Tin Tức
Ban Chỉ đạo Phân giới cắm mốc tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với hai tỉnh Salavan và Sêkông (nước CHDCND Lào) đã hoàn thành việc tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc giới Việt Nam - Lào qua địa bàn, vượt trước kế hoạch gần 2 năm.
0 Hoàng Sa là một quần đảo tiền tiêu nằm ở Biển Đông. Trong thời kỳ  trị vì đất nước, nhà Nguyễn luôn quan tâm đến quần đảo này và xem như là một nhân tố quan trọng trong vấn đề bảo vệ chủ quyền của vương triều.

0 Một người đàn ông đã tặng cho thư viện quốc hội Mỹ một món quà hiếm. Đó là tấm bản đồ 120 năm tuổi chứng minh lý luận trái đất là phẳng.


Ngày 8/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế- kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường ( không khí, nước mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc, quan trắc bổ sung số liệu ngoài thực địa.

0 Lần đầu tiên, 5 tỉnh Tây Nguyên có một hệ thống cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý đi kèm với bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 dạng số hoàn chỉnh. Đây không chỉ là một bộ sản phẩm đánh dấu sự chuyển đổi về công nghệ đo đạc bản đồ mà còn là một bộ công cụ phục vụ đắc lực cho công tác quy hoạch, điều hành ở vùng kinh tế có vị trí trọng yếu nhất cả nước.
0 Sau một năm thực hiện Chỉ thị số 631/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào, đến ngày 18/5, Đội liên hợp cắm mốc Quảng Nam và Sê Kông (Lào) đã khảo sát song phương xác định vị trí 44/60 vị trí mốc; tổ chức rà phá bom mìn 19 vị trí mốc (từ vị trí mốc 687 đến 693 và từ vị trí mốc 703 đến 714) và các tuyến đường công vụ dài 83,02km đảm bảo an toàn cho việc triển khai thi công. Các đơn vị thi công đã khảo sát xác định được 180,97km đường công vụ và mở được 134,769km đến 24 cột mốc. Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng xong 28/60 cột mốc; hoàn thiện hồ sơ bàn giao 18 cột mốc đã xây dựng xong cho lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Quảng   Nam   và Sê Kông quản lý, bảo vệ…   

0 Ngày 20/5, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đã làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ về nhiệm vụ mở mới năm 2012. Dự buổi làm việc có đại diện Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học Công nghệ, Trung tâm Viễn thám quốc gia và Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
0 Các nhà thiên văn học vừa hoàn thành bản đồ vũ trụ theo không gian ba chiều thuộc loại lớn nhất và chi tiết nhất từ trước đến nay.