Tin tức

Tổng kết công tác Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 04/04/2013

0
Ngày 26/3-30/3/2013 Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã tổ chức “Tổng kết các công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2013, Đại hội công nhân viên chức, tổng kết của Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty, tổng kết công tác Đảng, tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên.”Ngày 26/03 Tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2013.

Ngày 26 tháng 3 năm 2013 tại Hội trường Tổng công ty tầng 4 nhà C, số 83 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2013. Đến dự có  Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển, cùng các đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ TN&MT.Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển ghi nhận và biểu dương nỗ lực của CBCNV Tổng Công ty TN&MT Việt Nam năm 2012 đã vượt lên mọi khó khăn thách thức, năng động trong tìm kiếm việc làm…Tuy nhiên, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cũng lưu ý, Tổng Công ty (TCTy) về những khó khăn chung của nền kinh tế cả nước trong năm 2013. Qua đó, TCty cần phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy thế mạnh, năng động trong việc mở rộng, tiếp cận với các đối tác để thu hút các nguồn vốn xã hội, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ CBCNV, giữ vững và tăng cường tiềm lực, tiếp tục khẳng định vị thế của mình.Tổng giám đốc Lê Đình Ái phát biểu báo cáo tổng kết tại hội nghị
Cơ quan tổng công ty Tài nguyên và Môi trường nhận cờ thi đua
Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty TNMT nhận cờ thi đua


Các cá nhân nhận Bằng khenToàn cảnh hội nghị

Ngày 27/0/2013 Đại hội đại biểu công nhân viên chức-lao động .


Một số hình ảnh Đại hội đại biểu công nhân viên chức-lao động năm 2013
Ngày 28/03/2013 Đại hội của Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty tài nguyên và môi trường Việt Nam.


Đại hội đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội khoá trước, tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn, làm rõ việc làm được, chưa làm được, xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động Công đoàn trong thời gian tới, bầu ra Ban chầp hành Công đoàn mới có phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, năng lực tổ chức và nhiệt huyết với công tác đoàn.

Hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức-lao động của Tổng công ty có những đổi mới tích cực nắm bắt kịp thời tư tưởng, đời sống, việc làm, xử lý thông tin và phối hợp với chính quyền , đoàn thể, là tốt chức năng đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CVVN-LĐ góp phần làm lành manh hoá quan hệ lao động.
Công tác tuyên truyền giáo dục được đẩy mạnh, kênh thông tin đa dạng kịp thời chuyển tải thông tin đến với đông đảo CNVC-LĐ, tổ chức hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVC-LĐ, đẩy mạnh cuộc vận động” xây dựng nếp sống văn hoá Công nghiệp”,” xây dựng đơn vị văn hoá”

Công tác giám sát phối hợp với chính quyền và các đoàn thể kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nôi quy quy chế cơ quan góp phần chất lượng cuộc sống người lao động được nâng cao, c,ác phong trào thi đua lao động giỏi “ lao động sáng tạo, công nhân giỏi…

Với những thành tích đạt được, tổ chức Công đoàn và CNVC-LĐ trong Tổng công ty tài nguyên và môi trường Việt Nam đã được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen.

Một số hình ảnh  Đại hội công đoàn Tổng công ty tài nguyên và môi trường Việt Nam


Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam


Ngày 29/03/2013 Đảng uỷ tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Đảng bộ Tổng công ty có 20 tổ chức đảng trực thuộc  với Tổng số đảng viên là 705 đồng chí, trong đó số đảng viên có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ là 85 đồng chí chiếm 12%, trình độ Đại học 321 đồng chí chiếm 46%, trình độ trung cấp, cao đảng 210 đồng chí chiếm 29%, nhân viên và công nhân kỹ thuật 89 chiếm 13%. Đảng bộ tổng công ty là Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2011 đảng bộ đã được Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương giao quyền cấp trên cơ sở.


Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty có 17 đồng chí, Đồng chí Bí thư Đảng uỷ Tổng công tylà Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc  Tổng công ty và 02 đồng chí Phó bí thư Đảng uỷ(trong đó 01 đồng chí là Phó Bí thư thường trực)

Đảng bộ luôn phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảnt, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCNVC-LĐ. Thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với CBCNVC-LĐ nhằm khắc phục và vượt qua khó khăn hiện nay như vốn sản xuất thiếu trầm trọng, lãi xuất ngân hàng cao, kế hoạch sản xuật thụ động…

Phương hướng nhiệm vụ năm 2013


Thực hiện đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp theo chỉ đạo của cấp trên nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất  kinh doanh phù hợp với xu thế phát triển của Tổng công ty.

Xây dựng và hoàn thiênh các quy chế điều hành hoạt động theo mô hình công ty mẹ con phù hợp với hoạt động của Tổng công ty.
Huy động và xây dựng nguồn lao động hiện có trong đó chú trong nguồn nhân lực có trình độ cao về mọi mặt và giải quyết nguồn nhân lực có đủ điều kiện về hưởng chế độ nhà nước, sắp sếp được nguồn nhân lực không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Tổng công ty để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong dài hạn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống cho cabs bộ, công nhân viên cũng như thúc đẩy Tổng công ty phát triển bền vững, tămg cường hợp tác với các đối tác có năng lực để huy động vốn và công nghệ thực hiện dự án..

Đảng bộ Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng nhằm mục tiêu đảm bảo công ăn việc làm và đời sống cho CBCNVC-LĐ trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh rất khó khăn và  thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và chính sách với người lào động.
Khẳng định vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, xây dưng giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong đảng phát huy tính dân chủ, tinh thần nói và làm theo nghị quyết.

Chú trọng và thực hiệnhiệu quả chiến lược phát triển nguồn nhân lực, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, thường xuyên tăng cường bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho CBCNV.

Đẩy mạnh thực hiện việc  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng việc tự phê bình và phê bình trong đảng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát trong đảng.

Thống nhất tổ chức Đảng trong toàn Tổng công ty và tiến tới thống nhất các tổ chức đoàn thể theo tổ chức Đảng về Bộ TBMT, làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong cong tác tổ chức cán bộ ở các doanh nghiệp Nhà nước và tại các công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ theo sự lãnh đạo của Đảng.

Tổng kết công tác đảng trong nhưng năm qua cho thấy được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Ban cán sự và Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường


Một số hình ảnh Đại hội
tổng kết công tác ĐảngNgày 30/3/2013 Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2012
phương hướng hoạt động năm 2013.”


Đoàn thanh niên Tổng công ty bao gồm 1130 đồng chí, cơ sở đoàn bao gồm 3 đoàn cơ sở và 11 chi đoàn trực thuộc, phân tán nhiều trên các địa bàn, đa số đoàn viên thanh niên trẻ, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nhiệt tình hăng hái trong lao động sản xuất, đam mê nghiên cứu công nghệ mới áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty

Ban chấp hành đoàn thanh niên Tổng công ty được sự chỉ đạo sát sao và thường xuyên của Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng công ty, được sự quan tâm hướng dẫn chỉ đạo của Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hoạt động đoàn và công tác thanh niên nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức Đảng, chính quyền, công đoàn Tổng công ty cũng như của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty. Do đặc thù tính chất công việc, các cơ sở đoàn phân tán trên nhiều địa bàn khắp cả nước, rất khó khăn trong cho công tác , quản lý, các đoàn viên thanh niên phải thường xuyên đi công tác xa, dài ngày, hàng năm chỉ tập trung về đơn vị vào dịp lễ hay cuối năm nên rất khó khăn trong việc triển khai các hoạt động và phong trào đoàn…

Phát huy truyền thống của Tổng công ty, năm 2012 Đoàn thanh niêm Tổng công ty đã nhận nhiệm vụ với lãnh đạo Tổng công ty phục vụ trong dịp lễ kỹ niệm 10 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đoàn thanh niên Tổng công ty đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền , triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước.Thực hiện tuyên truyền, quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và đại hội đoàn các khối cơ quanTtrung ương lần thứ II.


Một số hình ảnh Đại hội đoàn thanh niên

Phương hướng hoạt động năm 2013

Triển khai các cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”mỗi đoàn viên thanh niên phải tự rèn luyện học tập về đức tính” Cần, kiệm, liên, chính
Vận động “ 5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”và “ 4 đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” do đoàn thanh niên phát động.
Tập trung giáo dục lý tưởng, truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên

Tăng cường tổ chức hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao trong từng đơn vị, giữa các đơn vị của Tổng công ty và trong toàn Tổng công ty, giữa các đoàn thanh niên Tổng công ty với các đơn vị bạn.

Đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện trong đoàn viên thanh niên, sẵn sàng tham gia các phong trào quyên góp ủng hộ cho Đảng, nhà nước, Trung ương Đoàn và Đoàn cấp trên phát động.

Xây dựng chương trình kế hoạch thăm hỏi động viên các đoàn viên tham gia sản xuất ngoại nghiệp, kết hợp tặng quà các cháu học sinh nghèo, học giỏi, các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn, xây dựng kế hoạch và chương trình tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên cho các đồng chí trong Ban chấp hành Tổng công ty...Tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm học tập sản xuất, tìm hiểu khoa học công nghệ ,đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học…


Nguồn tin:Theo KH&HTQT