Tin tức

Tổng hợp phần mềm hệ thống thông tin địa lý (GIS) 03/06/2013

0
Hệ thống thôn tin địa lý (GIS) bao gồm các thành phần:Phần cứng(Hardware), phần mềm(Software), dữ liệu(data), con người(People) và phương thức khai thác sử dụng(Methods).Các thành phần của một hệ thống thôn tin địa lý (GIS)

Phần mềm mã nguồn mở

Capaware rc1 0.1
 
Phần mềm mô phỏng thế giới ảo, hỗ trợ tương tác hiển thị bản đồ 3D ảo, được phát triển bởi trường Đại học tổng hợp  Las Palmas de Gran Canaria Tây Ban Nha, viết bằng ngôn ngữ C++, chạy trên hệ điều hành Windows, Linux.

GRASS GIS 6.4
 
Phần mềm hệ thống hỗ trợ phân tích  tài nguyên địa lý, là phần mềm miễn phí cho phép xử lý ảnh, số hóa bản đồ địa hình, và xử lý dữ liệu. Phiên bản đầu tiên phát hành vào năm 1984, được viết bằng ngôn ngữ C, C++, Python, Tcl, chạy trên hệ điều hành Cros-platform.

gvSIG 1.0
 
Phần mềm được ứng dụng cho thu thập hình ảnh, lưu trữ và phân tích các loại thông tin không gian, hỗ trợ tất cả các loại định dạng dữ liệu ảnh và số hóa, các công cụ ứng dụng mở rộng cho việc khai thác dữ liệu địa lý công cụ truy vấn, hiển thị phân tích thông tin không gian…Phần mềm được phát triển bởi hiệp hội gvSIG, viết bằng ngôn ngữ Java, chạy trên hệ điều hành Windows, Linux, Mac OS.

 SAGA-GIS v. 2.0.3

 Phần mềm biên tập xử lý dữ liệu địa không gian, ban đầu được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu  tại khoa địa vât lý trường Đại học tổng hợp  Göttingen, của Đức, viết  bằng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++, chạy trên hệ điều hành Cross-platform.

ILWIS (Integrated Land and Water Information System)

 
Phần mềm về hệ thống thông tin địa lý và viễn thám cho phép biên tập xử lý ảnh và số hóa. Phần mềm hỗ trợ cung cấp công cụ biên tập xử lý phân tích và hiển thị dữ liệu ảnh và số hóa, phần mềm này được phát triển bởi Viện Quốc tế về khoa học địa không gian và quan sát trái đất.của Hà lan được sử dụng cho các nhà nghiên cứu và sinh viên, sau đó miễn phí sử dụng. Phần mềm được viết bằng ngôn ngữ lập trình C++, chạy trên hệ điều hành MS-Windows.

JUMP GIS (JUMP (JAVA Unified Mapping Platform) 

Phần mềm xuất phát từ một dự án “Bộ quản lý  tài nguyên thiên nhiên và phá triển bền vững Bristish Colombia” giải pháp tạo một phần mềm hợp nhất để tự động kết nối dữ liệu bản đồ đường giao thông và thủy hệ từ nhiều loại tỷ lệ bản đồ khác nhau thành một hệ dữ liệu không gian hợp nhất. phần mềm tích hợp hầu hết tất cả các loại dữ liệu không gian, một đặc tính quan trọng của phần mềm này là khả năng làm việc với  dữ liệu GIS trong ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản địa lý GML(Geography Markup Language), đó là định dạnh dữ liệu XML, các  định dạng mở cho chuẩn  dữ liệu GIS. Phần mềm viết bằng ngôn ngữ lập trình Java, chạy trên hệ điều hành Cross-platform.

Quantum GIS (often abbreviated QGIS)
 
Phần mềm hệ thống thông tin địa lý (GIS) cho phép xem, biên tập, và khả năng phân tích không gian, phần mềm này được một nhóm phát triển QGIS, viết bằng ngôn ngữ C++, Python, Qt, chạy trên hệ điều hành Cross-platform.

FalconView
 
Phần mềm hiển thị hệ thống bản đồ được phát triển bởi viện nghiên cứu kỹ thuật Georgia cho các ứng dụng chạy trên hệ điều hành họ Windows. Cho phép hiển thị đa dạng các loại bản đồ và các tham chiếu địa lý không gian, phiên bản đầu tiên 1993, viết bằng ngôn ngũ C++, chạy trên hệ điều hành Windows 2000, XP & Vista.

Kalypso

Phần mềm mã nguồn mở mô phỏng quản lý hệ sinh thái và nguồn nước mặt, cung cấp bản đồ ngập lụt bằng mô hình thủy động học, và các chức năng phân tích GIS.

TerraView

Phần mềm ứng dụng GIS hỗ trợ cho việc quản lý dữ liệu số hóa và dữ liệu ảnh, và dữ liệu không gian và cho phép kết hợp mô phỏng giữa dữ liệu số hóa, ảnh, cơ sở dữ liệu địa lý , phần mềm  quản lý dữ liệu không gian như là ACCESS, PostgreSQL, MySQL và  Oracle. TerraView mô phỏng giao diện cho phép truy vấn thuộc tính đối tượng trên cơ sở dữ liệu địa lý, xuất ra các loại bản đồ chuyên đề.

Whitebox

Phần mềm  hỗ trợ  công cụ phân tích không gian và viễn thám được phát triển bởi một số thành viên trường University of Guelph Centre for Hydrogeomatics phát triển nâng cấp công cụ phân tích không gian và mô phỏng dữ liệu, cung cấp công cụ mở rộng có thể tạo và thêm các ứng dụng sử dụng ngôn ngữ JVM language, phần mềm được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java, chạy trên hệ điều hành Cross-platform.

MapWindow GIS
 
MapWindow GIS phần mềm mã nguồn mở GIS, hỗ trợ các ứng dụng bản đồ và thành phần công cụ lập trình các ứng dụng bản đồ,Các ứng dụng được xây dựng dựa trên nền công nghệ Microsoft. NET. Phần mềm  được viết bằng ngôn ngữ lập trình C++, chạy trên hệ điều hành Windows.

Công cụ phân tích không gian

Web map servers

GeoServer –Phần mềm được viết bằng ngôn ngữ Java  cho phép người sử dung chia sẻ và chỉnh sửa dữ liệu không gian.

MapGuide Open Source –Phần mềm mã nguồn mở MapGuide chạy trên hệ điều hành Linux hoặc Windows,  hỗ trợ  Apache và hệ thống thông tin Web Server  IIS, và bộ công cụ lập trình phát triển ứng dụng. APIs (PHP, .NET, Java, and JavaScript) .

Mapnik – Bộ công cụ thư viện cho phát triển những ứng dụng biên tập  bản đồ, các ứng dụng cho máy để bàn và các ứng dụng Web. Phần mềm này được viết bằng ngôn ngữ lập trình C++/Python  chạy trên hệ điều hành  Windows, Mac, và  Linux .

MapServer – phần mềm mã nguồn mở cho các ứng dụng truy xuất các ứng dụng bản đồ và dữ liệu không gian lên Web. Phần mềm này  được viết bằng ngôn ngữ lập trình C. được phát triển bởi trường đại học tổng hợp  Minnesota. Chạy trên hệ điều hành Windows, Linux, Mac OS X.

OpenMap – Phần mềm được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java dựa trên nền công cụ  bản đồ từ côn ty kỹ thuật cao của Mỹ BBN.
Phần mềm quản lý dữ liệu không gian.

PostGIS

PostGIS – phần mềm mã nguồn mở cho phép phân tích, truy vấn cơ sở dữ liệu không gian gian kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL, hỗ trợ tìm kiếm truy vấn vị trí đối tượng địa lý trong ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu. Ngoài ra PostGIS còn hỗ trợ một số tính năng hiếm thấy ở phần mềm cơ sở dữ liệu không gian nào khác.

TerraLib

TerraLib – phần mềm cung cấp chức năng cao cấp phân tích GIS. Cho phép ứng dụng và phát triển các công cụ hỗ trợ  GIS, phát triển các thế hệ  ứng dụng GIS mới dựa  trên những kỹ thuật  tiên tiến tron lĩnh vực cơ sở dữ liệu không gian.

Thư viện phát triển các ứng dụng Web

GeoBase (Telogis GIS software) – Geospatial  Bộ công cụ phát triển phần mềm. cung cấp các chức năng như tìm địa chỉ, bản đồ, đường đi, dẫn đường…cho môi trường đa ứng dụng mở .

Geomajas –Phần mềm mã nguồn mở cho các nền tảng ứng dụng  bản đồ Web và ứng dụng lưu trữ dữ liệu đám mây dựa trên nền phát triển ứng dụng GIS, viết bằng ngôn ngữ Java xây dựng trên Spring Framework, JTS Topology Suite, GeoTools, Hibernate spatial, GWT. Hỗ trợ nhúng các định dạnh dữ liệu khác nhau, chạy trên hệ điều hành Cross-platform.

MapFish-Phần mềm cung cấp đầy đủ các các công cụ để xây dựng các ứng dụng Web,  các công cụ chỉnh sửa,  truy vấn các đối tượng địa lý …

Thư viện phần mềm cho các ứng dụng khác

GeoTools  là phần mềm miễn phí cung cấp bộ công cụ chuẩn GIS miễn phí cho việc phát triển các giải pháp GIS, được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java, chạy trên hệ điều hành Cross-platform.

GDAL / OGR

GDAL/ OGR hỗ trợ trên 50 định dạnh ảnh và trên 20 định dạng số hóa khác nhau.Thư viện nguồn mở, công cụ chuyển đổi đa dạng các định dạng dữ liệu ảnh, dữ liệu số hóa bao gồm ESRI Shapefiles, S-57, SDTS, PostGIS, Oracle Spatial, và  Mapinfo mid/mif và  TAB formats. GDAL hỗ trợ trên 50 định dạnh ảnh và trên 20 định dạng số hóa khác nhau.Cung cấp cơ chế truy cập dữ liệu cho một số ứng dụng bao gồm MapServer, GRASS, QGIS, and OpenEV và hỗ trợ thư viện dữ liệu không gian rộng lớn các phần mềm ứng dụng phổ biến khác như là OSSIM, Cadcorp SIS, FME, Google Earth, VTP, Thuban, ILWIS, MapGuide và  ArcGIS. GDAL/OGR.

Orfeo toolbox

Bộ công cụ nguồn mở  thuật toán xử lý ảnh, ảnh viễn thám và đặc biệt là dữ liệu ảnh không gian độ phân giả cao, thuật toán cho xử lý ảnh quang học độ phân giải cao (SPOT, Quickbird, Worldview, Landsat, Ikonos.

DotSpatial

DotSpatial - Phần mềm mã nguồn mở thư viện lập trình GIS được viết bằng công nghệ .NET 4, cho phép các nhà phát triển kết hợp dữ liệu không gian, phân tích và lập bản đồ vào các ứng dụng GIS và mở rộng GIS cho cộng đồng.

Các công cụ phát triển khác

Chameleon – Phần mềm  cho xây dựng các ứng dụng MapServver. Phần mềm được viết bằng ngôn ngữ lập trình Python, C, chay trên hệ điều hành Cross-platform.

MapPoint – Phần mềm cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên bản đồ dựa trên nền Web, trước đây được biết đến MapPoint .NET,  được phát triển bởi Microsoft cho phép người sử dụng xem, sửa và tích hợp bản đồ.

Các phần mềm bản quyền, thương mại GIS.

Autodesk – Phần mềm hỗ trợ thiết  kỹ thuật, thiết kế 3D, giải trí, các gói  phần mềm hàng đầu  AutoCAD  bao gồm bản đồ  3D, Topobase, và  MapGuide.

Bentley Systems–Phần mềm cung cấp giải pháp thiết kế, kiến trúc, kỹ thuật,  xây dựng, thiết kế hạ tầng,  hỗ trợ giao diện với phần mềm  MicroStation  bao gồm  Bentley Map và Bentley Map View.

Erdas Imagine-Phần mềm  được phát triển bởi ERDAS Inc – bao gồm phần mềm đo vẻ ảnh  Leica Photogrammetry Suite, ERDAS ER Mapper, ERDAS ECW JPEG2000 SDK (ECW (file format)) được sử dụng rộng rãi trong cộng hệ thống phần mềm  bản đồ hệ thống thông tin địa lý, viễn thám, ảnh vệ tinh…

Esri–Phần mềm quản lý dữ liệu không gian, mô phỏng, phân tích dữ liệu không gian. Sản phẩm của  Esri bao gồm ArcView 3.x, ArcGIS, ArcSDE, ArcIMS, ArcWeb services  và  ArcGIS Server.

IGiS được phát triển bởi công ty trách nhiệm hữu hạn  ScanPoint Geomatics Ltd. – sản phẩn hệ thống thông tin địa lý hoàn hảo.
Intergraph – sản phẩm bao gồm  G/Technology, GeoMedia, GeoMedia Professional, GeoMedia WebMap,  và sản phẩm bổ sung cho lĩnh vực công nghiệp  như là  photogrammetry.

MapInfo được phát triển bởi  phần mềm Pitney Bowesre – phần mềm ứng dựng hệ thống thông tin địa lý mạnh  MapInfo Professional  được nâng cấp với nhiều chức năng nâng cao bao gồm MapInfo Drivetime cho phân tích  tuyến đường , MapInfo Engage 3D for 3D và phân tích thống kê, và MapInfo MapMarker cho mã hóa dữ liệu địa lý.

RemoteView  được phát triển bởi  Overwatch – RemoteView  là một trong số công cụ phan tích hình ảnh  được sử dụng rộng rãi cho chính phủ Mỹ để thu thập dữ liệu thông tin không gian thông minh.

Smallworld – được phát triển bởi (Smallworld, Inc.) và đượcy General Electric mua . được sử dụng chủ yếu cho các tiện ích công cộng.
Công ty phần mềm GIS của Trung Quốc cung cấp các công cụ ứng dụng GIS, , các dịch vụ GIS cho tị trường Châu Á và thị trường toàn cầu.Chinese company of GIS software. It produces Desktop, Component and Service GIS for Asia and global markets.

Các phần mềm GIS thương mại khác

Aquaveo-nhà phát triển công nghệ GMS, WMS, SMS, tích hợp module thủy văn với thuộc tính bản đồ 3D.
GeoConcept & opti-time, phát triển phần mềm thương mại hướng tới đóng gói các sản phẩm 3D và 4D , maketing về lĩnh vực địa thông tin, tối ưu hóa các tính năng.

Cadcorp-sản phẩm bao gồm Cadcorp SIS, GeognoSIS, mSIS và bộ công cụ phát triển. Caliper sản phẩm bao gồm Maptitude, TransModeler và  TransCAD.

 Dragon/ips phần mềm viễn thám với tích hợp hệ thống thông tin địa lý

ENVI –phần mềm tối ưu hóa cho việc phân tích ảnh không gian, khám phá và phân tích siêu quang phổ.

Field-Map-phân tích các công cụ cho hệ thống thông tin địa lý thiết kế trợ giúp thu thập dữ liệu không gian,  được sử dụng chủ yếu cho bản đồ hệ sinh thái rừng.

Geosoft  phần mềm GIS và phần mềm sử lý dữ liệu được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực khai thác tài nguyên thiên nhiên.
IDRISI phần mềm GIS và phần mềm sử lý ảnh được phát triển bở phòng thí nghiệm trường đạu học tổng hợp Clark được ứng dụng thương mại rộng rãi  và trong lĩnh vực giáo dục.

MapDotNet-phần mềm được viết bằng ngôn ngữ C#/.NET để xây dựng WPF, Silverlight, và các ứng dụng cho HTML5.
Manifold System- gói phần mềm cho GIS

Belsis phần mềm giải pháp cho CAD và GIS và các sản phẩm ứng dung Web.

Netcad- phần mềm ứng dụng cho máy để bàn, ứng dụng Web được phát triển bởi  Ulusal CAD ve GIS

RegioGraph by GfK GeoMarketing phần mềm GIS cho phân tích kế hoạch kinh doanh, cung cấp bản đồ và dữ liệu marketing.
 
Spatialinfo- phần mềm cung cấp giải pháp GIS cho mạng lưới thông tin viễn thông. Sản phẩm bao gồm spatialNET, spatialWEB, spatialOFFLINE, spatialCONFLATOR, ADDRESSmanager and MAPupdater.

WTH GIS Phần mềm cung cấp giải pháp GIS cho các cơ quan chính phủ và nông thôn, các sản phẩm bao gồm Think GIS, CrimeMapper, Event Manager, và  Automatic Vehicle Location.

Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu không gian

Boeing's Spatial Query Server
– phần mềm phân tích không gian cho hệ thống  Sybase ASE.

DB2 – phần mềm truy vấn và lưu trữ tất cả các loại dữ liệu không gian.

Informix – phần mềm  truy vấn và lưu trữ tất cả các loại dữ liệu không gian.

Microsoft SQL Server 2008– phần mềm phổ biến trên thị trường cho phép  truy vấn và lưu trữ tất cả các loại dữ liệu không gian. Các sản phẩm  GIS  như là MapInfo và  Cadcorp SIS có thể đọc và ghi dữ liệu từ hệ thống cơ sở dữ liệu ESRI và các cơ sở dữ liệu khác.

Oracle Spatial – phần mềm cho phép người sử dụng thao thác với dữ liệu địa lý phức tạp và lưu trữ các loại dữ liệu không gian cơ bản trong môi trường Oracle. Phần lớn sản phẩm phần mềm thương mại đóng gói có thể đọc ghi, lưu trữ dữ liệu không gian. packages can read and edit spatial data stored in this way.

PostGIS – phần mềm  dựa trên nền cơ sở dữ liệu miễn phí PostgreSQL

Teradata –phần mềm Teradata geospatial  cho phép lưu trữ và phân tích không gian  tìm kiếm các loại thông tin không gian dựa trên cơ sở dữ liệu của Teradata .

VMDS – phần mềm quản lý lưu trữ dữ liệu từ Smallworld.

Các công cụ chuyển đổi dữ liệu không gian

Safe Software – Spatial ETL  sản phẩm bao gồm phần mềm  FME  cho máy để bàn 
FME cho máy chủ, khả năng tương tác dữ liệu mở rộng  ArcGIS .

Tham khảo
Open Source Geospatial Foundation (OSGeo)
Comparison of geographic information systems software
GIS Live DVD
"GIS Software - A description in 1000 words", S. Steiniger and R. Weibel
"Open Source GIS History - OSGeo Wiki Editors". Retrieved 2009-Mar-21.
"An Overview on Current Free and Open Source Desktop GIS Developments - Steiniger and Bocher". Retrieved 2011-Aug-05.
"The 2012 Free and Open Source GIS Software Map – A Guide to facilitate Research, Development and Adoption", S. Steiniger and A.J.S. Hunter
Theo Kh&HTQT tổng hợp từ Internet

Nguồn tin:Theo Kh&HTQT tổng hợp từ Internet

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ