Tin tức

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam-Báo cáo khoa học, công nghệ toàn quốc nghành đo đạc và bản đồ năm 2018 12/10/2018

0
Tại Hội nghị khoa học, công nghệ toàn quốc nghành đo đạc và bản đồ năm 2018,  Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tham gia gian hàng  trưng bày giới thiệu thiết bị, công nghệ và sản phẩm của Tổng công ty và các báo cáo khoa học tham dự tại hội nghị.

CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC
TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM


1.Nghiên cứu, xây dựng quy trình thành lập cơ sở dữ liệu không gian địa lý và bản đồ ba chiều tỷ lệ lớn.

2.Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ thu thập dữ liệu không gian địa lý phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đa mục tiêu

3.Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quét Laser mặt đất nâng cao chất lượng dữ liệu địa lý không gian nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản.

4.Ứng dụng công nghệ tích hợp Lidar và chụp ảnh hàng không (City Mapper-Leica) trong thu nhận, xử lý và thành lập dữ liệu không gian địa lý.

5.Giải pháp công nghệ trong công tác đo đạc địa hình khu vực bãi bồi ven biển Việt Nam.

Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty tổng hợp.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ