Tin tức

Hội nghị trực tuyến phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và bản đồ tại tỉnh Lạng Sơn 27/06/2019

0
Ngày 21/6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, tuyên truyền Luật Đo đạc và Bản đồ. Ông Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức được cấp Giấy phép hoạt động Đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh. Tại 11 điểm cầu của thành phố Lạng Sơn và các huyện có đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố. Tại 209 phòng họp trực tuyến cấp xã có lãnh đạo xã, công chức địa chính xã, Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn trên địa bàn xã. Tổng số đại biểu triệu tập tham dự khoảng 3.500 người.

 

Ông Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn chủ trì Hội nghị

Đây là lần đầu tiên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn áp dụng hình thức tổ chức hội nghị trực tuyến và cũng là một trong những sở, ngành đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn thực hiện hình thức này trong hoạt động phổ biến, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật. Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật đối với công tác quản lý nhà nước và triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến này nhằm phổ biến rộng rãi Luật Đo đạc và bản đồ đến đông đảo các tổ chức, cá nhân ở các cấp hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa của hệ thống pháp luật đo đạc và bản đồ đối với các nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.
 


Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin
địa lý Việt Nam giới thiệu nội dung chính của Luật Đo đạc và bản đồ,
các nội dung liên quan đến việc quản lý, triển khai thực hiện
các hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn


Tại Hội nghị, ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã giới thiệu nội dung chính của Luật Đo đạc và bản đồ, các nội dung liên quan đến việc quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; trong đó, ông Phan Đức Hiếu nhấn mạnh các điểm mới của Luật Đo đạc và bản đồ, 7 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến trách nhiệm của UBND cấp tỉnh cần chú trọng triển khai ngay trong thời gian tới;công tác xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 phục vụ công tác quy hoạch trên địa tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch.

Ông Nguyễn Văn Thảo, Báo cáo viên của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám; Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ; Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. Ông Nguyễn Văn Thảo nhấn mạnh: quy định của các Nghị định, Thông tư này rất chi tiết, rõ ràng, cụ thể, làm cơ sở pháp lý cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ quản lý, tham gia thực hiện các nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ được dễ dàng, thuận lợi.
 
 

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn bày tỏ cám ơn chân thành sự quan tâm, phối hợp của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn trong các nhiệm vụ liên quan tới hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực đo đạc và bản đồ trong thời gian qua, trong thời gian tới ông Ngô Viết Hải mong muốn tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng để triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ kịp thời, thiết thực và có hiệu quả. Đồng thời  đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ các quy định của Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật cũng như các văn bản quy định trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ để thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ