Tin Tức
0 Sáng ngày 13 tháng 10 năm 2014 Hội trường tầng 6, số 99 Trần Quốc Toản-Viện nghiên cứu  Bảo hộ Lao động Việt Nam. Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Đất đai-Tổng cục Quản lý đất đai  tổ chức khai giảng  lớp học “Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính” .

0 Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Đất đai-Tổng cục Quản lý đất đai  tổ chức lớp học xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các cán bộ kỹ thuật các đơn vị của Tổng công ty.
0 Ngày 11 tháng 9 năm 2014, tại phòng họp cơ quan-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, số 143/85, phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã tổ chức Chương trình lễ công bố quyết định giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên và Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
0 Căn cứ vào các Nghị định số: 51/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2013; 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2012; 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012; 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ. Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luôn chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.
0 Ngày 13 tháng 8 năm 2014, quyết định số 1689/QĐ-BTNMT, về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo. Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm ông Phan Đức Hiếu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.
0 Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Giáo sư tiến sĩ Harro Stolpe cùng phái đoàn Viện  kỹ thuật môi trường sinh thái EE+E trường Đại học Tổng hợp BOCHUM Ruhr của Đức với Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam vào ngày 20 tháng 8 năm 2014. Hai bên giới thiệu, tìm hiểu lẫn nhau và thảo luận về khả năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực chuyên nghành môi trường giữa hai bên.

0 Quyết định số 319;325/QĐ-TCTTNMT, ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng  và Trưởng phòng Quản lý chất lượng sản phẩm Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
0 Quyết định số 309/QĐ-TCTTNMT, ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 1 Chi nhánh Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
0 Quyết định số 292/QĐ-TCTTNMT, ngày 30 tháng 7  năm 2014 về việc phân công công tác Quyền Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc.của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
                                            

0 Thứ 7, ngày 02 tháng 8 năm 2014, tại phòng họp trụ sở Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 143/85 ngõ 85-Phố Hạ Đình-Phường Thanh Xuân Trung-Thanh Xuân-Hà Nội Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã tổ chức Hội nghị bàn giao tổ chức, tài sản, tiền vốn và công tác kế hoạch của Tổng công ty.


0 Ngày 18 và 21 tháng 7 năm 2014 Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ra các quyết định: số 280/QĐ-TMV, 281/QĐ-TMV, 284/QĐ-TMV, 333/QĐ-TMV; 288/QĐ-TCTTNMT.
0

Thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2014 Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toán thông tin mạng trong tình hình mới, ngày 10 tháng 7 năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường  ra quyết định số 1365/QĐ-BTNMT về Ban hành Kế hoạch hành động với các nội dung chủ yếu sau.


0 Thực hiện sáng kiến” Một Liên hợp quốc học tập về biến đổi khí hậu”(UNCC Learn), Cơ quan Đào tạo và nghiên cứu của Liên hợp quốc (UNITAR) thông báo tuyển sinh miễn phí khóa bồi dưỡng “ tự học” qua mạng Internet về biến đổi khí hậu, cụ thể như sau:
0 Ngày 13/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số: 1879/QĐ-TTg phê duyệt danh mục các hồ thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.
0 Ngày 15 tháng 5 năm 2014 Chính phủ đã ban hành Các Nghị định: số  44/2014/NĐ-CP về “QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT”; số 45/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT; số Số: 47/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT; 46/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI; số 43/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC.