Tin tức

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đã đến thăm và làm việc với CBCNV Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 15/04/2013

0
Sáng 4/12, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển và một số Vụ chức năng thuộc Bộ đã đến làm việc với CBCNV TCT Môi trường Việt Nam để tìm hiểu về tình hình tổ chức, hoạt động của TCT trong năm 2012, định hướng hoạt động trong năm 2013. 
Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đã làm việc với CBCNV TCT 
Tài nguên và Môi trường Việt Nam

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển biểu dương nỗ lực của CBCNV TCT sau 3 năm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp trong nước bị phá sản, đã khẳng định vị trí của mình và tạo đà phát triển. Thứ trưởng lưu ý TCT cần chủ động, năng động hơn trong việc tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh trong các lĩnh vực hoạt động để mở rộng thị trường, phấn đấu tạo bước đột phá trong năm 2013; các Vụ chức năng thuộc Bộ như: Kế hoạch, Tài chính cần quan tâm hỗ trợ TCT xây dựng phương án tái cấu trúc doanh nghiệp, tăng vốn điều lệ… tạo điều kiện để TCT duy nhất của Bộ đứng vững và phát triển.
 

Ông Lê Đình Ái, TGĐ TCTài nguên và Môi trường
Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Tổng Giám đốc Lê Đình Ái trình bày về những khó khăn thách thức kể từ khi mới thành lập, với 3384 CBCNV, hoạt động theo mô hình công ty mẹ con, vốn điều lệ của Tổng công ty cũng như của các công ty con quá ít, các công trình, dự án Tổng công ty đang triển khí thực hiện , ngoài 2 dự án chuyển tiếp về xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý là có đủ kinh phí, còn lại hầu như không được giả ngân, dự án đo đạc bản đồ, hồ sơ địa chính của các địa phương đến cuối năm mới được cấp kinh phí …Do đó, việc thu xếp kinh phí ứng trước để phục vụ sản xuất của Tổng công ty cũng như ở một số công ty con là rất khó khăn
Ngoài lĩnh vực truyền thống về đo đạc, bản đồ, các lĩnh vực kinh doanh khác như dịch vụ đất đai, môi trường, địa chất khoáng sản…Mặc dù Tổng công ty có đủ năng lực kinh nghiệm  tổ chức và triển các dự án lớn, hạn chế về đội ngũ cán bộ kinh doanh giỏi, có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm thị trường trong các lĩnh vực trên. Nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ, sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng thuộc Bộ và nỗ lực cao của CBVC,  năm 2012, TCT đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận trong các lĩnh vực đo đạc bản đồ, môi trường và các lĩnh vực khác với tổng giá trị dự kiến đạt 901,6 tỉ đồng, tăng 11% so với năm 2011; trong đó, Công ty mẹ thực hiện 363,6 tỉ đồng, các Công ty con 538 tỉ đồng, thu nhập bình quân của CBNV 7,2 triệu đồng/ tháng, tăng 9% so với năm 2011.
Kết quả thực hiện năm 2012
Trong năm 2012 Tổng công ty đã thực hiện hoật động sản xuất kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực đo đạc bản đồ và thực hiện một số các dịch vụ về môi trường.
Về lĩnh vực đo đạc bản đồ tiếp tục thực hiện dự án “ Thành lập dữ liệu nền thông tin địa lý tỉ lệ 1/2000, 1/5000 khu vực đô thị, khu công nghiệp và khu kinh tế trọng điểm và dự áb thành lập Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỉ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nước”.
Dự án “xây dựng mô hình số độ cao độ chính xác cao khu vực đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng”.
Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỉ lệ 1/2000, 1/5000 thành phố Hà Nội”.
Dự án “Đo đạc bản đồ , lập hồ sơ địa chính thuộc dự án hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đa Viênt Nam (VLAP)”
Dự án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ thảm hoạ trượt lở đất đá các vùng miền nú Việt Nam”.
Dự án “Xây dựng mô hình số độ cao phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu”.
Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ bản đồ hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”.
Dự án “ Thành lập bản đồ địa chính các tỉnh”.
Dự án “Đo vẽ bản đồ địa chính đất lâm nghiệp các tỉnh Bình Thuận, Phú Yên, Hoà Bình…”.
Kế hoạch nhiệm vụ năm 2013
Lĩnh vực bản đồ
Năm 2013, TCT tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyển tiếp và một số dự án mới như: Xây dựng mô hình số độ chính xác cao phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác động biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong cả nước, xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỉ lệ 1:5000,1:2000 TP. Hà Nội, đo đạc bản đồ địa chính và cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ninh…
Lĩnh vực môi trường
Dự án “ Đầu tư xây dựng nhà máy sử lý nước thải cầu ngà tại xã Dương liễu, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
“Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu các tỉnh Bắc Giang, Nghệ An…”.
“Thí điểm xử lý rác thải sinh hoạt cho các huyện đảo (đảo Cô Tô), xử lý chất thải cho các làng nghề( làng nghề đệt nhuộm Nha Xá, xã Mộc Nam, huyện Duy tiên, Tỉnh Hà Nam), nước thải đô thị xả trực tiếp vào sông thuộc lưu vức sông Nhuệ-Đáy tại Phủ Lý, Hà Nam.
Lĩnh vực địa chất khoáng sản
Tổng côgn ty cung các doanh nghiệp: Công ty cổ phần tập đoàn Hoà phát, Công ty cổ phần khoáng sản Hà An thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá tiềm năng quặng sắt khu Tân An, Bản Phào, Khe Bằng thuộc huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái và huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ” Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 1949/VPCP-KTN ngày 30 tháng 03 năm 2011.
Lĩnh vực tài nguyên nước
Thực hiện hợp tác với Tập đoàn Điện Lực Việt Nam(EVN) về việc cung cấp nước sạch cho Trung tâm Điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. EVN sẵn sàng mua nước do Tổng công ty khai thác từ nguồn nước ngầm và cung cấp tới hàng rào nhà máy để làm nước vận hành cho các  nhà máy điện tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải.(Nhu cầu nước ngọt cho vận hành của Trung tâm Điện lực Duyên hải là khoảng 40.000m3/ngày).

Ngày 24/09/2012, Bộ tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất số: 1586/GP-BTNMT cho Tổng công ty, phê duyệt đề án thăm dò nước dưới đất và cho phép Tổng công ty thực hiện thăm dò nước dưới đất để xây dựng hệ thống cấp nước công xuất 20.000m3/ ngày tại khu vực thị trấn duyên hải, Tỉnh Trà Vinh.

Cơ cấu tổ chức sản xuất hiện nay của Tông công ty còn nhiều đơn vị sản xuất phụ thuộc, để tăng cường tính độc lập, tự chủ và huy động vốn nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hiện nay. Tổng công ty đề nghị được tổ chức và sắp xếp lại một số đơn vị chuyển từ hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ sang đơn vị hạch toán độc lập(Công ty con) để Công ty mẹ gọn nhẹ tiến tới cổ phần hoá Công ty mẹ-Tổng công ty theo nghị định số 59/2011-CP của Chính phủ.

Để TCT có chuyển biến mạnh trong các hoạt động sản xuất năm 2013, tiến tới cổ phần hóa Công ty mẹ - TCT theo Nghị quyết 59 của Chính phủ, lãnh đạo một số Công ty con, xí nghiệp trực thuộc TCT đã nhất trí và bổ sung thêm vào các kiến nghị, đề xuất của TGĐ Lê Đình Ái với Bộ về công tác cán bộ, cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách đối với CBCNV; đặc biệt là xem xét, duyệt phương án để TCT có số vốn điều lệ trên 500 tỉ đồng nhằm nâng cao năng lực và sức cạnh tranh trên thị trường.
 


Nguồn tin:Theo P.KH&HTQT