Tin tức

Di động hóa công việc thu thập thông tin tại hiện trường 05/06/2015

0
Mobiwork.vn quản lý công việc, thu thập thông tin, quản lý tài sản trên nhiều nền tảng di động khác nhau, ngay cả khi không có kết nối Internet

Quản lý công việc từ văn phòng đến hiện trường


mobiwork.vn mang đến cho khách hàng một quy trình liền mạch trong quản lý công việc từ văn phòng đến hiện trường. Lãnh đạo có thể thực hiện giao việc, giám sát nhân viên và tiến độ công việc, đánh giá hiệu quả công việc mọi lúc mọi nơi bằng di động hoặc trên web . Nhân viên có thể nhận yêu cầu công việc, phản hồi và cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện công việc bằng di động khi ở hiện trường hoặc trên máy tính khi ở văn phòng .

Di động hóa công việc thu thập thông tin tại hiện trường


Đây là thời điểm để khách hàng từ bỏ các phương pháp khảo sát, điều tra, thu thập thông tin truyền thống. Với mobiwork.vn khách hàng có thể dễ dàng thiết kế phiếu (biểu mẫu) thu thập thông tin chỉ bằng các thao tác kéo thả đơn giản. Hơn thế nữa, mobiwork.vn cho phép thu thập mọi loại thông tin mà nếu thu thập bằng phương pháp truyền thống sẽ khó có thể thực hiện được hoặc thực hiện được nhưng phải cần sử dụng rất nhiều trang thiết bị khác nhau như: vị trí GPS, hình ảnh, âm thanh, video, mã vạch, mã vạch 2 chiều (QR-Code),...Chỉ bằng thao tác đồng bộ đơn giản trên ứng dụng di động khách hàng có thể thực hiện thu thập thông tin tại thực địa bằng chính điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của mình theo đúng nội dung trong phiếu (biểu mẫu) thông tin đã được thiết kế trước đó. Dữ liệu thu thập sẽ được đồng bộ về hệ thống từ di động để lưu trữ, quản lý và khai tác tập trung mọi lúc mọi nơi từ Web hoặc bằng ứng dụng di động.

Tập trung hóa và di động hóa quản lý tài sản hạ tầng


Dữ liệu tài sản hiện có có thể được nhập trực tiếp vào hệ thống từ nhiều định dạng khác nhau để lưu trữ, quản lý tập trung trên hạ tầng máy chủ của khách hàng hoặc máy chủ đám mây của eKGIS để sẵn sàng cung cấp cho mọi thành viên của đơn vị được phân quyền truy cấp, tra cứu thông tin tài sản trực quan trên bản đồ mọi lúc mọi nơi bằng ứng dụng Web khi ở văn phòng hoặc bằng ứng dụng di động khi ở hiện trường.

Di động hóa công việc kiểm tra và bảo trì tài sản

Với mobiwork.vn, nhân viên kiểm tra, bảo trì không cần phải đến văn phòng để nhận yêu cầu công việc và hồ sơ tài sản để ra hiện trường thực hiện nữa vì tất cả mọi thông tin cần thiết nêu trên đã sẵn sàng trên điện thoại hoặc máy tính bảng của họ.

Người điều hành lập phiếu công việc với đầy đủ thông tin: làm gì, ở đâu, khi nào thực hiện và đính kèm các thông tin tài sản cần thiết cho công tác kiểm tra, bảo trì tài sản. Phiếu công việc sẽ tự động chuyển đến di động của nhân viên cùng các thông tin đính kèm. Bằng việc hiển thị trực quan vị trí công việc, vị trí tài sản trên bản đồ nhân viên kiểm tra, bảo trì có thể dễ dàng định vị được địa điểm thực hiện công việc, tra cứu các thông tin liên quan đến tài sản trực tiếp tại hiện trường, ghi nhận hiện trạng, kết quả thực hiện công việc trực tiếp bằng di động để gửi về văn phòng. Lãnh đạo, người điều hành dễ dàng quản lý, giám sát được vị trí làm việc của nhân viên ở hiện trường, theo dõi trực quan tiến độ, kết quả thực hiện công việc cũng như các thông tin số liệu, hình ảnh hiện trạng tài sản, kết quả bảo trì tài sản được nhân viên gửi về từ hiện trường một cách trực quan trên bản đồ theo chế độ thời gian thực.

Danh mục tính năng phần mềm

1.     Quản lý phiếu (biểu mẫu) thu thập thông tin
2.     Thiết kế phiếu (biểu mẫu) thu thập thông tin
3.     Quản lý danh mục phiếu (biểu mẫu) thu thập thông tin
4.     Phân quyền truy cập phiếu (biểu mẫu)  thu thập thông tin
5.     Quản trị các danh mục dùng chung
6.     Quản trị danh mục bản đồ nền
7.     Nhập dữ liệu vào phiếu (biểu mẫu) thông tin từ các định dạng khác nhau (Excel, CSV, Shapefile,...)
8.     Kết xuất dữ liệu từ phiếu (biểu mẫu) thông tin ra các định dạng khác nhau (Excel, CSV, Shapefile,...)
9.     Quản lý dữ liệu theo phiếu (biểu mẫu) thông tin
10. Theo dõi hoạt động thu thập thông tin
11. Giám sát vị trí, thời gian thu thập thông tin tại hiện trường

Quản lý công việc

1.     Lập phiếu công việc và giao việc
2.     Giám sát tiến độ thực hiện công việc (trên danh sách, trên bản đồ vị trí công việc)
3.     Thống kê, đánh giá hiệu quả công việc đến từng nhân viên
4.     Thông báo công việc đến nhân viên và người liên quan cũng như tiến trình thực hiện công việc đến người giao việc
5.     Tự động nhắc việc cảnh báo đến nhân viên trước thời hạn hoàn thành
6.     Trao đổi, phản hồi trong quá trình thực hiện công việc
7.     Xem và đánh giá công việc qua hình ảnh, âm thanh, video tại hiện trường
 
Giám sát nhân viên

1.     Giám sát vị trí nhân viên thực hiện công việc tại hiện trường
2.     Giám sát lộ trình di chuyển giữa các địa điểm làm việc của nhân viên hiện trường

Thu thập thông tin trên di động

1.     Đồng bộ phiếu (biểu mẫu) thu thập thông tin về di động
2.     Thu thập, cập nhật dữ liệu theo phiếu (biểu mẫu) thông tin
3.     Đồng bộ dữ liệu đã thu thập về trung tâm
4.     Cho phép thu thập các thông tin: thuộc tính, vị trí không gian, hình ảnh, âm thanh, video,...

Quản lý công việc trên di động

1.     Nhận phiếu công việc trên di động
2.     Quản lý danh mục công việc được giao
3.     Báo cáo tiến độ, trao đổi, phản hồi về công việc  từ di động
4.     Báo cáo kết quả công việc bằng hình ảnh, âm thành, video tại hiện trường
5.     Tổng hợp công việc theo cá nhân

Quản lý tài sản hạ tầng

1.     Thiết kế phiếu (biểu mẫu) thông tin tài sản
2.     Nhập dữ liệu tài sản hiện có vào phiếu (biểu mẫu) thông tin tài sản từ các định dạng khác nhau (Excel, CSV, Shapefile,...) để lưu trữ, quản lý tập trung
3.     Kết xuất dữ liệu tài sản từ phiếu (biểu mẫu) thông tin tài sản ra các định dạng khác nhau (Excel, CSV, Shapefile,...)
4.     Bản đồ vị trí tài sản
5.     Tìm kiếm, tra cứu thông tin tài sản từ danh sách và trên bản đồ vị trí tài sản
6.     Cập nhật thông tin tài sản  từ danh sách và trên bản đồ vị trí tài sản
7.     Đính kèm hình ảnh, âm thành, video và các tài liệu liên quan vào tài sản
8.     In phiếu thông tin tài sản
9.     Phân quyền truy cập phiếu thông tin tài sản
10.  Tổng hợp, thống kê tài sản

Quản lý kiểm tra, bảo trì tài sản hạ tầng


1.     Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa, bảo trì
2.     Tạo phiếu công việc có đính kèm 1 hoặc nhiều phiếu thông tin tài sản
3.     Nhận phiếu công việc trên di động tại hiện trường
4.     Tra cứu thông tin tài sản trên di động tại hiện trường
5.     Thu thập thông tin tài sản bằng di động tại hiện trường
6.     Cập nhật thông tin kiểm tra, bảo trì tài sản bằng di động tại hiện trường
7.     Đồng bộ thông tin thu thập, kiểm tra tài sản từ di động về trung tâm
 


Nguồn tin:Theo Văn phòng tổng hợp

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ