Tin tức

Đại hội công đoàn cơ sở thành viên cơ quan Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018. 25/03/2013

0
Ngày 22 tháng 3 năm 2013, tại hội trường Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 83-Nguyễn Chí Thanh-Đống Đa-Hà Nội đã diễn ra tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018. Đến tham dự có Đồng  chí Bí thư Đảng uỷ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam Lê Đình Ái cùng Ban lãnh đạo Tổng Công ty và toàn bộ các phòng ban của Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đến dự.
Lễ khai mạc đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018

Buổi đại hội được khai mạc vào lúc 8h 30 ngày 22 tháng 3 năm 2013, phần khai mạc, giới thiệu địa biểu, đoàn Chủ Tịch, thư ký đại hội.

Thông qua chương trình Đại hội Chủ tịch đoàn báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2008-2013, trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công  đoàn cơ sở thành viên Cơ quan Tổng công ty, nhiệm kỳ 2008-2013, phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018.

Các báo cáo viên của các tổ công đoàn phòng ban của Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã trình bày những hạn chế của nhiệm kỳ trước, những điểm yếu cần khắc phục, đưa ra  quan điểm của mình về hoạt động của Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ  2013-2018 và đề xuất những phương hướng hoạt động trong nhiệm mới.

Tổng Giám đốc Lê Đình Ái phát biểu ý kiến nêu rõ các Công đoàn của các cơ sở thành viên cần phát huy tinh thần hợp tác chặt chẽ, đoàn kết giữa các tổ công đoàn trong các phòng ban của Tổng công ty để phát huy sức mạnh tập thể.  


Tổng Giám đốc Lê Đình Ái phát biểu tại đại  hội

  Đại hội kết thúc tốt đẹp, đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên mới nhiệm kỳ 2013-2018 và bầu Đại biểu dự đại hội Công đoàn Tổng Công ty.


Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên mới nhiệm kỳ 2013-2018


Một số hình ảnh văn nghệ của Đại hội

Nguồn tin:Theo KH&HTQT