Tin tức

Đề xuất tách Công ty TN&MT miền Nam ra khỏi Tổng Công ty Tài nguyên và Môi 10/04/2014

0
Ngày 30/8, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển làm việc với Ban đổi mới doanh nghiệp Nhà nước của Bộ về đề án tái cơ cấu Tổng Công ty TN&MT Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.Toàn cảnh buổi làm việc

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty TN&MT Việt Nam Phan Đức Hiếu đã trình bày dự thảo Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty. Theo đó, mục tiêu của việc tái cơ cấu để Tổng Công ty (TCty) có cơ cấu hợp lý hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả và tỷ suất lợi nhuận, đảm bảo sự phát triển bền vững, trở thành doanh nghiệp mạnh về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo dự thảo đề án, TCty cũng sẽ tiến hành tái cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp, điều chỉnh lại cơ cấu của công ty mẹ - công ty con, tổ chức để công ty mẹ giữ chức năng trọng yếu. Cũng theo dự thảo đề án, đề nghị tách Công ty TN&MT miền Nam ra khỏi TCty về trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Bộ TN&MT; tiếp tục duy trì mô hình công ty mẹ - công ty con đối với TCty. Sau khi tách, TCty sẽ có 5 Công ty con trực thuộc.

Đối với phương án cổ phần hóa, Phó Tổng Giám đốc Phan Đức Hiếu cho biết, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, lộ trình cổ phần hóa công ty mẹ - công ty con sẽ phải thực hiện trước năm 2015 trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối trên 60%. Song xuất phát từ thực tế, TCty mới thành lập nên đến nay mới tạm thời ổn định, vốn chủ sở hữu ít, sản phẩm làm ra chủ yếu là sản phẩm công ích nên TCty đã đề xuất xem xét lại lộ trình cổ phần hóa với 3 phương án. Cụ thể, phương án 1, tiến hành cổ phần hóa 2 Công ty con vào giai đoạn 2014 – 2015, 3 công ty con còn lại sẽ cổ phần hóa vào năm 2016 - 2017; phương án 2, cổ phần hóa 3 công ty con vào năm 2014 - 2015, sẽ cổ phần hóa 2 công ty con còn lại vào năm 2016 – 2017;  phương án 3 sẽ tiến hành cổ phần cả 5 công ty con ngay trong giai đoạn 2014 – 2015. Trong 3 phương án trên, TCty đề xuất không cổ phần hóa Công ty mẹ với lý do Công ty mẹ chủ yếu thực hiện nhiệm vụ đặt hàng các sản phẩm có tính bảo mật cao, bay chụp ra đa, biên giới địa giới… là những lĩnh vực có nhạy cảm chính trị cao.

TCty cũng đề nghị Bộ TN&MT xem xét phê duyệt trong giai đoạn 2014 - 2015, nâng vốn Công ty mẹ lên 400 tỷ đồng cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Được biết, vốn Công ty mẹ hiện có trên 100 tỷ đồng chủ yếu tập trung nhà xưởng và máy móc thiết bị.

Tại buổi việc, đại diện các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ đã có ý kiến xung quanh các nội dung tách Công ty miền Nam ra khỏi TCty, lộ trình cổ phần hóa TCty và vốn điều lệ của TCty. Các ý kiến cơ bản đồng ý với đề án tái cơ cấu và thống nhất, ủng hộ với những đề xuất của TCty. Tuy nhiên, để việc tái cơ cấu và cổ phần hóa TCty thực sự đem lại hiệu quả như mong muốn, TCty cần cân nhắc, xem xét lại ngành nghề kinh doanh để đầu tư, tái cơ cấu nguồn nhân lực. Về vấn đề tách Công ty TN&MT miền Nam ra khỏi TCty cũng phải trao đổi thêm, nếu sau khi tách thuận lợi thì làm, còn nếu không thì thôi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển nhất trí với đề án tái cơ cấu của TCty, tán thành với đề xuất tách Công ty miền Nam ra khỏi TCty. Đối với việc cổ phần hóa, theo Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, cần phải thống nhất quan điểm báo cáo Thủ tướng Chính phủ, không cổ phần hóa Công ty mẹ và Công TN&MT miền Nam và để 2 Công ty này giữ 100% vốn Nhà nước. Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển chỉ đạo, từ nay đến 2015 sẽ tiến hành thí điểm một số công ty con, sau năm 2015 mới thực hiện cổ phần hóa công ty con.

Nguồn tin:Theo monre.gov.vn