Tin Tức
0 Danh sách các phần mềm cho phát triển hệ thống thông tin địa lý GIS và các ứng dụng desktop mã nguồn mở

0 Bộ sản phẩm của ERDAS bao gồm các thiết bị phần cứng, phần mềm trong lĩnh vực ảnh địa không gian như đo đạc, xử lý, xây dựng và hiển thị mô hình 3 chiều, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu…
Hiện ERDAS bổ sung thêm rất nhiều sản phẩm với nhiều tính năng mới tăng cường khả năng xử lý, lưu trữ, hiển thị và phân tích dữ liệu địa không gian.