Tin tức

Cơ hội nghê nghiệp nhóm ngành Tài nguyên và môi trường 13/02/2014

0
Theo Bộ Tài Nguyên và Môi trường, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành môi trường hiện nay có gần 50.000 người. Tuy nhiên, nhu cầu nguồn nhân lực được đào tạo các chuyên ngành tài nguyên và môi trường cần bổ sung lực lượng, trong đó tập trung tăng cường cho một số lĩnh vực như đất đai, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, địa chất khoáng sản và một số chuyên ngành mới...


Là một trong năm nước trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang có nhiều biện pháp và nỗ lực ứng phó. Thanh niên Việt Nam hưởng ứng Giờ Trái Đất - một sự kiện quốc tế do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) khởi xướng nhằm kêu gọi giảm lượng khí thải trên Trái Đất bằng cách mỗi hộ cúp điện trong vòng 1 giờ vào ngày thứ Bảy của tuần cuối tháng Ba hàng năm (Hình: BĐV)

 Ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chính vì thế, nhóm ngành môi trường là lĩnh vực nhiều người quan tâm với những ngành học như: Công nghệ viễn thám, khí tượng, quản lý biển đảo, địa chất và khoáng sản, đo đạc và bản đồ… Các chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước như kinh tế tài nguyên và môi trường, quản lý môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên.

 Ngành công nghệ môi trường 

Ngành công nghệ môi trường trang bị sinh viên các kiến thức về khoa học cơ bản và cơ sở của các ngành hóa học, sinh học và xây dựng. Trên cơ sở đó, trong phần chuyên ngành sinh viên được trang bị các kiến thức sâu về các chất thải công nghiệp và dân dụng, các quy trình công nghệ hóa - sinh học và các thiết bị xử lý chất thải. Ngành đào tạo những kỹ sư có khả năng thiết kế và vận hành, sử dụng, bảo trì các thiết bị dụng cụ đo kiểm soát môi trường, các hệ thống thiết bị công nghệ xử lý môi trường; thống kê, quản lý, xây dựng, thẩm định các dự án về môi trường.

 Kỹ sư công nghệ môi trường có thể làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ xử lý môi trường, môi trường đô thị, cấp thoát nước, kỹ thuật hạ tầng, an toàn lao động, các viện nghiên cứu, các trường học có liên quan đến lĩnh vực môi trường.

 Ngành kỹ thuật môi trường  

Trang bị cho sinh viên các kiến thức rộng về các chuyên môn trong lĩnh vực môi trường thông qua đào tạo lý thuyết, chú trọng đào tạo thực hành các lĩnh vực hóa học, sinh học trong kỹ thuật môi trường, xử lý nước thải, nước cấp, chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, kiểm soát ô nhiễm môi trường công - nông nghiệp, độc học môi trường, quản lý chất lượng môi trường, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin địa lý trong môi trường.

 Hướng nghiên cứu: nghiên cứu các vấn đề về môi trường trong sản xuất (như tích lũy các chất độc hại trong nông sản thực phẩm, đất, nước, cây trồng,...). Nghiên cứu các biện pháp bảo vệ và đánh giá tác động môi trường trong thời kỳ gia tăng chất ô nhiễm độc hại. Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật trong xử lý nước thải công nghiệp đặc thù như nước rò rỉ rác, nước thải dệt nhuộm, nước thải thuộc da...

 Phát triển các kỹ thuật chống ô nhiễm, chống suy thoái môi trường. Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật chống xói mòn, chống suy thoái đất. Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường các khu vực nuôi trồng thủy sản nhằm tăng cường phẩm chất các nguồn lợi thủy sản nội địa, giảm rủi ro trong nuôi trồng thủy sản. Sản xuất và thử nghiệm các chế phẩm sinh học, hóa học phục vụ công tác bảo vệ môi trường.

 Kỹ sư kỹ thuật môi trường có thể công tác tại các viện, trường trong vùng, các sở ban ngành ở địa phương, đặc biệt là Sở Khoa học và công nghệ, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở công nghiệp, Sở Thủy sản, UBND các huyện thị, các công ty như cấp thoát nước, tư vấn môi trường, nuôi trồng thủy sản hoặc tham gia trong các chương trình, đề án trong, ngoài nước về môi trường.

 Ngành quản lý môi trường 

Trang bị sinh viên kiến thức và kỹ năng ứng dụng thực tiễn về các lĩnh vực quản lý chất lượng môi trường, quản lý chất thải, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường, kinh tế kiểm toán môi trường, sản xuất sạch hơn đồng thời trang bị các kiến thức cơ bản về quá trình hóa học, lý học, sinh học trong công nghệ xử lý môi trường, xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường công nông nghiệp.

 Khi tốt nghiệp, tùy từng vị trí công việc, kỹ sư ngành này góp phần ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do con người và tác động tự nhiên gây ra, khắc phục ô nhiễm môi trường, trước hết ở những nơi đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, phục hồi hệ sinh thái đã bị suy thoái, từng bước nâng cao chất lượng môi trường.

 Ngành quản lý tài nguyên rừng 

Đào tạo kỹ sư lâm nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng, có khả năng quản lý, tổ chức phát triển bền vững tài nguyên môi trường và các chức năng nghiệp vụ khác của rừng.

 Sinh viên được trang bị kiến thức về sinh thái môi trường, hệ sinh thái rừng, kỹ thuật và công nghệ trong quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá tài nguyên rừng và môi trường cùng với kiến thức về kinh tế - xã hội và pháp luật có liên quan, về sinh thái nhân văn để làm việc trong các vùng rừng với các cộng đồng dân tộc khác nhau. Sinh viên có được kỹ năng tổ chức và thực hiện những chương trình điều tra, phân tích đánh giá, thiết kế các phương án quản lý tài nguyên rừng và môi trường.

 Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành này có thể công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu và phát triển có liên quan đến quản lý tài nguyên rừng và môi trường, các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các doanh nghiệp nông lâm nghiệp, các công ty du lịch sinh thái và các đơn vị khuyến nông lâm cùng các dự án liên quan.

 Ngành khoa học môi trường  

Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cơ sở của ngành môi trường; phục vụ công tác điều tra, nghiên cứu, giảng dạy và điều hành trong các lĩnh vực quản lý môi trường; công nghệ môi trường; khoa học môi trường ứng dụng. Chương trình trang bị cho sinh viên các kỹ năng phân tích, đánh giá, phát hiện và dự báo những vấn đề môi trường đã, đang và sẽ xảy ra, năng lực tổ chức thực thi các biện pháp xử lý, khắc phục, phòng tránh những tác động có hại đến môi trường.

 Cử nhân khoa học môi trường sau khi tốt nghiệp có thể nhận công tác tại các trường cao đẳng, đại học, các bộ, các tổng cục, các sở ban ngành địa phương có liên quan tới quản lý, quy hoạch môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên; các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng cũng như các viện nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực trên.

 Ngành quản lý môi trường và du lịch sinh thái 

Trang bị kiến thức chuyên sâu và kỹ năng về sinh học bảo tồn, địa lý du lịch, quản lý cảnh quan, quản trị du lịch, quy họach phát triển du lịch sinh thái bền vững, có khả năng xây dựng, quản lý thực hiện các đề án về xây dựng tôn tạo các cảnh quan phục vụ du lịch sinh thái hoặc hướng dẫn du lịch sinh thái và các dịch vụ có liên quan.

 Sở du lịch, công ty dịch vụ du lịch, khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu di tích lịch sử,... là những nơi để sinh viên tốt nghiệp về công tác hoặc có điều kiện tự thành lập các công ty dịch vụ du lịch sinh thái.

 Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có thể công tác ở các cơ quan: vụ, viện nghiên cứu, cục, tổng cục trực thuộc các bộ, ngành ở trung ương; các sở tài nguyên và môi trường, sở khoa học và công nghệ, phòng quản lý chức năng liên quan đến tài nguyên và môi trường; các trung tâm nghiên cứu và tư vấn, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức quốc tế có hoạt động liên quan; các doanh nghiệp kinh doanh chất thải, công nghệ môi trường và các doanh nghiệp công nghiệp khác.

 Ngành kinh tế và quản lý môi trường   

Kinh tế tài nguyên môi trường là chuyên ngành nóng hiện nay. Đào tạo các cử nhân kinh tế có nền tảng kiến thức rộng và vững về kinh tế và các môn khoa học liên quan, sâu về cơ sở lý luận - phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu thực thi kinh tế môi trường và quản lý môi trường, đáp ứng chủ trương kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường trong các lĩnh vực: tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản - địa chất, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên... Hàng năm, bộ Tài nguyên và Môi trường còn xem xét duyệt, cấp học bổng, trao giải thưởng có sinh viên có thành tích học tập xuất sắc cũng như trong nghiên cứu khoa học có liên quan đến ngành Tài nguyên và Môi trường.   

Khoa học môi trường - ngành học cho sự phát triển bền vững

Ngày nay, môi trường không còn là vấn đề của một địa phương hay một quốc gia nào nữa mà đã trở thành mối quan tâm chung của toàn nhân loại. Việc phát triển kinh tế xã hội, đô thị hóa và phát triển công nghiệp mạnh mẽ ở nước ta, cùng với nhận thức chưa đầy đủ thiếu trách nhiệm của con người khiến môi trường đang ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Điều này dẫn đến nguy cơ mất cân bằng sinh thái, cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên thiên, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Trước hàng loạt vấn đề cấp bách đó, một trong những giải pháp mà nhà nước ta hết sức chú trọng là đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo cán bộ chuyên gia về lĩnh vực môi trường, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ môi trường đất nước.

Từ mục tiêu định hướng phát triển bền vững của đất nước. Trường Đại Học Lạc Hồng đã mở ngành Khoa học Môi trường và chính thức tuyển sinh từ năm 2002. Với mục tiêu đào tạo kỹ sư giỏi về chuyên môn và thực hành nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của địa bàn tỉnh cũng như các nơi trên cả nước trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay. Từ ngày thành lập đến nay khoa đã không ngừng phát triển và đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Hầu hết sinh viên sau khi ra trường đều có việc làm ngay, không phải đào tạo lại, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường đạt trên 90%. 

Ngành Khoa học Môi trường (mã ngành D440301) đào tạo 2 chuyên ngành Công nghệ Môi trường và Quản lý Môi trường. Sinh viên ngành Khoa học Môi trường được cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kỹ thuật thiết kế, xây dựng hệ thống cấp thoát nước, an toàn và vệ sinh công nghiệp; kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm nước thải, khí thải và chất thải rắn; mà ngành này còn đem đến cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý môi trường đô thị, và quản lý khu công nghiệp đồng hành với phát triển bền vững.

Với chương trình đào tạo hiện đại được cập nhật thường xuyên, hệ thống phòng thí nghiệm trang bị đầy đủ thiết bị học tập và nghiên cứu, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề. Khoa CN Sinh học – Môi trường là địa chỉ đáng tin cậy để các phụ huynh gửi gắm con em mình vào học. Đặc biệt với nhu cầu xã hội hiện nay, sinh viên ngành môi trường sẽ có nhiều cơ hội việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

 Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có khả năng phân tích, đánh giá, tư vấn và đề xuất giải pháp cho các vấn đề thuộc các lĩnh vực sau:

 • Quản lý môi trường đô thị;
 • Quản lý môi trường các khu công nghiệp và khu chế xuất;
 • Quản lý thông tin môi trường và quy hoạch môi trường;
 • Quản lý chất thải rắn sinh hoạt độ thị
 • Quản lý chất thải nguy hại;
 • Đánh giá tác động môi trường và xã hội;
 • Kinh tế và kiểm toán môi trường;
 • Biến đổi khí hậu và Đa dạng sinh học;
 • Du lịch Sinh thái.
 • Quy hoạch tổng hợp và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên;
 • ISO 14001
 • An toàn vệ sinh lao động (HSE)
 • Quan trắc, Phân tích, xử lý số liệu môi trường
 • Kiểm soát ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí, tiếng ồn)
 • Pháp luật tài nguyên và môi trường
 • Truyền thông môi trường
 • Thanh tra bảo vệ môi trường
 • Sức khỏe cộng đồng và vệ sinh môi trường
 • Áp dụng sản xuất sạch hơn

Cử nhân tốt nghiệp chương trình Quản lý tài nguyên và môi trường có thể làm việc tại:

 • Viện, trường học hoặc trung tâm đào tạo và nghiên cứu về công nghệ, quản lý tài nguyên và môi trường;
 • Các cơ quan nhà nước (từ trung ương đến địa phương) các Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tài nguyên môi trường, Giao thông công chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công ty Môi trường Đô thị, các Phòng/Ban Quản lý Đô thị thuộc quận huyện;
 • Các Cơ quan, xí nghiệp và công ty thuộc nhà nước hoặc tư nhân; 
 • Ban Quản lý dự án của các dự án, tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến môi trường đô thị, môi trường công nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường và vệ sinh môi trường nông thôn.
 • Cảnh sát môi trường
 •  Các nhà máy chế biến nông, thủy sản (xuất khẩu); các khu chế xuất và khu công nghiệp tập trung.
 • Các cơ quan kiểm định, quan trắc đánh giá môi trường và các dự án đầu tư phát triển.
 • Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường, Trung tâm Y tế dự phòng và Công ty cung cấp nước.
 • Trung tâm tư vấn xây dựng và dịch vụ môi trường; Công ty TNHH dịch vụ chuyển giao Khoa học - Quản lý và kỹ thuật môi trường.

Tham khảo hỏi đáp

Em học ngành công nghệ và quản lí môi trường của viện khoa học và ki thuật môi trường Đại học Xây Dựng.em muốn hỏi xem em cần những kĩ năng gì để có thể xin việc 1 cách dễ dàng sau khi ra trường.Em cũng chưa rõ lắm về công việc sẽ làm và nhưng nơi em có thể xin việc vào.
Vậy nên nhờ anh/chị cung cấp thêm thông tin về vấn đề việc làm của ngành này trong tương lai và các năm sắp tới. Em xin chân thành cảm ơn!


 Chào bạn.

Ngành công nghệ và quản lí môi trường nói chung không những cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống cấp thoát nước, an toàn và vệ sinh công nghiệp; kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm nước thải, khí thải và chất thải rắn; mà ngành này còn đem đến cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý môi trường đô thị, và quản lý khu công nghiệp.

Do vậy, sinh viên Khoa công nghệ và quản lí môi trường sau khi tốt nghiệp, có thể đảm nhiệm các công việc về thiết kế, giám sát - thi công các công trình xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; và phụ trách công tác quản lý môi trường tại:

 (1) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, các Viện và Trung tâm Nghiên cứu Phòng Tài nguyên và Môi trường của các thành phố, quận, huyện; (2) Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất; (3) Các Công ty Cấp nước, Công ty Thoát nước, Công ty Xử lý chất thải, Công ty Tư vấn và Xử lý môi trường; (4) Làm công tác giảng dạy về khoa học môi trường tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và (5) Tất cả các công ty, nhà máy có bộ phận quản lý môi trường, có các trang thiết bị, hệ thống xử lý môi trường…

Xã hội càng đi dần vào công nghiệp hóa, tình trạng ô nhiễm ngày càng trở nên nặng nề và do đó, ngành công nghệ và quản lý môi trường càng lúc càng quan trọng. Tuy vậy, kỹ sư ngành này hiện đang rất thiếu cả về lượng và cả chất, nên cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp khá cao.

Tuy nhiên, để có được công việc như mong muốn, ngoài lòng đam mê nghề và những kiến thức nền tảng bạn tiếp thu được ở giảng đường đại học; bạn cần tích lũy thêm các kỹ năng mềm cần thiết (nhà tuyển dụng thường yêu cầu) như kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm/ độc lập… , nâng cao khả năng ngoại ngữ (chuyên ngành/ giao tiếp) - tin học; đồng thời trau dồi kiến thức liên quan bằng các khóa học và tham khảo tài liệu.

Chúc bạn tự tin và thành công với sự lựa chọn của mình!

Câu hỏi:

em muồn hỏi kỹ thuật môi trường và quàn lí môi trường là học về những gì? 2 ngành đó giống hay khác nhau và cơ hội làm việc như thế nào

Trả lời

Chào bạn,

Chuyên ngành Quản lý môi trường và Kỹ thuật môi trường thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, được đào tạo đại cương và cơ sở ngành như nhau. Việc phân chia chuyên ngành được thực hiện sau khi hết hai năm đầu đào tạo.

Chuyên ngành quản lý môi trường chuyên đào tạo kỹ sư và kỹ thuật viên môi trường có kiến thức về khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân các vấn đề ô nhiễm môi trường, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, khắc phục và giảm thiểu ô nhiễm, các rủi ro và thảm họa môi trường, bảo vệ khai thác tài nguyên thiên nhiên, xây dựng các kế hoạch hành động định hướng phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, đánh giá các dự án sản xuất sạch hơn, các loại giấy phép môi trường, đánh giá tác động môi trường. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các Bộ/Sở/Phòng/Cơ quan quản lý môi trường, các chi cục bảo vệ môi trường, các cơ quan tư vấn kỹ thuật quản lý môi trường, các cơ sở sản xuất, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các trung tâm quan trắc và dự báo/mô phỏng chất lượng môi trường.

Chuyên ngành kỹ thuật môi trường chuyên đào tạo kỹ sư và kỹ thuật viên môi trường có kiến thức về khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường, tư vấn công nghệ và kỹ thuật, thực hiện thiết kế, thi công và vận hành các hệ thống xử lý chất thải, các công trình bảo vệ môi trường, kỹ thuật sản xuất sạch hơn, kỹ thuật sinh thái. Sinh viên ra trường sẽ làm việc tại các công ty/đơn vị chuyên tư vấn, thiết kế, thi công các công trình xử lý chất thải; các cơ sở sản xuất, các cơ quan nhà nước về môi trường, các viện nghiên cứu, các trường,...Nguồn tin:Theo KH&HTQT tổng hợp