Tin tức

Phần mềm quản lý công việc trực tuyến 09/04/2015

0
Sharing Work là một giải pháp quản lý công việc nội cho bộ doanh nghiệp thân thiện, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí. Được phát triển trên nền ứng dụng web cho phép truy cập mọi lúc - mọi nơi. Mục đích của giải pháp hướng đến sự đơn giản hóa trong quản lý, điều hành của một doanh nghiệp.


Chức năng của hệ thống quản lý công việc:
Lãnh đạo doanh nghiệp:

+ Cập nhật danh sách các nhân viên, phòng ban trong công ty để quản lý (Họ tên, SĐT, Địa chỉ,..);
+ Cập nhật các thông tin nội bộ:

  - Cập nhật các thông báo mới nhất: Ví dụ, thông báo họp gấp, họp nội bộ, các thông báo mới nhất từ doanh nghiệp,..
  - Cập các tài nguyên văn bản, tài liệu: Hợp đồng, biên bản, điều lệ, quy chế của công ty,..

+ Tạo lịch công tác cho tuần làm việc hiện tại(thời khóa biểu) bao gồm lịch công tác chung cho toàn công ty & riêng cho từng phòng ban.

+ Tạo các topic để các thành viên trao đổi trong nội bộ công ty, phòng ban (forum)
+ Xem, cập nhật nhật ký công việc:

  - Phân công công tác(việc) cụ thể tới từng phòng ban, nhân viên qua chức năng giao việc.
  - Nhận báo cáo công việc gửi lên từ phòng  ban, nhân viên hàng ngày.

+ Thống kê theo dõi, chấm công nhân viên qua chức năng "Nhật ký truy cập vào hệ thống quản lý công việc" của các nhân viên trong công ty.
+ Ngoài ra, hệ thống cho phép lãnh đạo tạo, quản lý riêng lịch làm việc cho mình qua chức năng "Lịch của tôi". Tạo, quản lý riêng công việc của mình qua chức năng "Công việc của tôi".

Nhân viên:

+  Xem được lịch công tác chung của công ty, phòng ban.
+  Xem, sử dụng được các tài nguyên, văn bản, các thông báo mới nhất, nếu có.
+  Thảo luận về các chủ đề được tạo trong topic của công ty và phòng ban,
+  Cập nhật danh sách khách hàng, ghi nhật ký giao dịch của từng khách hàng
+  Ghi nhật ký công việc hàng ngày và của những ngày tiếp theo.
+  Gửi báo cáo công việc hàng ngày lên trưởng phòng quản lý hay ban lãnh đạo công ty.
+  Tạo, quản lý riêng lịch làm việc cho mình qua chức năng "Lịch của tôi". Tạo, quản lý riêng công việc của mình qua chức năng "Công việc của tôi".
Nguồn tin:Theo http://www.dichvusangtao.com/giai-phap-phan-mem/173-Phan-mem-quan-ly-cong-viec-truc-tuyen.html#.SVuxhPC43cd

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN
VĂN BẢN TRỰC TUYẾN
QUẢN LÝ VB&HSCV
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ