Tin tức

Hội nghị khoa học quốc tế “Trắc địa và Bản đồ vì hội nhập quốc tế” năm 2014 30/07/2014

0
Ngày 08 tháng 7 năm 2014, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề “Trắc địa và bản đồ vì hội nhập quốc tế”. Hội nghị đã thu hút hơn 100 nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ trong nước và các quốc gia khác: Nhật Bản, Lào, Ấn Độ…đến dự.Ngày 08 tháng 7 năm 2014, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề “Trắc địa và bản đồ vì hội nhập quốc tế”. Hội nghị đã thu hút hơn 100 nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ trong nước và các quốc gia khác: Nhật Bản, Lào, Ấn Độ…đến dự.

Hội nghị nhằm tổng kết, giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là trong 05 năm gần đây, qua đó khẳng định bề dày lịch sử, truyền thống nghiên cứu khoa học của lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ nói chung và của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nói riêng vì mục tiêu xây dựng ngành Trắc địa và Bản đồ ngày càng một vững mạnh, phát triển bền vững và chủ động trong hội nhập quốc tế.

Phát biểu khai mạc, PGS. TSKH. Hà Minh Hòa – Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ - Trưởng ban tổ chức đã cảm ơn các nhà khoa học trong và ngoài nước đã đến dự, ông cho rằng, việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ nói chung, ngành Trắc địa và Bản đồ nói riêng là hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ. Đây là dịp làm cho thế giới biết đến Việt Nam hội nhập và phát triển. Đồng thời đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học Việt Nam giới thiệu kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực Trắc địa và Bản đồ với bạn bè trên thế giới.

Sau Khai mạc, các nhà khoa học, chuyên gia trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm theo 03 tiểu ban: “Tiểu ban Trắc địa”, “Tiểu ban Đo ảnh và Viễn thám”, “Tiểu ban Bản đồ và địa không gian”. Thành công của Hội nghị khẳng định vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng của khoa học Trắc địa và Bản đồ cũng như những giá trị mà nó mang lại trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.


Nguồn tin:Theo vigac.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ