Tin tức

Hội thảo về Môi trường của Trường Đại học Tsukuba(Nhật Bản) 23/07/2014

0
Trường đại học tổng hợp Tsukuba là  một trong số Viện nghiên cứu hàng đầu của Nhật Bản, sẽ tổ chức hội thảo tại Hà Nội để chia sẻ nghiên cứu mới nhất trong tương lai về lĩnh vực môi trường và chính sách cho các cơ quan chính phủ của Việt Nam, và tìm kiếm một mạng lưới hợp tác tốt hơn giữa các trường đại học và các cơ quan tổ chức  tại Việt Nam để cải thiện hiệu suất môi trường của Việt Nam.Trường đại học tổng hợp Tsukuba là  một trong số Viện nghiên cứu hàng đầu của Nhật Bản, sẽ tổ chức hội thảo tại Hà Nội để chia sẻ nghiên cứu mới nhất trong tương lai về lĩnh vực môi trường và chính sách cho các cơ quan chính phủ của Việt Nam, và tìm kiếm một mạng lưới hợp tác tốt hơn giữa các trường đại học và các cơ quan tổ chức  tại Việt Nam để cải thiện hiệu suất môi trường của Việt Nam.

Thời gian từ 9h-12h ngày 11 tháng 8 năm 2014
Tầng 3, Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Nhật Bản
Vào của tự do

Liên hệ : Văn phòng dự án JICE JDS tại Việt Nam:
Tầng 3-Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Nhật Bản-Việt Nam (VJCC).
Địa chỉ: số: 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội Việt Nam
Điện thoại: (84 4) 3934-7711   (84 4) 3934-7712
Fax: (84 4) 3934-7710
Email: jicevn@fpt.vn
JDS website: http://jds-scholarship.org/

Nguồn tin:Theo KTCN&HTQT Tổng hợp

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ