Tin Tức
0 Ngày 18 và 21 tháng 7 năm 2014 Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ra các quyết định: số 280/QĐ-TMV, 281/QĐ-TMV, 284/QĐ-TMV, 333/QĐ-TMV; 288/QĐ-TCTTNMT.
0

Thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2014 Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toán thông tin mạng trong tình hình mới, ngày 10 tháng 7 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường  ra quyết định số 1365/QĐ-BTNMT về Ban hành Kế hoạch hành động với các nội dung chủ yếu sau.


0 Thực hiện sáng kiến” Một Liên hợp quốc học tập về biến đổi khí hậu”(UNCC Learn), Cơ quan Đào tạo và nghiên cứu của Liên hợp quốc (UNITAR) thông báo tuyển sinh miễn phí khóa bồi dưỡng “ tự học” qua mạng Internet về biến đổi khí hậu, cụ thể như sau:
0 Ngày 13/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số: 1879/QĐ-TTg phê duyệt danh mục các hồ thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.
0 Ngày 15 tháng 5 năm 2014 Chính phủ đã ban hành Các Nghị định: số  44/2014/NĐ-CP về “QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT”; số 45/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT; số Số: 47/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT; 46/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI; số 43/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC.
0 Quyết định số 143/QĐ-TMV ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành quy chế hoạt động Website Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
0 Ngày 09 tháng 6 năm 2014 Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ra các Quyết định số 186/QĐ-TMV về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam của  Hội đồng thành viên  Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Quyết định số 188/QĐ-TCTTNMT về việc bổ nhiệm  Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 7-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam của Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

0 Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
0 Ngày 28 tháng 3 năm 2014, học viện hành chính có Thông báo số 243/TB-HVHC về việc tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ chính sách công và Quản lý Tài chính công liên kết với Đại học Tổng hợp Tampere (Phần Lan) đợt 1 năm 2014.
0 Hệ thống  vệ tinh viễn thám VNREDSat-1 được phóng lên quỹ đạo ngày 07 tháng 5 năm 2013 và được phối hợp vận hành  bởi Bộ tài nguyên và Môi trường và Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Để sơ kết đánh giá 1 năm tình hình vận hành hệ thống vệ tinh viễn thám VNREDSat-1 phục vụ nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội  và nhiệm vụ quốc phòng an ninh, Bộ tài nguyên và Môi trường và Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đồng tổ chức hội thảo.
0 Thực hiện đề án tái cơ cấu, Ngày 25 tháng 4 năm 2014 Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường ra các Quyết định thành lập: số 115/QĐ-TCTTNMT Phòng Tổ chức cán bộ; số 116/QĐ-TCTTNMT Văn phòng. số 117/QĐ-TCTTNMT Phòng Kế hoạch Kinh doanh; số 118/QĐ-TCTTNMT Phòng Kỹ thuật-Công nghệ và Hợp tác quốc tế.
0 Công văn số 234/CNTT-PCQLCNTT, ngày 17 tháng 4 năm 2014 gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường của Cục Công nghệ Thông tin về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin cho các hệ thống sử dụng thư việ OpenSSL.

0 Công văn số 227/CNTT-PCQLCNTT về việc hạn chế rủi ro an toàn thông tin khi Microsoft ngừng hỗ trợ Windows XP của Cục Công nghệ Thông tin, ngày 10 tháng 4 năm 2014 gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường .Hãng Microsoft đã công bố chính  thức sẽ ngừng hỗ  trợ Windows XP vào ngày 8/4/2014. Sau thời điểm này, các máy tính đang cài đặt Windows XP vẫn có  thể  tiếp  tục  sử  dụng,  cập  nhật  bản  vá  đã  có.

0 Ngày 11 tháng 4 năm 2014 Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tiếp nhận công văn số 1251/BTNMT-TĐKTTT về việc hướng dẫn thực hiện Công tác thông tin đối ngoại 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
0 Ngày 10 tháng 4 năm 2014 Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ký quyết định số 109; 110/QĐ-TCTTNMT2014   về việc  bổ nhiệm cán bộ và giao nhiệm vụ điều hành Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm; ngày 15 tháng 4 ký  quyết định số 111, 112/QĐ-TCTTNMT ngày 15 tháng 4 về điều chuyển nhân sự, tài sản, tiền vốn của Trung tâm Kiểm định và Kiểm tra chất lượng sản phẩm và Trung tâm Tư vấn công nghệ Tài nguyên Môi trường.