Tin Tức
0 Sau một năm thực hiện Chỉ thị số 631/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào, đến ngày 18/5, Đội liên hợp cắm mốc Quảng Nam và Sê Kông (Lào) đã khảo sát song phương xác định vị trí 44/60 vị trí mốc; tổ chức rà phá bom mìn 19 vị trí mốc (từ vị trí mốc 687 đến 693 và từ vị trí mốc 703 đến 714) và các tuyến đường công vụ dài 83,02km đảm bảo an toàn cho việc triển khai thi công. Các đơn vị thi công đã khảo sát xác định được 180,97km đường công vụ và mở được 134,769km đến 24 cột mốc. Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng xong 28/60 cột mốc; hoàn thiện hồ sơ bàn giao 18 cột mốc đã xây dựng xong cho lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Quảng   Nam   và Sê Kông quản lý, bảo vệ…   

0 Ngày 20/5, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đã làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ về nhiệm vụ mở mới năm 2012. Dự buổi làm việc có đại diện Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học Công nghệ, Trung tâm Viễn thám quốc gia và Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
0 Các nhà thiên văn học vừa hoàn thành bản đồ vũ trụ theo không gian ba chiều thuộc loại lớn nhất và chi tiết nhất từ trước đến nay.