Tin tức

Quyết định số 670/QĐ-BTNMT, Ngày 30 tháng 03 năm 2016 “ Ban hành Kế hoạch thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ". 12/04/2016

0

Quyết định số: 670/QĐ-BTNMT, Ngày 30 tháng 03 năm 2016 “ Ban hành Kế hoạch thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành các Kế  hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự,

Kế hoạch : “Thực hiện các các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành các Kế  hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam của Bộ Tài nguyên và Môi trường” . Ban hành theo Quyết định số 670/QĐ-BTNMT, Ngày 30 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Link download:

Quyết định số 670/QĐ-BTNMT

Link download

Kế hoạch Thực hiện các các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ


Nguồn tin:Theo Văn phòng Tổng công ty TN&MTVN