Tin tức

Lớp tập chuyển đổi cơ sở dữ liệu đất đai từ phần mềm TMV LIS sang phần mềm VILIS. 19/03/2013

0
Thực hiện Thông tư Quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và đáp ứng yêu cầu sản xuất về xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chính cho các địa phương. Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý EK đã triển khai tổ chức lớp học hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu địa lý áp dụng quy trình xây dựng CSDL địa chính do Tổng cục quản lý đất đai ban hành.Trong  hai tuần, tại hội trường Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam trụ sở 83-Nguyễn Chí Thanh-Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu địa lý từ phần mềm TMV LIS sang phần mềm  VILIS, đối tượng tham gia lớp học là các cán bộ kỹ thuật chủ chốt của các công ty con, xí nghiệp các đơn vị trực thuộc Tổng công ty. Tham gia hướng dẫn đào tạo là các cán bộ của Công ty Cổ phần công nghệ thông tin địa lý EK cùng các cán bộ kỹ thuật của Phòng Kỹ thuật công nghệ thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

Lớp học diễn ra trong 2 tuần, các học viên của các đơn vị Tổng công ty cùng các cán bộ kỹ thuật phần mềm của Công ty cổ phần công nghệ địa lý EK, phòng Kỹ thuật Công nghệ Tổng công ty đã cùng nhau sử dụng khai thác các module tiện ích của phần mềm, sử dụng các công cụ chuyển đổi dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính từ định dạng của phần mềm TMVLIS sang phần mềm VILIS, phát hiện và khắc phục các lỗi xảy ra trong qua trình chuyển đổi, chuẩn hoá dữ liệu theo quy định của Bộ tài nguyên và Môi trường. Lớp học kết thúc tốt đẹp các học viên hấp thu được toàn bộ quy trình làm cơ sở dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm TMV LIS  sang phần mềm VILIS một cách hoàn hảo.

Một số hình ănh lớp họcNguồn tin:Theo KH&HTQT