Tin tức

Trao các Quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính 10/05/2017

0
Sáng ngày 05/5, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã trao các Quyết định điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý của Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trao Quyết định điều động và bổ nhiệm
đồng chí Trần Quý Kiên giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính


Thực hiện chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 39-NQ/TW và quy định của Nghị định 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ đã sáp nhập Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính thành Vụ Kế hoạch - Tài chính để thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý về kế hoạch, tài chính trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
 
 
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa trao Quyết định điều động và
bổ nhiệm cho các đồng chí giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

 
Nhằm kiện toàn về nhân sự của Vụ Kế hoạch – Tài chính, tại Quyết định số 936/QĐ-BTNMT ngày 28/4/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Quý Kiên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch: Phạm Trung Lượng, Hoàng Mạnh Cương, Lê Văn Hữu và các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính: Trương Thị Hiên, Trần Thị Thêm, Phan Việt Nga đã được Bộ trưởng điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.
 
 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa
phát biểu giao nhiệm vụ cho Vụ Kế hoạch - Tài chính
 
Tại buổi lễ, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chúc mừng Vụ Kế hoạch – Tài chính đã được kiện toàn về mặt nhân sự theo chủ trương sáp nhập Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính thành Vụ Kế hoạch – Tài chính với mong muốn bộ máy sẽ tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo chất lượng công việc tốt hơn.

Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo Vụ nhanh chóng kiện toàn cơ cấu tổ chức của Vụ, phân công giao nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong toàn thể cán bộ, công chức của Vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng cũng đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động trong Vụ sẽ tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ các đồng chí lãnh đạo Vụ để hoàn thành các công việc được giao cho Vụ.
 
 

Vụ trưởng Trần Quý Kiên thay mặt Vụ Kế hoạch -
Tài chính tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa

 
Thay mặt lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Trần Quý Kiên bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và cá nhân đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã quan tâm, chỉ đạo tập thể lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính hoàn thành công việc được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Vụ trưởng Trần Quý Kiên xin hứa sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, để sớm ổn định về tổ chức và phân công công việc theo phương châm tinh gọn hơn, hiệu quả hơn nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ và chất lượng tốt hơn. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa; cũng như sự hợp tác, giúp đỡ, đồng tâm nhất trí của toàn thể cán bộ, công chức của Vụ để thực hiện tốt các chỉ đạo, nhiệm vụ mà Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường giao phó.
 
 

Tập thể cán bộ, công chức Vụ Kế hoạch - Tài chính


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn

VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ