Tin tức

Thông báo bán đấu giá cổ phần thoái vốn của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tại CTCP Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường. 07/02/2018

0
Thông báo bán đấu giá cổ phần thoái vốn của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tại CTCP Xây dựng và Chuyển giao công nghệ môi trường.1.Bản công bố thông tin

2.Báo cáo tài chính kiểm toán 2016

3.Báo cáo tài chính kiểm toán 2017

4.Văn bản phê duyệt

Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty