Tin tức

ArcGIS và những ứng dụng, GIS đã làm thay đổi thế giới như thế nào? 10/05/2019

0
Hãng ESRI (Environmental System Research Institute), Mỹ là một trong những hãng tiên phong trong lĩnh vực hệ thống thông tin địa lý (GIS) và có sản phẩm nổi tiếng trước đây là ArcInfo và hiện nay là hệ thống ArcGIS. ArcGIS là một hệ thống phần mềm cung cấp một giải pháp tổng thể về hệ thống thông tin địa lý, bao gồm nhiều modul khác nhau, đáp ứng nhu cầu cho mọi tổ chức, từ những người sử dụng đơn lẻ cho đến hệ thống có tính toàn cầu.


CÁC ỨNG DỤNG ArcGIS

Các ứng dụng ArcGIS

Collector for  ArcGIS: Dễ dàng thu thập,

chỉnh sửa  dữ liệu  cho các ứng dụng Mobile

Navigator for ArcGIS: Điều hướng và định tuyến

ứng dụng cho Android và IOS sử dụng phần mềm GIS

Operation Dashboard for ArcGIS:

Phân tích, mô phỏng dữ liệu theo thời gian thực

Explorer for ArcGIS:  

Bản đồ cho mọi người ở mọi lúc mọi nơi  trên

các thiết bị Mobile android với Explorer ArcGIS

Workforce for ArcGIS : Giải phjáp ứng dụng cho

Mobile ác định vị trí tọa độ  cho các ứng dụng Mobile

Survey123 for ArcGIS-Công cụ thu thập dữ liệu

thông minh đây là giải pháp cho việc tạo, phân tích và chia sẻ dữ liệu đo đạc

ArcGIS Pro nâng cao thế hệ tiếp theo của Desktop GIS

hỗ trợ mô phỏng dữ liệu và phân tích nâng cao; ArcGIS Pro

được kết hợp chặt chẽ với nền tảng ArcGIS hỗ trợ chia sẻ dữ liệu trên

ArcGIS Online và ArcGIS Enterprise thông qua Web GI.

ArcGIS Earth-Maps for everyone on Earth: 

Bản đồ cho mọi người trên trái đất, cho phép khám phá mọi nơi

trên thế giới với định dạng bản đồ 2D và 3D bao gồm cả KML,

hiển thị dữ liệu, phác thảo vị trí, đo khoảng cách, thêm chú thích…

ArcGIS Maps for Microsoft BI-Take your map Visualizations:

Mô phỏng bản đồ, tạo bản đồ trực đẹp theo ngữ cảnh

ArcGIS Map for Office-Interactive maps in your spreadsheets and Presentation:

Bản đồ tương tác trong bảng tính và bản trình bày.

ArcGIS Business Analyst Web and Mobile Apps:

Phân tích kinh doanh thông minh trên nền tảng đám mây

, tạo ra bản đồ đẹp và báo cáo chuyên nghiệp

Giới thiệu chung về phần mềm ArcGIS

ArcGIS (ESRI Inc. - http://www.esri.com): là hệ thống GIS hàng đầu hiện nay, cung cấp một giải pháp toàn diện từ thu thập / nhập số liệu, chỉnh lý, phân tích và phân phối thông tin trên mạng Internet tới các cấp độ khác nhau như CSDL địa lý cá nhân hay CSDL của các doanh nghiệp. Về mặt công nghệ, hiện nay các chuyên gia GIS coi công nghệ ESRI là một giải pháp mang tính chất mở, tổng thể và hoàn chỉnh, có khả năng khai thác hết các chức năng của GIS trên các ứng dụng khác nhau như: desktop (ArcGIS Desktop), máy chủ (ArcGIS Server), các ứng dụng Web (ArcIMS, ArcGIS Online), hoặc hệ thống thiết bị di động (ArcPAD)... và có khả năng tương tích cao đối với nhiều loại sản phẩm của nhiều hãng khác nhau. Bộ phần mềm ứng dụng ArcGIS (Nguồn: ESRI)

ArcGIS Desktop (với phiên bản mới nhất là ArcGIS 10) bao gồm những công cụ rất mạnh để quản lý, cập nhật, phân tích thông tin và xuất bản tạo nên một hệ thống thông tin địa lý (GIS) hoàn chỉnh, cho phép:

•    Tạo và chỉnh sửa dữ liệu tích hợp (dữ liệu không gian tích hợp với dữ liệu thuộc tính) - cho phép sử dụng nhiều loại định dạng dữ liệu khác nhau thậm chí cả những dữ liệu lấy từ Internet;
•    Truy vấn dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính từ nhiều nguồn và bằng nhiều cách khác nhau;
•    Hiển thị, truy vấn và phân tích dữ liệu không gian kết hợp với dữ liệu thuộc tính;
•    Thành lập bản đồ chuyên đề và các bản in có chất lượng trình bày chuyên nghiệp.

ArcGIS Destop là một bộ phần mềm ứng dụng gồm: ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ModelBuilder, ArcScene và ArcGlobe. Khi sử dụng các ứng dụng này đồng thời, người sử dụng có thể thực hiện được các bài toán ứng dụng GIS bất kỳ, từ đơn giản đến phức tạp, bao gồm cả thành lập bản đồ, phân tích địa lý, chỉnh sửa và biên tập dữ liệu, quản lý dữ liệu, hiển thị và xử lý dữ liệu. Phần mềm ArcGIS Desktop được cung cấp cho người dùng ở 1 trong 3 cấp bậc với mức độ chuyên sâu khác nhau là ArcView, ArcEditor, ArcInfo:

ArcView: Cung cấp đầy đủ chức năng cho phép biểu diễn, quản lý, xây dựng và phân tích dữ liệu địa lý, các công cụ phân tích không gian cùng với việc biên tập và phân tích thông tin từ các lớp bản đồ khác nhau đồng thời thể hiện các mối quan hệ và nhận dạng các mô hình. Với ArcView, cho phép:

•    Ra các quyết định chuẩn xác hơn dựa trên các dữ liệu địa lý;
•    Xem và phân tích các dữ liệu không gian bằng nhiều phương pháp;
•    Xây dựng đơn giản và dễ dàng các dữ liệu địa lý;
•    Tạo ra các bản đồ có chất lượng cao;
•    Quản lý tất cả các file, CSDL và các nguồn dữ liệu;
•    Tùy biến giao diện người dùng theo yêu cầu.

ArcEditor: Là bộ sản phẩm có nhiều chức năng hơn, dùng để chỉnh sửa và quản lý dữ liệu địa lý. ArcEditor bao gồm các tính năng của ArcView và thêm vào đó là một số các công cụ chỉnh sửa, biên tập. Với ArcEditor, cho phép:

•    Dùng các công cụ CAD để tạo và chỉnh sửa các đặc tính GIS;
•    Tạo ra các CSDL địa lý thông minh;
•    Tạo quy trình công việc một cách chuyên nghiệp cho 1 nhóm và cho phép nhiều người biên tập;
•    Xây dựng và giữ được tính toàn vẹn của không gian bao gồm các quan hệ hình học topo giữa các đặc tính địa lý;
•    Quản lý và mở rộng mạng lưới hình học;
•    Làm tăng năng suất biên tập;
•    Quản lý môi trường thiết kế đa người dùng với versioning;
•    Duy trì tính toàn vẹn giữa các lớp chủ đề và thúc đẩy tư duy logic của người dùng;
•    Cho phép chỉnh sửa dữ liệu độc lập (khi tạm ngừng kết nối với CSDL).

ArcInfo
: Là bộ sản phẩm ArcGIS đầy đủ nhất. ArcInfo bao gồm tất cả các chức năng của ArcView lẫn ArcEditor. Cung cấp các chức năng tạo và quản lý một hệ GIS, xử lý dữ liệu không gian và khả năng chuyển đổi dữ liệu, xây dựng dữ liệu, mô hình hóa, phân tích, hiển thị bản đồ trên màn hình máy tính và xuất bản bản đồ ra các phương tiện khác nhau. Với ArcInfo, cho phép:

•    Xây dựng một mô hình xử lý không gian rất hữu dụng cho việc tìm ra các mối quan hệ, phân tích dữ liệu và tích hợp dữ liệu;
•    Thực hiện chồng lớp các lớp vector, nội suy và phân tích thống kê;
•    Tạo ra các đặc tính cho sự kiện và chồng xếp các đặc tính của các sự kiện đó;
•    Chuyển đổi dữ liệu và các định dạng của dữ liệu theo rất nhiều loại định dạng;
•    Xây dựng những bộ dữ liệu phức tạp, các mô hình phân tích và các đoạn mã để tự động hóa các quá trình GIS;
•    Sử dụng các phương pháp trình diễn, thiết kế, in ấn và quản lý bản đồ để xuất bản bản đồ.

 ArcGIS - giải pháp toàn diện cho hệ thống thông tin địa lý

Hãng ESRI (Environmental System Research Institute), Mỹ là một trong những hãng tiên phong trong lĩnh vực hệ thống thông tin địa lý (GIS) và có sản phẩm nổi tiếng trước đây là ArcInfo và hiện nay là hệ thống ArcGIS. ArcGIS là một hệ thống phần mềm cung cấp một giải pháp tổng thể về hệ thống thông tin địa lý, bao gồm nhiều modul khác nhau, đáp ứng nhu cầu cho mọi tổ chức, từ những người sử dụng đơn lẻ cho đến hệ thống có tính toàn cầu.

Xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) thông tin lưu trữ

Giải pháp lựa chọn cho quản trị CSDL về thông tin lưu trữ là sử dụng phần mềm Arc Spatial Data Engine (ArcSDE) của hệ thống ArcGIS. ArcSDE cho phép lưu trữ và quản lý thông tin theo mô hình cơ sở dữ liệu không gian (GeoDatabase) đa người sử dụng trong một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Đây là một ưu điểm vượt trội của công nghệ GIS của hãng ESRI so với các hãng khác. ArcSDE là hạt nhân cho một môi trường đa người sử dụng của hệ thống ArcGIS, cung cấp một giao diện mở với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và cho phép ArcGIS quản lý dữ liệu địa lý trong các nền các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ như ORACLE, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Informix. ArcSDE được lựa chọn do các ưu điểm sau:

- Có khả năng mô hình hóa các thông tin cần quản lý theo mô hình hướng đối tượng (Object Oriented Model). Thông tin quản lý theo mô hình hướng đối tượng: đảm bảo khả năng mô hình hóa tốt hơn, đơn giản hơn với người sử dụng, đảm bảo tốt hơn khả năng cập nhật, tính đồng nhất của dữ liệu, toàn vẹn dữ liệu và quan hệ giữa các đối tượng.

- Lưu trữ và quản lý tích hợp các dạng dữ liệu khác nhau trong một cơ sở dữ liệu duy nhất: bản đồ, hồ sơ, ảnh, mô hình số độ cao, bản vẽ thiết kế...

- Mô hình hóa cấu trúc topology trong CSDL không gian và cung cấp các chức năng nhằm bảo toàn quan hệ topology.
- Hệ thống tập trung với cơ chế truy nhập dữ liệu rộng rãi, đa người sử dụng đồng thời.
- Thực sự hoạt động theo kiến trúc khách - chủ 3 lớp và trên Internet.
- Có cơ chế quản lý truy nhập đồng thời trong một môi trường đa người sử dụng.
- Tối ưu hóa cho lưu trữ và tra cứu thông tin không gian, địa lý.
- Chuẩn hóa về quản trị dữ liệu như: sao lưu, phục hồi, sao chép dữ liệu.
- Mềm dẻo linh hoạt với dung lượng dữ liệu gần như không có hạn chế về kích thước.
- Có cơ chế đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu.
- Duy trì chế độ bảo trì, nâng cấp theo thời gian.

Giải pháp xử lý các bài toán về quản lý, cập nhật, phân tích bản đồ
Giải pháp cho giải các bài toán về thiết kế, cập nhật, bảo trì CSDL không gian và phân tích xử lý bản đồ là phần mềm ArcInfo của ArcGIS. ArcInfo bao gồm ba ứng dụng chính: ArcMap, ArcCatalog và ArcToolBox. ArcInfo cho phép thực hiện bất cứ bài toán nào của GIS từ đơn giản cho đến phức tạp, bao gồm hiển thị bản đồ, quản lý dữ liệu, phân tích địa lý, sửa chữa và xử lý dữ liệu với dữ liệu được lưu trữ CSDL không gian (GeoDatabase).

ArcMap là ứng dụng thực hiện tất cả các nhiệm vụ về bản đồ bao gồm trình bày, hiển thị bản đồ, phân tích bản đồ và sửa chữa dữ liệu.

ArcCatalog là ứng dụng cho phép người sử dụng tổ chức và quản lý tất cả các dạng dữ liệu địa lý trong CSDL (CSDL không gian hoặc dạng file shape, coverage). ArcCatalog cung cấp các công cụ để hiển thị, tra cứu, tìm kiếm thông tin, ghi nhận và hiển thị thông tin metadata, định nghĩa lược đồ cấu trúc của các lớp thông tin địa lý.
ArcToolBox là ứng dụng cung cấp các công cụ Gis dùng cho phân tích và xử lý dữ liệu bản đồ như:

- Định nghĩa và chuyển hệ tọa độ.
- Phân tích, xử lý bản đồ: chồng xếp, thực hiện các phép toán đại số về bản đồ.
- Chuyển đổi khuôn dạng dữ liệu.

Giải pháp tổng hợp hóa, trình bày hiển thị tích hợp dữ liệu

Công tác tổng hợp hóa, trình bày và hiển thị dữ liệu rất quan trọng trong công tác quản lý đất đai. Một trong những ứng dụng hiệu quả nhất của công nghệ GIS là khả năng hiển thị đồng thời và tích hợp các dạng dữ liệu khác nhau theo mô hình 3 chiều. Dự án sẽ lựa chọn các phần mềm sau trong hệ thống ArcGIS để đáp ứng yêu cầu này:

ArcGIS 3D Analyst là ứng dụng dùng cho mô hình hóa, phân tích và xử lý bề mặt địa hình. ArcGIS 3D Ancalyst cung cấp các công cụ tiên tiến của GIS để thực hiện các bài toán trên bề mặt địa hình như: nội suy bình độ, tính mặt cắt, tính khối lượng, lưu vực...

Giải pháp tra cứu và phân phối thông tin trực tuyến trên mạng diện rộng Intranet/Internet

Hệ thống phần mềm ArcGIS đã đưa ra giải pháp tra cứu và cung cấp thông tin trực tuyến trên mạng diện rộng với phần mềm ArcInternet Map Server (ArcIMS). ArcIMS là một ứng dụng bản đồ rất mạnh trên Internet. Nó cung cấp một nền cơ bản cho phép xây dựng và phân phối các dịch vụ và dữ liệu GIS. ArcIMS bao gồm cả hai công nghệ chủ (server) và khách hàng (client). ArcIMS cung cấp giải pháp hiện đại cho tra cứu và phân phối dữ liệu bản đồ và thuộc tính trên mạng diện rộng (Intranet, Internet) theo giao diện Web. ArcIMS là một ứng dụng trên nền Java bao gồm các dịch vụ về bản đồ và các công cụ thiết kế bản đồ để cung cấp cho các dịch vụ về bản đồ trên Internet. ArcIMS cung cấp các mức độ bảo mật và an toàn thông tin khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của người sử dụng. Giải pháp của ArcIMS tuân theo các chuẩn, kiến trúc hiện đại, cung cấp cho người dùng GIS các khả năng xây dựng và quản trị các dịch vụ IMS.

Giải pháp xây dựng các phần mềm ứng dụng trên công nghệ gốc

Đây là một trong tiêu chí rất quan trọng để lựa chọn công nghệ gốc, thể hiện tích mở của hệ thống. Nó cho phép người sử dụng tạo ra những ứng dụng phù hợp với yêu cầu và đặc thù công việc.

Tùy biến ứng dụng (customize): ArcGIS cho phép người sử dụng tùy biến trên công nghệ ArcObject. ArcObject là một tập hợp các thành phần phần mềm với các chức năng GIS và các giao diện có thể lập trình được. Công nghệ ArcObjects dựa trên giao thức COM. Các thành phần của ArcObjects làm cho ArcView, ArcEditor, ArcInfo và mô hình cơ sở dữ liệu không gian có tính mở với người sử dụng và nhà phát triển: thêm các công cụ mới vào phần mềm, định nghĩa các đối tượng của người sử dụng khi xây dựng CSDL không gian.

Xây dựng các ứng dụng độc lập (User application): Công nghệ ArcInfo đưa giải pháp xây dựng các ứng dụng độc lập bằng bộ thư viện MapObjects. MapObjects là một thư viện các đối tượng thành phần của bản đồ và GIS cho phép phát triển xây dựng các ứng dụng độc lập có tương tác bản đồ và các chức năng của một hệ thống GIS. MapObjects là một điều khiển ActiveX với hơn 45 các đối tượng lập trình. MapObjects có khả năng truy nhập dữ liệu với các cơ sở dữ liệu cá nhân trên máy riêng lẻ hoặc với cơ sở dữ liệu không gian chạy trên môi trường đa người sử dụng.

MapObject là một môi trường lập trình tối ưu cho xây dựng các ứng dụng về GIS có tính đặc thù trong môi trường Wiondow. Giải pháp xây dựng các ứng dụng độc lập sử dụng để xây dựng phần mềm ứng dụng trên cơ sở dữ liệu tích hợp với GIS.

Sử dụng phần mềm ArcGIS trong việc số hóa dữ liệu lưới điện

Hiện nay, công nghệ GIS phát triển rất nhanh, trong đó phần mềm ArcGIS là một trong những hệ thống thông tin địa lý với nhiều công cụ hỗ trợ, tính năng mạnh mẽ. Việc sử dụng phần mềm ArcGIS trong việc số hóa dữ liệu lưới điện có thể giúp tăng cường công tác quản lý kỹ thuật.
 


Giao diện phần mềm ArcMap trong ArcGIS Desktop

Giới thiệu chung về phần mềm ArcGIS

ArcGIS là một hệ thống thông tin địa lý của hãng ESRI, cung cấp một giải pháp toàn diện từ thu thập, nhập số liệu, chỉnh lý và phân tích thông tin với các cấp độ khác nhau. Xét về mặt công nghệ, công nghệ ESRI có thể xem xét như là một giải pháp mang tính chất tổng thể và hoàn chỉnh, có khả năng khai thác hết các chức năng của GIS trên các ứng dụng khác nhau như desktop (ArcGIS Desktop), máy chủ (ArcGIS Server), các ứng dụng Web (ArcIMS, ArcGIS Online), hoặc hệ thống thiết bị di động (ArcPAD)... và có khả năng tương tích cao đối với nhiều loại sản phẩm của nhiều hãng khác nhau.

 

Bộ phần mềm ứng dụng ArcGIS (Nguồn: ESRI)

Trong đó, phần mềm ArcGIS Desktop chạy trên nền hệ điều hành thông dụng Windows là một bộ phần mềm ứng dụng bao gồm các công cụ như ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ModelBuilder, ArcScene và ArcGlobe. Khi sử dụng các ứng dụng này đồng thời, người sử dụng có thể thực hiện được các bài toán ứng dụng GIS bất kỳ, từ đơn giản đến phức tạp, bao gồm cả thành lập bản đồ, phân tích địa lý, chỉnh sửa và biên tập dữ liệu, quản lý dữ liệu, hiển thị và xử lý dữ liệu.

Các phiên bản của ArcGIS Desktop

Phần mềm ArcGIS Desktop được cung cấp cho người dùng ở 1 trong 3 cấp bậc, phiên bản với mức độ chuyên sâu khác nhau là ArcView, ArcEditor, ArcInfo.


 

Các phiên bản của ArcGIS (Nguồn: ESRI)

ArcView là sản phẩm có giá thành thấp nhất, cung cấp các chức năng cơ bản nhất nhằm cho phép biểu diễn, quản lý, xây dựng và phân tích dữ liệu địa lý, các công cụ phân tích không gian cùng với việc biên tập và phân tích thông tin từ các lớp bản đồ khác nhau, đồng thời thể hiện các mối quan hệ và nhận dạng các mô hình.

ArcEditor là bộ sản phẩm có nhiều chức năng hơn, dùng để chỉnh sửa và quản lý dữ liệu địa lý. ArcEditor bao gồm các tính năng của ArcView và thêm vào đó là một số các công cụ chỉnh sửa, biên tập. Với ArcEditor, cho phép dùng các công cụ CAD để tạo và chỉnh sửa các đặc tính GIS; tạo ra các CSDL địa lý thông minh; quản lý và mở rộng mạng lưới hình học; quản lý môi trường thiết kế đa người dùng với versioning; cho phép chỉnh sửa dữ liệu độc lập (khi tạm ngừng kết nối với CSDL); cùng nhiều tính năng khác.

ArcInfo là bộ sản phẩm ArcGIS đầy đủ nhất. ArcInfo bao gồm tất cả các chức năng của ArcView lẫn ArcEditor đã nêu ở trên. Bên cạnh đó, ArcInfo còn cung cấp các chức năng nâng cao khác như xây dựng mô hình xử lý không gian rất hữu dụng cho việc tìm ra các mối quan hệ, phân tích dữ liệu và tích hợp dữ liệu; xây dựng những bộ dữ liệu phức tạp, các mô hình phân tích và các đoạn mã để tự động hóa các quá trình GIS. Ngoài ra, khi chúng ta làm việc với các định dạng dữ liệu GIS khác nhau, việc chuyển đổi qua lại các định dạng dữ liệu cũng cần phải được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của các công cụ mà chỉ có trong phiên bản ArcInfo. Chính vì vậy, ArcInfo là phiên bản có giá thành cao nhất trong số những sản phẩm trên.

Có thể nói, phần mềm ArcGIS là một công cụ mạnh mẽ, có thể hỗ trợ đắc lực trong việc số hóa dữ liệu lưới điện nhằm giúp tăng cường công tác quản lý kỹ thuật. Để có thể làm chủ công nghệ, khai thác hiệu quả phần mềm ArcGIS, ngoài việc phải được trang bị đầy đủ kiến thức, còn đòi hỏi phải xác định được nhu cầu sử dụng cũng như khả năng tài chính để có thể lựa chọn được gói sản phẩm hợp lý, vừa đáp ứng được yêu cầu công việc và chi phí đầu tư hợp lý.
Ứng dụng ArcGIS trong lĩnh vực sơ đồ, bản đồ hàng không

Hiện tại Phòng Bản đồ - Phương thức bay thuộc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đang khai thác phần mềm ArcGIS cho máy tính để bàn (ArcGIS for Desktop) của hãng ESRI có tích hợp các công cụ hỗ trợ để biên soạn bản đồ hàng không (Aviation Charting).

Phần mềm ArcGIS cho máy tính để bàn bao gồm phần mềm ArcGIS cơ bản (ArcGIS for Desktop Basic), ArcGIS tiêu chuẩn (ArcGIS for Desktop Standard) và (ArcGIS for Desktop Advance) cho máy tính để bàn mà trong đó phần mềm ArcGIS nâng cao (ArcGIS for DesktopAdvance) có những chức năng cao cấp nhất trong bộ phần mềm ArcGIS cho máy tính để bàn của Esri. Cũng như các bản cơ bản (Basic) và tiêu chuẩn (Standard), phần mềm ArcGIS nâng cao (ArcGIS for Desktop Advance) gồm các ứng dụng chính là:
•    ArcMap: dùng cho việc xây dựng, hiển thị và phân tích bản đồ;
•    ArcCatalogue: để lưu trữ, quản lý hoặc tạo mới các dữ liệu địa lý, các dữ liệu hàng không);
•    và ArcToolbox: cung cấp các công cụ để xử lý, xuất - nhập các dữ liệu từ các định dạng khác như Mapinfo, Microstation, AutoCad…
 


Các ứng dụng của ARGIS trong lĩnh vực vẽ sơ đồ, bản đồ hàng không

Tạo dựng và sản xuất bản đồ (Esri Production Mapping) là thành phần quan trọng nhất của ArcGIS trong xây dựng CSDL và bản đồ theo mô hình tập trung, việc biên soạn bản đồ hàng không (Aviation Charting) cũng nằm trong phần này. Tạo dựng và sản xuất bản đồ (Esri Production Mapping) - trước đây còn được biết đến với tên gọi cũ là bộ phần mềm PLTS (Production Line Tool Set) - giúp xây dựng, bảo trì và cập nhật khối lượng dữ liệu địa không gian lớn hoặc dữ liệu hàng không để đạt được hiệu quả cao nhất theo quy mô bằng cách quản lý tập trung quy trình sản xuất và xuất bản các sản phẩm bản đồ hoặc dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS) hoặc dữ liệu hàng không nhanh chóng với chất lượng cao, đúng tiến độ yêu cầu.

Bên cạnh đó phần mềm còn cho phép tạo ra không gian 3 chiều (3D) song song và kết nối với dữ liệu 2 chiều (2D) tương ứng trên màn hình đa cửa sổ để chỉnh sửa trực tiếp và kiểm soát chất lượng dữ liệu.

 

Các ứng dụng của ARGIS trong lĩnh vực vẽ sơ đồ, bản đồ HK

Những tính năng ưu việt vượt trội của phần mềm này giúp cho nhân viên cơ sở dữ liệu hàng không cập nhật, cài đặt và trích xuất dữ liệu thông qua các công cụ xuất - nhập dữ liệu một cách nhanh chóng, chính xác. Đồng thời cũng giúp cho nhân viên sơ đồ/bản đồ hàng không dễ dàng biên tập và tạo dựng các sơ đồ/bản đồ hàng không trên một nguồn dữ liệu địa lý và dữ liệu hàng không một cách đồng nhất có tính chính xác cao. Các sản phẩm sơ đồ/bản đồ hàng không có thể in ra giấy hoặc đưa lên mạng internet một cách dễ dàng, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng và phù hợp với tiêu chuẩn Phụ ước 15 của ICAO, Thông tư số 51/2012/TT-BGTVT Quy định về Bản đồ sơ đồ hàng không đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký ban hành ngày 20/12/2012.

Nguồn tin:Theo TCT TN&MT Việt Nam Tổng hợp

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ