Lĩnh vực hoạt động

Download phần mềm

 

PHẦN MỀM BÌNH SAI LƯỚI TRẮC ĐỊA

AdNet.rar Phần mềm bình sai lưới mặt bằng, độ cao AdNet của Vũ Quốc Lập (có thêm tiện ích Hồ sơ địa chính) 
Xem Tải xuống
11200k

AENET2009turtor.doc Hướng dẫn Phần mềm Bình sai lưới độ cao AENET 2009 của Trần Trung Anh  
Xem Tải xuống
243k

ANET2009.rar Phần mềm Bình sai lưới độ cao và lưới mặt bằng (AENET 2009 và APNET 2009) của Trần Trung Anh (chạy trên nền WinXP)  
Tải xuống
3179k

APNET2009turtor.doc
Xem Tải xuống
Hướng dẫn Phần mềm Bình sai lưới mặt bằng APNET 2009 của Trần Trung Anh  300k

APNET2009.zip Phần mềm Bình sai lưới mặt bằng APNET 2009 của thầy Trần Trung Anh (chạy trên nền WinXP) - Xuất tọa độ 42 điểm đầu của lưới 
Xem Tải xuống
1304k

APNET2011Final6.rar Phần mềm Bình sai lưới mặt bằng và độ cao APNET 2011 của Trần Trung Anh (sử dụng được trên Win7) 
Tải xuống
4961k

APNET2012.rar Phần mềm Bình sai lưới mặt bằng và độ cao APNET 2012 của Trần Trung Anh (thêm biên tập 7 bảng GPS từ Compass) 
Xem Tải xuống
4587k

DPSurvey Phần mềm xử lý số liệu trắc địa DPSurvey của Nguyễn Kim Lai 
Xem

DPSurvey 2.4 Phần mềm Xử lý số liệu trắc địa DPSurvey của Nguyễn Kim Lai 
Xem

Geosoft Phần mềm trắc địa Geosoft của Đinh Công Hòa 
Xem

GeoTools12.rar Chương trình GeoTools gồm 3 modun: Trans, BLtrans, Czone để chuyển đổi toạ độ từng điểm theo phương pháp giải tích. 
Tải xuống
5399k

hhmaps2011_capnhat.rar Phiên bản cập nhật ngày 30/3/2012 Phần mềm HHMAPS 2011 
Xem Tải xuống
4846k

hhmaps2011_setup.rar Phần mềm Tính toán bình sai mạng lưới trắc địa, Tính chuyển hệ toạ độ và Vẽ trắc dọc trắc ngang HHMAPS 2011 của Dương Ngọc Hiền  
Xem Tải xuống
11334k

HHMAPS v4.00 Phần mềm Tính toán bình sai mạng lưới trắc địa, Tính chuyển hệ toạ độ và Vẽ trắc dọc trắc ngang HHMAPS v4 của Dương Ngọc Hiền  
Xem

hhmapsV4.1.zip Bình sai lưới mặt bằng, lưới độ cao và tính tọa độ điểm mia của Dương Ngọc Hiền 
Xem Tải xuống
9634k

PickNet3.0.rar Phần mềm bình sai Picknet v3.0 của Trần Khánh & Trần Thùy Dương  
Xem Tải xuống
3214k

ProNet.rar Phần mềm Bình sai lưới trắc địa Pronet V2 của Nguyễn Quang Khánh 
Tải xuống
3863k

SOUTHNET 2007 Chương trình bình sai, thiết kế lưới phụ thuộc SOUTHNET của Nguyễn Hoàng Nam 
Xem


DOWNLOAD PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

 - Cài đặt và hướng dẫn từ xa: Nhằm đáp ứng kịp thời và nhanh nhất, chúng tôi hỗ trợ công việc cài đặt phần mềm và hướng dẫn sử dụng từ xa. Các bạn download phần mềm TeamView (V9.0) này về, sau khi chạy chỉ cần đọc IP & Password để chúng tôi kết nối và thực hiện.


 - Lấy mã máy: để phần mềm hoạt động ổn định, quý vị nên sử dụng phần mềm có bản quyền. Quý vị bấm vào đây để được hướng dẫn cách lấy số.

 

 

 1.  Phân hệ Đăng ký thống kê CESDATA16 - Kết nối với ViLIS,   eLIS

   1.1.  Cài đặt

    1.1.1 - Hướng dẫn cài đặt phần mềm

    1.1.2 - Download Update Window (Đối với hệ diều hành Windows XP phiên bản cũ)

    1.1.3 - Download .Net Framework 4.0

    1.1.4 - Download SAP  Crystal Report 2011

    1.1.5 - Download bộ cài CESDATA16

    1.1.6 - Download file cơ sở dữ liệu (Database) mẫu, file này đã cập nhật mới các huyện, xã sau khi tách nhập đơn vị hành chính. Nếu chúng ta bắt đầu Đăng ký thống kê và viết Giấy chứng nhận thì nên sử dụng Database này.

    1.1.7 - Download file dữ liệu Excel mẫu để chuyển vào CESDATA16

   1.2.  Cập nhật phiên bản mới

            - Download Bản cập nhật CESDATA16 ngày 6/6/2016 (theo các văn bản quản lý đất đai hiện hành).

 

 2.  Phân hệ Giấy chứng nhận MicroGCNs

   Hỗ trợ xuất các hồ sơ địa chính (hồ sơ kỹ thuật, trích lục, trích đo, kết quả đo đạc, bản mô tả, giấy chứng nhận...) trên Micro Station V7. Ngoài ra còn có một vài tính năng hỗ trợ người dùng thao tác trên V7 nhanh chóng, thuận tiện.

   - Download MicroGCNs ngày 27/5/2016.

 

 3.  Phân hệ Xử lý ảnh Hồ sơ đất đai CesdataImage

   3.1 - Download phần mềm Xử lý ảnh hồ sơ đất đai CesdataImage (hồ sơ quét) ngày 23/4/2016 .

   3.2 - Hướng dẫn giảm dung lượng file ảnh, cắt và xoay ảnh.

   3.3 - Hướng dẫn sử dụng phần mềm CesdataImage.

   3.4 - Download phần mềm FileZillaServer.

   3.5 - Download file dữ liệu Excel mẫu để chuyển thông tin hồ sơ quét vào CESDATA16.

 

 4.  Chuyển dữ liệu không gian và thuộc tính vào ViLIS

   4.1 - Download phần mềm Gis2ViLis của Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Công nghệ địa chính - Tổng cục Quản lý đất đai

   4.2 - Download hướng dẫn kiểm tra bản đồ trước khi chuyển dữ liệu vào ViLIS

   4.3 - Download Database LIS rỗng (LisEmpty.bak của phần mềm ViLIS), đã cập nhật mới nhất.

   4.4 - Download hướng dẫn chuyển dữ liệu file bản đồ dc*.dgn vào ViLIS

   4.5 - Download hướng dẫn chuyển dữ liệu thuộc tính và hồ sơ quét từ CESDATA vào ViLIS

   4.6 - Download phần mềm CheckData để kiểm tra dữ liệu thuộc tính của  ViLIS

   4.7 - Download phần mềm chuyển tự động các sơ đồ thửa đất (của các Giấy chứng nhận) vào ViLIS.

 

 

 5.  Phân hệ Đăng ký thống kê CESDATA12 - theo các văn bản quản lý đất đai có hiệu lực trước ngày 01/07/2014.

  5.1 - Download file cơ sở dữ liệu (Database 12) mẫu.

  5.2 - Download Bản cập nhật CESDATA12 ngày 25/6/2015.

 

 6.  Phân hệ Đăng ký thống kê CESDATA15

  5.1 - Download Bản cập nhật CESDATA15 ngày 2/2/2016.

PHẦN MỀM AI CŨNG CẦN

Link để download phần mềm ứng dụng trên OS

1. Google Chrome

2. Adobe Flash Player

3. Internet Download Manager

4.Unikey 32bit

6. CCleaner

7.Bkav Home Plus 6

8.Mozilla Firefox  

9.KMPlayer

10. Foxit Reader

11. Teamviewer

12.VLC media player

13. Zip 32bit  

14.eDict  

15. TeraCopy  

16. Revo Uninstaller

17.OpenOffice

18. Zalo

19. USB Disk Security

20. WinRAR 32bit

21. Picasa   

22. Home.vn

23.Free Download

24. Internet Explorer

25. Opera 5

Download các phần mềm chuyên nghành

Download MicroStation SE

Download Famis2000

Download Famis 2005

Download Famis 2006

Download Famis 2010

MapObjects 2.4

Phần mềm Biên tập bản đồ

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc; Các quy định về thành lập bản đồ; Phần mềm Trút số liệu đo đạc; Phần mềm Bình sai lưới trắc địa.

1.Bộ ảnh đen trắng được nắn trên I_RASB :Tải xuống

2.Bộ ảnh đen màu được nắn trên I_RASC : Tải xuống

3.I_GEOVEC - Công cụ số hoá bản đồ  Tải xuống

4.Phần mềm ứng dụng CAD để thiết kế các bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D (có thể dùng để biên tập và quản lý bản đồ dạng dwg và dxf) Xem

5.Bộ bản đồ gốc & bản đồ địa chính Xem

6.Phần mềm xây dựng bản đồ địa chính eMap 2008 Tải xuống

7.Phần mềm tích hợp đo vẽ và thành lập bản đồ địa chính (bản bổ sung năm 2011) Tải xuống

7.Sửa lỗi font FAMIS trên Win 7 Xem Tải xuống

8.Phần mềm tích hợp đo vẽ và thành lập bản đồ địa chính theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT Tải xuống

9.Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Thành lập bản đồ địa chính - eMap Xem Tải xuống

biên tập dữ liệu raster dưới dạng các ảnh đen trắng  Tải xuống

10.I_RASC - Công cụ hiển thị và biên tập dữ liệu raster dưới dạng các ảnh màu Xem

11.Bản đồ hiện trạng sử dụng đất (mẫu tô màu tiêu chuẩn) Tải xuống

12.Phần mềm hệ thống thông tin địa lý MapInfo Professional 10.5  Xem

13.Phần mềm hệ thống thông tin địa lý Xem

14.MicroStation V8 Training Manual 2D Level 1 Xem Tải xuống

15.MicroStation V8 Training Manual 2D Level 2  Xem Tải xuống

16.Phần mềm trợ giúp thiết kế (CAD) làm nền cho các ứng dụng khác như: FAMIS, 17.Geovec, I/RAS B, MSFC, MRF Clean, MRF Flag, eTools, eMap  Xem

18.Bentley Microstation XM 8.09.03.48phần mềm chuyên cung cấp các giải pháp để tạo, quản trị và xuất bản nội dung thuộc các lĩnh vực kiến trúc, công nghiệp, xây dựng. MicroStation V8 là phiên bản hỗ trợ toàn diện tất cả các định dạng CAD chuẩn hiện nay là DWG của AutoCAD và DGN của MicroStation. Xem

19.Phần mềm hỗ trợ xác định hiện trạng sử dụng đất và biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất dựa trên ảnh viễn thám và công nghệ GIS Xem

20.Seed file MicroStation sử dụng cho bản đồ địa chính theo các quy định của Thông tư 25/2014/TT-BTNMT Tải xuống

21.Phần mềm thành lập bản đồ địa chính số và dữ liệu không gian địa chính - TMV.Map Xem

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc

FET_500.pdf Tải xuống

Horizon HTS580  Tải xuống

LeicaTC305.pdfTải xuống
LeicaTC400.pdf
Xem Tải xuống

LeicaTPS400.pdf
Xem Tải xuống

LeicaTPS800.pdf
Xem Tải xuống

LeicaTS02.pdf
Xem Tải xuống

Leica.zip
Tải xuống

NikonDTM302EN.pdf
Xem Tải xuống

NikonDTM302.pdf
Xem Tải xuống

NikonDTM502.pdf
Xem Tải xuống

NikonDTM652.pdf
Xem Tải xuống

NikonNPL302.pdf
Xem Tải xuống

NikonNPL522.pdf
Xem Tải xuống

HDSD Pentax DatHop.pdf
Xem Tải xuống

HDSD Pentax DinhQuangVinh-NLU.pdf
Xem Tải xuống

CX.pdf
Xem Tải xuống

SET20R.pdf
Xem Tải xuống

SET10R.pdf
Xem Tải xuống

SET30R.pdf
Xem Tải xuống

SOKKIA.zip
Tải xuống

Topcon & South HDSD.doc
Xem Tải xuống

GTS600.pdf
Xem Tải xuống

Topcon 226 HDSD.doc
Xem Tải xuống

TOPCONGTS230N.pdf
Xem Tải xuống

TOPCON.zip
Tải xuống

Phần mềm Trút số liệu đo đạc

LEICA GeoOffice v4    Xem
Nikon TransIt v2.36 Tải xuống
Pentax DataLink DL01 v2.0    Tải xuống
Sokkia Link     Tải xuống
Topcon Link v6.04     Xem

Phần mềm Bình sai lưới trắc địa

Phần mềm bình sai lưới mặt bằng, độ cao AdNet của Vũ Quốc Lập (có thêm tiện ích Hồ sơ địa chính) AdNet.rar
Tải xuống

Hướng dẫn Phần mềm Bình sai lưới độ cao AENET 2009 AENET2009turtor.doc
Xem Tải xuống

Phần mềm Bình sai lưới độ cao và lưới mặt bằng (AENET 2009 và APNET 2009) của Trần Trung Anh (chạy trên nền WinXP)  ANET2009.rar
Tải xuống

Hướng dẫn Phần mềm Bình sai lưới mặt bằng APNET 2009 APNET2009turtor.doc
Xem Tải xuống

Phần mềm Bình sai lưới mặt bằng APNET 2009 của thầy Trần Trung Anh (chạy trên nền WinXP) - Xuất tọa độ 42 điểm đầu của lưới APNET2009.zip
Tải xuống

Phần mềm Bình sai lưới mặt bằng và độ cao APNET 2011 của Trần Trung Anh (sử dụng được trên Win7) APNET2011Final6.rar
Tải xuống

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Bình sai lưới mặt bằng và độ cao APNET APNET2012.doc
Xem Tải xuống

Phần mềm Bình sai lưới mặt bằng và độ cao APNET 2012 của Trần Trung Anh (thêm biên tập 7 bảng GPS từ Compass) APNET2012.rar
Tải xuống

BS_UocTinh.rarTải xuống

Chương trình về xây dựng mô hình số độ cao dạng TIN cho phép vẽ đường bình độ, nội suy độ cao và vẽ mặt cắt tự động DEMSS 2006  DEMSS 2006.zip
Tải xuống

Phần mềm xử lý số liệu trắc địa DPSurvey DPSurvey
Xem

Phần mềm Xử lý số liệu trắc địa DPSurvey 2.8 DPSurvey setup.zip
Tải xuống

Chương trình bình sai, thiết kế lưới tự do phục vụ công tác quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình FraNET 2007  FraNET 2007.zip
Tải xuống

Phần mềm trắc địa Geosoft Geosoft
Xem

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm trắc địa Geosoft GeosoftHDSD.zip
Tải xuống

Chương trình GeoTools gồm 3 modun: Trans, BLtrans, Czone để chuyển đổi toạ độ từng điểm theo phương pháp giải tích. GeoTools12.rar
Tải xuống

Phiên bản cập nhật ngày 30/3/2012 Phần mềm HHMAPS 2011 hhmaps2011_capnhat.rar
Tải xuống

Phần mềm Tính toán bình sai mạng lưới trắc địa, Tính chuyển hệ toạ độ và Vẽ trắc dọc trắc ngang HHMAPS 2011 hhmaps2011_setup.rar
Tải xuống

Bình sai lưới mặt bằng, lưới độ cao và tính tọa độ điểm mia hhmaps2013_setup.rar
Tải xuống

Bình sai lưới mặt bằng, lưới độ cao và tính tọa độ điểm mia hhmapsV4.1.zip
Tải xuống

Phần mềm tính toán bình sai lưới tự do và lưới phụ thuộc InfNET 2006 InfNET 2006.zip
Tải xuống

 

Chương trình bình sai lưới mặt phẳng và độ cao LTD 2003 - Phiên bản hỗ trợ tiếng Việt có dấu LTD2003 Setup.zip
Tải xuống

Phần mềm bình sai Picknet v3.0 PickNet3.0.rar
Tải xuống

ProNet3.rar
Tải xuống

Phần mềm Bình sai lưới trắc địa Pronet V2 ProNet.rar
Tải xuống

Chương trình bình sai, thiết kế lưới phụ thuộc SOUTHNET 2007 SOUTHNET 2007.zip
Tải xuống

Theo Văn phòng Tổng công ty Tổng hợp