Tin tức

Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường 2014 30/07/2014

0
Các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ;Thông tư 19/2014/TT-BTNMT ;Thông tư 16/2014/TT-BTNMT ;Thông tư 07/2014/TT-BTNMT ; Thông tư liên tịch 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCALink download nội dung các thông tư:

1. Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN

Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm

Ban hành:

06/06/2014

Hiệu lực:

22/07/2014

 2. Thông tư 19/2014/TT-BTNMT

Quy định về tiêu chuẩn và thẻ công chức thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường

Ban hành:

 23/04/2014

Hiệu lực:

 09/06/2014

3. Thông tư 16/2014/TT-BTNMT

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ban hành:

14/04/2014

Hiệu lực:

02/06/2014

4. Thông tư 07/2014/TT-BTNMT

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành:

12/02/2014

Hiệu lực:

 31/03/2014

5. Thông tư liên tịch 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA

Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản

Ban hành:

05/11/2013

Hiệu lực:

 25/02/2014

 

 


Nguồn tin:Theo KTCN&HTQT Tổng hợp