Tin tức

Bộ TN&MT: Hội đồng KHCN xác định danh mục đề tài khoa học công nghệ mở mới năm 2015 30/07/2014

0
Sáng 1/7, Hội đồng Khoa học công nghệ (KHCN) Bộ TN&MT do Vụ trưởng Vụ KHCN Nguyễn Đắc Đồng chủ trì tiếp tục họp để xác định danh mục các đề tài KHCN mở mới năm 2015 trên tất cả các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, KTTV…do Bộ TN&MT quản lý.Đã có 4 đề xuất đề tài KHCN được đưa ra bàn thảo trong buổi sáng, đó là đề tài “Nghiên cứu, xác lập các chỉ tiêu phân đới cho quặng hóa chì – kẽm – barit có nguồn gốc nhiệt dịch trầm tích để xác định những đặc điểm bóc mòn và dự báo triển vọng quặng ẩn sâu trong cấu trúc Khâu Lộc - Đông Bắc Việt Nam” do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đề xuất; “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đánh giá chất lượng môi trường đất bằng động vật thân mềm ở cạn” do Trường Đại học tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề xuất; Nghiên cứu  cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất bộ tiêu chí kinh tế xanh áp dụng trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường” do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đề xuất và đề tài “ Nghiên cứu cơ chế nhiệt động lực gây mưa lớn và khả năng dự báo mưa lớn mùa hè khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên do tương tác  gió mùa Tây Nam – Bão trên Biển Đông” do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường đề xuất.

Đa số các thành viên Hội đồng đều đánh giá các đề tài có tính thực tiễn cao, cấp thiết và rất cần cho hoạt động quản lý Nhà nước của ngành TN&MT. Tuy nhiên, để được phê duyệt, các thành viên Hội đồng cũng đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng trong việc xác định rõ nội dung nghiên cứu, bản chất vấn đề, phạm vi nghiên cứu ứng dụng và tính ứng dụng thực tiễn để các tác giả đề tài chỉnh sửa. Hội đồng nhất trí để 3 đề tài được chỉnh sửa và đưa vào danh sách đề tài KHCN mở mới năm 2015 của Bộ; còn đề tài nghiên cứu của Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT do chưa làm rõ nội dung kinh tế xanh khác biệt với tăng trưởng xanh cũng như chưa đưa ra được cách thức xây dựng tiêu chí cho kinh tế xanh của riêng Việt Nam, trong khi đó, vấn đề này một số các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường phục vụ phát triển kinh tế đã có ở một số ngành nên để lại sửa chữa và tiếp tục xem xét.

Buổi chiều, Hội đồng tiếp tục đánh giá và xác định danh mục các đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ năm 2015 cho 5 đề tài nghiên cứu khoa học khác.
 


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ