Tin tức

Lễ công bố thành lập Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế 10/03/2020

0
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (dự án Đất ngập nước) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) được triển khai trong 4 năm, từ 2015 đến 2018. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản; Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường được giao là chủ dự án; hai tỉnh tham gia dự án là Thái Bình và Thừa Thiên Huế.
Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” (dự án Đất ngập nước) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) được triển khai trong 4 năm, từ 2015 đến 2018. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản; Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường được giao là chủ dự án; hai tỉnh tham gia dự án là Thái Bình và Thừa Thiên Huế.

Tại Thừa Thiên Huế, Dự án phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (đơn vị đầu mối tại tỉnh) triển khai các hoạt động của dự án tại địa phương, bao gồm hoạt động xây dựng hồ sơ thành lập và vận hành khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai. Sau 4 năm triển khai nghiên cứu, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 20/02/2020.

Lễ công bố thành lập Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến tổ chức vào ngày Chủ nhật, ngày 29/3/2020, tại khu vực xã Quảng Thái, Huyện Quảng Điền, Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây là chuỗi các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày rừng thế giới (21/3), Ngày nước thế giới (22/3) và 45 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 – 26/3/2020). Nhằm tuyên truyền sâu rộng cho các đơn vị, cơ quan và cộng đồng dân cư tỉnh Thừa Thiên Huế về phạm vị, diện tích, ranh giới của khu bảo tồn, vai trò của đất ngập nước đối với đời sống và sinh kế con người; nâng cao nhận thức của các đối tượng về vai trò của đất ngập nước trong điều tiết khí hậu, duy trì và bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế bền vững cho cộng đồng.


Nguồn tin:Theo Cổng TTĐT monre.gov.vn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ