Tin tức

Sớm đưa công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đi vào ổn định 20/01/2014

0
Ngày 17/1, tại TP.Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết: Luật Khoáng sản 2010 được ban hành và thực thi đã góp phần không nhỏ đưa công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản đi vào nề nếp. Điểm mang tính đột phá trong Luật là quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Theo đó, các doanh nghiệp và cá nhân có đủ điều kiện vào đấu giá, trả giá cao hơn thì người đó được Nhà nước cấp mỏ, còn những trường hợp không đấu giá và những trường hợp được cấp trước ngày Luật Khoáng sản 2010 có hiệu lực, phần trữ lượng còn lại phải đóng tiền cấp quyền. Việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là nhằm công bằng với những người đấu giá.
Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ra đời để hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản năm 2010 là đúng lộ trình và cấp thiết. Việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của doanh nghiệp là đúng đắn về mặt pháp lý và chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đây là một chính sách mới, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; đồng thời là tiền đề quan trọng để Nhà nước, Chính phủ có nguồn thu để đầu tư cho hạ tầng cơ sở, an sinh xã hội, cải tạo môi trường và những hệ lụy khác do khai thác khoáng sản gây ra cho địa phương. Người dân nơi có khoáng sản phải được hưởng những quyền lợi chính đáng; thu hút đầu tư, tạo việc làm và tăng trưởng bền vững nhằm đáp ứng những yêu cầu của hội nhập, những thách thức của cạnh tranh và các biến động kinh tế-xã hội trên quy mô toàn cầu đối với nước ta.
 


Toàn cảnh hội nghị
 
Cũng theo Thứ trưởng Trần Hồng Hà, quy định về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là một quy trình bắt đầu từ việc đánh giá tác động về thủ tục hành chính trong quá trình dự thảo do các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thực hiện; gửi lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính; công khai minh bạch thủ tục hành chính sau khi ban hành… Khi triển khai xây dựng dự thảo Nghị định số 203/2013/NĐ-CP cho thấy sự thống nhất về mặt nhận thức, hiểu rõ về cách làm trong toàn bộ hệ thống là chìa khóa để triển khai thành công nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước đã được quy định trong Luật Khoáng sản năm 2010, vốn được coi là một việc khó, nhiều va chạm.
Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực thi Nghị định số 203/2013/NĐ-CP và sớm đưa công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đi vào ổn định, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Thứ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “Cần tập trung nguong lực xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thực thi công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 203/2013/NĐ-CP, trình phê duyệt và hoàn thành trước ngày 30/12/2014 đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tính đúng, tính đủ, công bằng để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện việc thanh tra, kiểm tra công tác tính tiền, thu, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ở các địa phương.


Nguồn tin:Theo monre.gov.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ