Tin tức

ẢNH HOẠT ĐỘNG-TỔNG CÔNG TY TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 02/04/2014

0
Tư liệu ảnh các hoạt động, các chuyên đề về ngành Đo đạc Bản đồ, Tài nguyên và Môi trường-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.Ảnh đại hội Đại biểu công nhân viên chức lao động, Đại hội
công đoàn, Tổng kết công tác đảng, công tác đoàn
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam  năm 2013

 

Ảnh đại hội Đại biểu công nhân viên chức lao động, Đại hội
Tổng kết công tác, Tổng kết công tác đảng
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam  năm 2014

Nguồn tin:Theo KH&HTQT tổng hợp