảng uỷ Bộ, Đảng uỷ Tổng công ty đã chuẩn bị tài liệu và đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị cùng các văn bản của Trung ương, Kế hoạch của Đảng uỷ Bộ các đảng uỷ, chi uỷ trực thuộc đồng thời Đảng uỷ Tổng công ty đã chỉ đạo các cấp uỷ xây dựng kế hoạch học tập cụ thể phù hợp với đặc điểm của từng chi, đảng bộ.

Căn cứ vào Kế hoạch số 24-KH/ĐUK ngày 05/10/2011 của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch 305-KH/ĐU ngày 17/11/2011 của Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 46a-QĐ/ĐU ngày 20/11/2011 về việc thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty với 05 đồng chí. Bộ phận giúp việc làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Thường trực Đảng uỷ, nhiệm vụ của Bộ phận giúp việc là nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các biện pháp triển khai học tập và theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù  hợp với tình hình cụ thể trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Tổ chức học tập và nghiên cứu chuyên đề

Năm 2012

Thực hiện Hướng dẫn số 369-HD/ĐU ngày 10/02/2012 của Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Đảng uỷ Tổng công ty cung cấp đầy đủ tài liệu tham khảo về từng chi bộ đồng thời chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc thực hiện học tập theo chuyên đề gắn với nội dung sinh hoạt chi bộ. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các chi uỷ có trách nhiệm phân chia nội dung học tập nghiên cứu chuyên đề theo từng tháng cụ thể như sau:

+ Tháng 3 và 4/2012: Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

+ Tháng 5/2012: Học tập và nghiên cứu tác phẩm “Đường cách mệnh” của Bác gắn với tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày ra đời tác phẩm. Đảng uỷ Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị mời báo cáo viên của Trung ương giới thiệu về tác phẩm cho phần lớn đảng viên có địa bàn làm việc tại khu vực Hà Nội và bí thư các đảng bộ, chi bộ có trụ sở đóng xa Hà Nội.

+ Tháng 6/2012: Sơ kết 6 tháng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các chi bộ. Đối với các đảng bộ tiến hành lồng ghép vào nội dung sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2012.

+ Tháng 7 và 8/2012: Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Suốt đời vì dân, vì nước, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân”.

+ Tháng 9 và 10/2012: Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và khiêm tốn hết mực”.

+ Tháng 11/2012: Nội dung “Ra sức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng”

+ Tháng 12: Tổng kết năm 2012 và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các chi bộ và đảng bộ.

Đảng uỷ Tổng công ty đã chỉ đạo các cấp uỷ chuẩn bị nội dung và giới thiệu nội dung trong các buổi sinh hoạt. Qua đó đảng viên có điều kiện trao đổi, thảo luận, liên hệ bản thân; từng đảng viên đã đăng ký các nội dung rèn luyện phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự đánh giá kết quả thực hiện trong năm, cuối năm chi uỷ thực hiện đánh giá nhận xét về việc rèn luyện của đảng viên theo nội dung đã đăng ký.

Năm 2013

Thực hiện Kế hoạch số 731-KH/ĐU ngày 25/3/2013 của Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và triển khai nhiệm vụ năm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng uỷ Tổng công ty đã triệu tập 60/80 đồng chí là bí thư các chi bộ trực thuộc, cán bộ chuyên trách công tác đảng đến tham gia lớp tập huấn do Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, đồng thời Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty đã dự buổi sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề điểm do Đảng uỷ Bộ tổ chức về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Sau các hội nghị trên, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty đã chọn 20% số chi bộ trực thuộc và chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc chọn 20% số chi bộ trực thuộc để làm điểm sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề để học tập chuyên đề năm 2013, hiện nay các chi bộ đang chuẩn bị để tổ chức sinh hoạt, học chuyên đề năm 2013 vào cuối tháng 6/2013.

Đảng uỷ Tổng công ty đã trực tiếp chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc phối hợp với lãnh đạo, cơ quan đơn vị tổ chức để cán bộ, CNVLĐ không phải là đảng viên được nghe nói chuyện và học tập, liên hệ về nội dung các chuyên đề thông qua việc để quần chúng dự sinh hoạt chi bộ, đảng bộ phần nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đối với cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt,  Đảng uỷ đã quán triệt tinh thần gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, từng cấp uỷ viên phải thể hiện tính tiền phong, gương mẫu, tự giác thực hiện tốt những nội dung đã đăng ký rèn luyện và phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


- Căn cứ Quy định số 368-QĐ/ĐU ngày 10/2/2012 của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chuẩn mực đạo đức chung theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Tổng công ty đã xây dựng và ban hành quy định chuẩn mực đạo đức chung theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ Tổng công ty số 61-QĐ/ĐU ngày 15/3/2012 sát hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của Đảng bộ Tổng công ty. Đảng uỷ Tổng công ty chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ xây dựng quy định chuẩn mực đạo đức của đơn vị mình và triển khai thực hiện quy định đến từng cán bộ, đảng viên đồng thời coi việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là căn cứ để kiểm điểm kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể. Đến nay đã có 60/81 chi bộ tiến hành xây dựng chuẩn mực đạo đức ở đơn vị mình với tổ chức bước đầu đạt kết quả tốt. Số chi bộ còn lại do điều kiện tổ chức và sinh hoạt phân tán nên chưa tiến hành xây dựng được chuẩn mực tại chi bộ. Đảng uỷ Tổng công ty đã có chỉ đạo cụ thể với các cấp uỷ để nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng chuẩn mực tại các chi bộ đó trong thời gian sớm nhất.

- Thực hiện sự hướng dẫn của Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng uỷ Tổng công ty đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức tọa đàm tại các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ. Các chi bộ đã chọn những lời dạy của Bác đối với ngành nghề và nhiệm vụ công tác đang thực hiện, tiến hành thảo luận và biên tập thành một bài về nội dung “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” gửi lên cấp uỷ cấp tên trực tiếp; đã có 20/20 đơn vị trực thuộc gửi bài về Đảng uỷ Tổng công ty, Đảng uỷ Tổng công ty đã biên tập, tổng hợp các bài của các chi, đảng bộ thành một bài tiêu biểu gửi lên Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đánh giá kết quả của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và gắn với kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 11/5/2011 của Bộ Chính trị và thực hiện học tập và làm theo các chuyên đề năm 2012, 2013; cùng với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong lãnh đạo thực hiện hiện vụ sản xuất kinh doanh, trong công tác xây dựng Đảng cũng như lãnh đạo các đoàn thể của Tổng công ty. Từng thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, các cấp uỷ trực thuộc thường xuyên học tập nâng cao trình độ lý luận và nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc được giao, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Trong toàn Đảng bộ phát động phong trào thực hành tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh bằng các việc làm cụ thể như: tăng cường chỉ đạo và trao đổi công việc, giải quyết kỹ thuật, nội dung sinh hoạt bằng qua thư điện tử khi không có điều kiện tập trung, tiết kiệm văn phòng phẩm, năng lượng điện tại trụ sở cơ quan, hạn chế những chi tiêu không cần thiết. Phát huy dân chủ rộng rãi trong cán bộ viên chức người lao động thông qua các chỉ tiêu về phân bổ kế hoạch, về chính sách trả lương cùng các chế độ chính sách đối với người lao động tại Đại hội công nhân viên chức được tổ chức hàng năm. Đảng bộ đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, nhất trí vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cụ thể là:

Trong lãnh đạo thực hiện sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

Trong bối cảnh tình hình chung của nền kinh tế thế giới cũng như của nước ta rơi vào giai đoạn khó khăn, suy thoái, đặc biệt trong tình trạng hạn chế chi ngân sách, thắt chặt chính sách tiền tệ của Chính phủ, nhiều công trình, dự án thiếu vốn phải dừng lại hoặc triển khai cầm chừng. Đảng ủy Tổng công ty đã chủ động phân tích để điều chỉnh vốn vay cho đầu tư sản xuất kinh doanh, tránh đầu tư dàn trải, dãn những công trình chậm thu hồi vốn, thực hiện chính sách siết chặt chi tiêu, thực hành tiết kiệm nhằm ổn định để phát triển và vượt qua được giai đoạn nền kinh tế đất nước và thế giới đang bị chịu ảnh hưởng khủng hoảng

* Về kết quả đạt được:


- Doanh thu, lợi nhuận nộp ngân sách các năm đều tăng, lo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, thu nhập trung bình khoảng 7,5 triệu đồng/người/ tháng. Các đơn vị trong Tổng công ty cơ bản ổn định, bảo toàn và phát triển được nguồn vốn nhà nước, không có đầu tư ngoài ngành.

- Tổng Công ty đã góp phần rất quan trọng trong việc thực hiện một số dự án của Bộ TNMT về đo vẽ và xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ địa hình phủ trên toàn quốc, mô hình số độ cao với độ chính xác cao phục vụ ứng phó biến đổi khí hậu, trượt lở, các dự án về đo đạc bản đồ của Việt Nam hợp tác với Lào, Campuchia, các dự án liên quan đến hoạt động điều tra địa chất biển, quản lý liên hồ chứa của các nhà máy thủy điện..v..v..

- Tổng Công ty đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp GCN quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo yêu cầu của các Sở TNMT. Các đơn vị trong Tổng Công ty đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh thành để thực hiện các nhiệm vụ này. Trên thực tế ở nhiều tỉnh các đơn vị của Tổng Công ty là đối tác chính, đặc biệt là ở những tỉnh khó khăn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

- Tổng Công ty bước đầu có những đóng góp trong việc xử lý ô nhiễm môi trường cho các địa phương do ảnh hưởng của chất thải bệnh viện, do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, do chất thải sinh hoạt.

Những đóng góp của Tổng Công ty trong các dự án nói trên là cơ sở quan trọng cung cấp các thông tin, số liệu cơ bản phục vụ công tác Quản lý Nhà nước về TNMT cả ở cấp trung ương và cấp địa phương.

    Trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể

- Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để nâng cao nhận thức cho đảng viên; đặc biệt đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  vào sinh hoạt thường xuyên tại chi bộ và liên hệ thực tiễn, đề ra các biện pháp làm theo về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân,…về nêu gương của cán bộ, đảng viên…đã có tác dụng thiết thực đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

- Lãnh đạo xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, có biện pháp hiệu quả nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh đối với những hành vi và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty và các cấp uỷ trực thuộc đã xây dựng chương trình hành động khắc phục những yếu kém, khuyết điểm và tổ chức thực hiện bước đầu đạt kết quả tốt.

- Mở rộng dân chủ, thẳng thắn tự phê bình và tự phê bình để khắc phục những biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh, phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực trong công tác cán bộ.

- Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng; công tác bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảng cho các cấp ủy, tổ chức đảng; trong quá trình tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết và các quy định của Đảng đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát.
- Thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong tập thể cấp uỷ với tinh thần thẳng thắn, chân thật, xây dựng.

- Đảng uỷ Tổng công ty đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể triển khai sâu rộng việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vận động các đoàn viên thanh niên luôn phải đi đầu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ công tác tại các vùng núi khó khăn, địa bàn phức tạp khác. Xây dựng tốt các phong trào tiết kiệm trong sản xuất, bảo đảm an toàn trong lao động xây dựng nếp sống văn minh nơi làm việc, bảo vệ và giữ gìn an ninh trật tự nơi làm việc và nơi cư trú. Chỉ đạo tổ chức công đoàn phát huy tốt chức năng nhiệm vụ của mình, sát cánh, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Một số mô hình tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo, mang lại kết quả thiết thực

Xí nghiệp Bay chụp và Đo vẽ ảnh được thành lập theo Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2010. Đây là một đơn vị trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. Đặc thù riêng đối với đơn vị là trong  số trên 100 CBCNVLĐ có số nữ chiếm hơn 2/3. Là đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong công tác bay chụp và đo vẽ ảnh địa hình. Đảng ủy Xí nghiệp đã lãnh đạo toàn diện xây dựng được tập thể đoàn kết, mạnh dạn đi sâu vào lĩnh vực ứng dụng khoa học công nghệ mới và đưa vào ứng dụng trong sản xuất. Đặc biệt thành công trong việc giải quyết việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyển từ công nghệ đo vẽ bản đồ địa hình từ công nghệ quang cơ sang công nghệ đo vẽ số. Đơn vị đã và đang từng bước đưa ứng dụng tích hợp công nghệ quét Lidar và chụp ảnh số để hoàn thiện quy trình tự động hóa đo vẽ bản đồ địa hình góp phần  hoàn thành các dự án quan trọng, cấp bách của Chính phủ phục vụ công tác điều tra cơ bản; phục vụ các mục tiêu trong chương trình Quốc gia về đối phó với  biến đổi khí hậu toàn cầu. Phong trào thi đua sáng tạo trong lao động sản xuất luôn được CBCNVLĐ trong xí nghiệp hưởng ứng rộng rãi. Nhiều cán bộ kỹ thuật đã tích cực tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp Bộ.

Bên cạnh đó Công ty Đo đạc và Khoáng sản là đơn vị dẫn đầu toàn diện trong phong trào thi đua trong toàn Tổng công ty. Với sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty cùng với việc đưa công tác quản lý theo chuẩn mực, đặc biệt ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn vị đã nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, luôn bảo đảm công ăn việc làm. Phong trào hưởng ứng thực hành tiết kiệm trong sản xuất phổ biến sâu rộng tới cán bộ công nhân viên và đem lại kết quả đáng khích lệ. Hiệu quả sản xuất cao, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao, nhất là trong lúc cơ chế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, kinh tế suy thoái song công ty luôn tăng trưởng một cách bền vững. 

Hầu hết cán bộ, đảng viên và CNVLĐ Tổng công ty đã và đang tham gia công tác đo đạc địa hình và địa chính ở mọi miền đất nước. Tại những địa phương anh em công tác không chỉ phải làm tốt công tác chuyên môn mà còn phải làm thật tốt công tác dân vận thực hiện lời Bác dạy “đi dân nhớ, ở dân thương” thì công việc mới đạt hiệu quả cao. Đối với các đơn vị thi công tại những địa phương có các di tích lịch sử cách mạng, các cấp uỷ và tổ chức đoàn thể đã tổ chức cho anh em đến tham quan và học tập như hang Pắc Bó (Cao Bằng), nhà tù Sơn La, ATK Thái Nguyên, Tân Trào (Tuyên Quang)…Qua đó cũng đã giúp CBCNV-LĐ có những giờ nghỉ ngơi sau làm việc vừa là cách giáo dục tuyên truyền thiết thực nhất

Đặc biệt tấm gương của đảng viên Trịnh Đình Văn giúp người dân địa phương lúc hoạn nạn tại Mường Nhé đã được phổ biến rộng rãi trong đảng bộ Công ty Địa chính, tư vấn và dịch vụ đất đai cũng như trong toàn đảng bộ Tổng công ty. Việc làm đó đã làm tăng thêm niềm tin của người dân tộc H´Mông đối với cán bộ Tổng công ty tại địa bàn xảy ra những biến cố mà chính quyền sở tại gặp rất nhiều khó khăn giải quyết.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM

Một số kết quả thiết thực

- Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Tổng công ty triển khai một cách sâu rộng và nghiêm túc đến các cấp uỷ trực thuộc, tạo ra sức lan tỏa rộng lớn, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tọa đàm, nghe nói chuyện nên đã thu hút đông đảo cán bộ đảng viên tham gia. Xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên nên đã có chuyển biến rõ nét, nói đi đôi với làm, gương mẫu đi đầu trong công tác. Công tác tuyên truyền kịp thời, phong phú, đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Thông qua những việc làm hàng ngày, mỗi người đã có ý thức, trách nhiệm hơn với bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; nâng cao ý thức trách nhiệm trước cơ quan, đơn vị, gia đình và xã hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã nâng lên, gắn với các phong trào thi đua của CBCNVLĐ, gắn với việc làm cụ thể như: thực hành tiết kiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong sinh hoạt, chi tiêu trong gia đình; chống tham ô lãng phí trong cơ quan nhà nước; chống các loại tệ nạn xã hội , giữ gìn an ninh trật tự xã hội; các hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp nhau xóa đói giảm nghèo…

- Trong lĩnh vực tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh đã góp phần vào việc ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội Đảng uỷ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát động phong trào "Góp đá xây dựng Trường Sa” khẳng định chủ quyền trên biển Đông, tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ, đóng góp xây nhà tình thương và thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, CBCNVLĐ có hoàn cảnh khó khăn… nhân các ngày lễ, ngày tết xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện không có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội.

Qua 2 năm thực hiện hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 11/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức của Tổng công ty bước đầu đã có nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo được chuyển biến về ý thức rèn luyện, tu dưỡng nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, quan liêu góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Hạn chế, nguyên nhân và cách khắc phục 

Hạn chế

- Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW là sự tiếp nối thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” những năm trước đây. Để phát huy các kết quả đạt được cần phải từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn một số cấp uỷ chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên việc triển khai còn chậm, lúng túng. Việc tổ chức triển khai ở một số chi, đảng bộ vẫn còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu, thiếu sự sáng tạo.
- Công tác tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện chưa thường xuyên; chưa thực sự quan tâm đến biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến.

 Nguyên nhân của những hạn chế

- Cấp uỷ, người đứng đầu chưa thật sự quan tâm, chưa nhận thức sâu sắc được vai trò, ý nghĩa quan trọng của Chỉ thị 03-CT/TW, chưa dành thời gian thoả đáng cho việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị. Vai trò tham mưu của Ban tuyên giáo, bộ phận giúp việc chưa rõ nét, thiếu chủ động sáng tạo để tham mưu cho cấp uỷ trong việc cụ thể hoá thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW cho phù hợp.
- Công tác tuyên truyền vẫn chủ yếu là qua văn bản tài liệu, chưa có nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề.

 - Do đặc thù nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, CNVLĐ là làm việc phân tán trên nhiều địa bàn nên việc tập trung học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết gặp nhiều khó khăn. Vì vậy Đảng uỷ Tổng công ty chưa tổ chức được Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”.

- Công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị chỉ lồng ghép chung vào kế hoạch kiểm tra giám sát của UBKT và của Đảng uỷ Tổng công ty, chưa thể tổ chức được việc kiểm tra theo chuyên đề như của Đảng uỷ Bộ và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

- Bộ phận giúp việc hoạt động còn hạn chế do các đồng chí thường kiêm nhiệm nhiều việc, chính vì vậy hầu hết mọi công tác về xây dựng đảng đều do VPĐU chịu trách nhiệm thực hiện. Biên chế chuyên trách công tác đảng còn ít, cũng là những khó khăn cho triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ

Một số bài học kinh nghiệm

- Để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị các cấp uỷ cần bám sát, nắm vững nội dung văn bản chỉ đạo của cấp trên cần coi trọng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến một cách thuyết phục làm cho cán bộ, đảng viên và CNVLĐ hiểu rõ ý nghĩa yêu cầu và tầm quan trọng của nhiệm vụ này

- Vai trò của cấp uỷ, bí thư cấp uỷ và người đứng đầu đơn vị rất quan trọng trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW thể hiện trên cả hai mặt lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

- Các cấp uỷ cần phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể để xây dựng và triển khai kịp thời các chương trình kế hoạch một cách đồng bộ và cụ thể. Cần đầu tư nhiều hơn nữa để nghiên cứu, tìm ra những cách làm hay, có hiệu quả đưa việc thực hiện Chỉ thị đi vào thực tiễn cuộc sống

- Công tác kiểm tra đôn đốc trong thực hiện Chỉ thị là công việc thường xuyên, cần thiết nhằm tạo động lực thúc đẩy các cấp uỷ tích cực và có trách nhiệm cao hơn trong thực hiện Chỉ thị

MỘT SỐ BIỆN PHÁP TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI GIAN TỚI


Đảng uỷ Tổng công ty và các cấp uỷ trực thuộc tập trung chỉ đạo, đề ra các biện pháp khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm của đơn vị trong thời gia qua, chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cũng như của các đơn vị

- Các cấp uỷ nhất là bí thư cấp uỷ cần có sự quan tâm đúng mức cho việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở đơn vị mình, đưa việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng của cơ quan, đơn vị, đặc biệt chú trọng việc làm theo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng.

- Đồng chí bí thư cấp uỷ phải là người đi đầu, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chủ động chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác một cách cụ thể, thiết thực; chú trọng phát hiện những cách làm hay, thiết thực thông qua sinh hoạt theo chuyên đề điểm để triển khai, nhân rộng trong toàn Đảng bộ.

Tiếp tục chỉ đạo việc học tập chuyên đề năm 2013 trong toàn Đảng bộ

- Tập trung chỉ đạo các chi bộ trong toàn Đảng bộ Tổng công ty, bám sát Kế hoạch số 731-KH/ĐU ngày 25/3/2013 của Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và triển khai nhiệm vụ năm nâng cao chất lượng chi bộ để tổ chức học tập và làm theo trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ, trong sinh hoạt chi bộ phần học tập chuyên đề năm 2013, các chi bộ chú ý mời các đồng chí không phải là đảng viên của chi bộ tham dự.

- Trong học tập chú trọng việc liên hệ và đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực để làm theo; đối với tập thể cần làm gì để khơi dậy, phát huy dân chủ, tạo điều kiện để cán bộ đảng viên trong đơn vị phát huy hết khả năng của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đối với cá nhân cần học ở Bác những gì về phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách ứng xử, phong cách diễn đạt trong mọi hoạt động và trong đời sống thường ngày…

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy định về chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


- Tập trung chỉ đạo những chi bộ chưa xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức ở đơn vị mình cần khẩn trương xây dựng quy định và tổ chức thực hiện ở đơn vị mình thời gian xong trong tháng 7/2013, đây là tiêu chí khi đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm 2013, đồng chí bí thư cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đảng uỷ cấp trên về chưa xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức ở đơn vị mình.

- Các chi bộ đã xây dựng chuẩn mực đạo đức cần rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện, làm theo các chuẩn mực đạo đức của Bác một cách thiết thực, hiệu quả tránh làm qua loa, chiếu lệ, hình thức.

Công tác tuyên truyền, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


- Tăng cường công tác tuyên truyền về việc rèn luyện, phấn đấu học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hình thức khác nhau phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của đơn vị.

- Biểu dương, khen thường kịp thời đối với những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh.
Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, xếp loại đảng viên và tổ chức đảng hằng năm

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Các cấp uỷ cần đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị vào chương trình kiểm tra, giám sát các cấp. Đồng thời lấy kết quả thực hiện Chỉ thị làm tiêu chí đánh giá thi đua, phân loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm.

- Bộ phận giúp việc cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty cần tích cực tham mưu, đôn đốc nắm tình hình triển khai thực hiện của cấp uỷ trực thuộc, kịp thời chấn chỉnh những chi đảng bộ tiến hành chậm hoặc làm không đúng với yêu cầu của Đảng uỷ Tổng công ty.

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

- Đảng uỷ Tổng công ty đề nghị Đảng uỷ Bộ và các cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của Tổng công ty tạo điều kiện thuân lợi để Tổng công ty hoạt động có hiệu quả hơn nữa. Bên cạnh đó Tổng công ty là một danh nghiệp nhà nước nên cũng đề nghị Bộ có những cơ chế tổ chức thực hiện đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích cho Tổng công ty… nhằm giúp cho Tổng công ty hoạt động tốt hơn mang lại nhiều lợi ích cho nhà nước, đảm bảo đời sống cho cán bộ, đảng viên và CNVLĐ.

- Hiện nay Tổng Công ty còn một Công ty con có Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường tại TP Hồ Chí Minh. Chính vì vậy tổ chức đảng Tổng công ty chưa được hoàn toàn thống nhất. Đảng ủy chưa thể lãnh đạo được một cách toàn diện trong toàn Tổng Công ty. Đảng ủy Tổng Công ty cũng mong muốn sớm thống nhất tổ chức đảng trong toàn Tổng Công ty để tiến tới cấp ủy đảng sẽ được thống nhất từ trên xuống dưới, tập trung vào lãnh đạo và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty một cách toàn diện. Đảng uỷ TCT kính mong các đồng chí lãnh đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm và nhanh chóng có kế hoạch hợp nhất các tổ chức Đảng của Tổng công ty để Tổng công ty có được sự thống nhất về mọi mặt.
Nguồn tin:Theo KH&HTQT