Tin tức

Lễ công bố quyết định giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên và Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. 22/09/2014

0
Ngày 11 tháng 9 năm 2014, tại phòng họp cơ quan-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, số 143/85, phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã tổ chức Chương trình lễ công bố quyết định giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên và Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.
Ngày 11 tháng 9 năm 2014, tại phòng họp cơ quan-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, số 143/85, phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã tổ chức Chương trình lễ công bố quyết định giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên và Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

 


Ông Đặng Văn Long, P. Cháng Văn phòng Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

Đến dự có thứ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển chủ trì hội nghị,  phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ông Phạm Tân Tiến và đại diện Vụ Tổ chức cán bộ có mặt tại buổi lễ.
 


Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu tại buổi lễ


Tại buổi lễ, phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ông Phạm Tân Tuyến công bố quyết định giao nhiệm vụ cho ông Võ Sĩ Hòa, thành viên Hội đồng thành viên, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Bộ tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; ông Dương Văn Hải, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Tài nguyên và Môi rường Việt Nam.

 

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ông Phạm Tân Tuyến phát biểu tại buổi lễ


Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển  phát biểu giao nhiệm vụ, trao quyết định giao nhiệm vụ và tặng hoa Chủ tịch Hội đồng thành viên và  Quyền Tổng Giám đốc-Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển trao Quyết định giao nhiệm vụ cho
ông Võ Sỹ Hoà thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên 
và ông Dương Văn Hải nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc-
Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

 

Nguồn tin:Theo KTCN&HTQT