Tin tức

Tập huấn hướng dẫn và triển khai hệ thống thông tin đất đai 27/07/2011

0
Thực hiện Thông tư Quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và đáp ứng yêu cầu sản xuất về xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chính cho các địa phương - thực hiện nhiệm vụ cấp bách theo tinh thần cuộc họp ngày 17/5/2011 của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về xây dựng CSDL đất đai trong thời gian tới, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý EK đã khai giảng tổ chức lớp học hướng dẫn áp dụng quy trình xây dựng CSDL địa chính do Tổng cục quản lý đất đai ban hành bằng hệ thống phần mềm TMV  trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Ngày 18/7/2011, tại hội trường Công ty Đo đạc và Khoáng sản, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã tổ chức khai giảng Lớp tập huấn hướng dẫn và triển khai hệ thống thông tin đất đai với sự tham dự của ban lãnh đạo Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, lãnh đạo các công ty con, các xí nghiệp đơn vị trực thuộc cùng toàn thể học viên, cán bộ hướng dẫn. Các học viên tham gia lớp học là các cán bộ kỹ thuật đo đạc bản đồ của các công ty con, các xí nghiệp trực thuộc Tổng công ty. Tham gia hướng dẫn đào tạo là các cán bộ của Công ty Cổ phần công nghệ thông tin địa lý EK cùng các cán bộ kỹ thuật của Phòng Kỹ thuật công nghệ thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.


Tổng giám đốc Lê Đình Ái phát biểu tại lễ khai giảng khóa học

Trong khóa học, các học viên đã được Hướng dẫn quy trình xây dựng CSDL địa chính bằng các phần mềm TMV-Map, TMV-Cadas, bao gồm: hướng dẫn cài đặt hoàn chỉnh các phần mềm, hướng dẫn sử dụng các phần mềm, được trực tiếp thực hành xây dựng CSDL đất đai để nắm quy trình sử dụng, Hướng dẫn các nội dung triển khai xây dựng Hệ thống thông tin đất đai, thực hành tích hợp dữ liệu vào Hệ thống thông tin đất đai, thực hành tra cứu, khai thác, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính sử dụng hệ thống phần mềm TMV.LIS


Một số hình ảnh lớp học

Sau một tuần học tập, lớp học đã kết thúc đạt được những kết quả tốt, đúng mục tiêu đề ra, những học viên tham dự khóa học đã nắm bắt được quy trình, thực hành thử nghiệm ... và trong thời gian sắp tới sẽ cùng với các cán bộ kỹ thuật của công ty EK, phòng Kỹ thuật công nghệ Tổng công ty sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong công tác triển khai quy trình, hướng dẫn đào tạo, áp dụng vào thực tế sản xuất tại các đơn vị trong toàn Tổng công ty cũng như giúp đỡ triển khai vận hành, khai thác hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai tại các địa phương.

Phòng KH&HTQT.