Tin tức

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2013 07/06/2013

0
Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2013, đoàn thanh niên Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc đã phát động phong trào ngày môi trường thế giới 05/6/2013 đến tất cả các đoàn viên thanh niên, cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam .

Nhân Ngày Môi trường thế giới, Đoàn thanh niên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phát động phong trào hưởng ứng ngày môi trường thế giới nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty  có những hành động vì môi trường bền vững và một xã hội công bằng.

Bằng cách giảm sự lãng phí thực phẩm, tiết kiệm tiền và tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu tác động môi trường và quan trọng hơn, hướng tới một thế giới mà mọi người đều có đủ thức ăn, không ai bị đói.
Chương trình cụ thể được phát động đến toàn bộ các đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên Tổng công ty. Chương trình phát động là các khẩu hiệu băng rôn tuyên truyền  về chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) và các đối tác khác đã đưa ra “Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm” (Think.Eat.Save), là chiến dịch nâng cao nhận thức và tìm ra các giải pháp giải quyết vấn đề về lãng phí thực phẩm ở các nước phát triển và đang phát triển.Nguồn tin:Theo KH&HTQT