Tin Tức
0 Từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2016, Đại hội cổ đông các công ty con trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
0

Quyết định số: 670/QĐ-BTNMT, Ngày 30 tháng 03 năm 2016 “ Ban hành Kế hoạch thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành các Kế  hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự,

0 Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam gửi thư chúc mừng toàn thể các nữ cán bộ công nhân viên Tổng công ty.
0 Quyết định số 15/QĐ-TCTTNMTVN, ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về việc điều chuyển nhân sự, tài sản Ban Quản lý trụ sở từ trực thuộc Văn phòng Tổng công ty về trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
0 Ngày 21, 31  tháng 12 năm 2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã  ban hành các thông tư số 65/2015/TT-BTNMT, 66/2015/TT-BTNMT, 67/2015/TT-BTNMT, 76/2015/TT-BTNMT, 77/2015/TT-BTNMT,  Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
0 Ngày 29 tháng 01 năm 2016, tại Hội trường Học viện phụ nữ Việt Nam, 68 Nguyễn Chí Thanh Đống Đa-Hà Nội. Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và Hội nghị người lao động năm 2016 Công ty mẹ - Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
0 Ngày 25 tháng 01 năm 2016, tại hội trường tầng 3, 143/85 Hạ Đình-Thanh Xuân-Hà Nội, Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH kiểm toán An Việt tổ chức lớp học “ Chế độ kế toán doanh nghiệp” Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính thay thế QĐ15.
0 Quyết định số 3488/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 28 thánh 12 năm 2015, về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của nghành tài nguyên và môi trường năm 2015.
0 Ngày 22 tháng 12 năm 2015, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ra các thông báo tiêu chí, thủ tục nhà thầu chiến lược các công ty con  trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam:
0 Biên  bản bán đấu giá bán cổ phần lần đầu các công ty con trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam bao gồm các công ty: Công ty Đo đạc Khoáng sản; Công ty Xây dựng và chuyển giao Công nghệ môi trường; Công ty Tài nguyên và Môi trường biển; Công ty Địa chính tư vấn và Dịch vụ đất đai.
0 Quyết định số 150/QĐ-TCTTNMT về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty trực thuộc Tổng công ty; Quyết định số 01-BCĐ thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH nhà nước một thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.0 Quyết định số 3218/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2015 “Phê duyệt Tiêu chí, trình tự để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của các công ty con thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam”
0 Công bố thông tin đấu giá cổ phần lần đầu các công ty con trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam bao gồm: Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường; Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai; Công ty Đo đạc và Khoáng sản; Công ty Tài nguyên-Môi trường Biển.
0 Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa các Công ty con trực thuộc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam bao gồm: Công ty Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường; Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai; Công ty Đo đạc và Khoáng sản; Công ty Tài nguyên-Môi trường Biển.
0 Các Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp số 2632/QĐ-BTNMT, Quyết định số 2630/QĐ-BTNMT; Quyết định số 2633/QĐ-BTNMT;Quyết định số 2631/QĐ-BTNMT.