News
Ha Noi expects to make 2.450 trillion VND (US$120 million ) from auctioning off 373 ha of land rights for the development of 62 new projects during the course of this year.


PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ