Tin tức

CẬP NHẬT KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TẠI 4 TỈNH VEN BIỂN MIỀN TRUNG 17/05/2016

0
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1511/BTNMT-TCMT ngày 28/4/2016 về việc đánh giá chất lượng nước biển ven bờ tại 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, theo đó Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường đã có Công văn số 271/QTMT ngày 28/4/216 về việc hướng dẫn lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu nước biển ven bờ gửi 4 tỉnh về hướng dẫn chi tiết thống nhất quy trình lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu nước biển ven bờ.

4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1511/BTNMT-TCMT ngày 28/4/2016 về việc đánh giá chất lượng nước biển ven bờ tại 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, theo đó Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường đã có Công văn số 271/QTMT ngày 28/4/216 về việc hướng dẫn lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu nước biển ven bờ gửi 4 tỉnh về hướng dẫn chi tiết thống nhất quy trình lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu nước biển ven bờ.

- Địa điểm quan trắc: mẫu được lấy ở bãi tắm, trong phạm vi cách bờ không quá 1,5 km, nằm cách độ sâu cách mặt nước từ 0,3 m đến 0,5 m. Gồm các điểm sau:

+ Quan trắc phân tích chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tại 06 điểm: Bãi tắm Xuân Thành; Bãi tắm Xuân Hải; Bãi tắm Thạch Hải; Bãi tắm Thiên Cầm; Bãi tắm Kỳ Ninh; Bãi tắm Mũi Đao;
+ Quan trắc phân tích chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tại 04 điểm: Bãi tắm Vũng Chùa, Quảng Đông, Quảng Trạch; Bãi tắm Đá Nhảy, Thanh Trạch, Bố Trạch; Bãi tắm Nhật Lệ, Tp. Đồng Hới; Bãi tắm Hải Ninh, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh;
+ Quan trắc phân tích chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tại 03 điểm: Mũi Si, thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh; Bãi tắm Gio Hải, xã Gio Hải, Gio Ninh; Bãi tắm Mỹ Thủy, xã Hải An, Hải Lăng;
+ Quan trắc phân tích chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, tại 09 điểm: Cửa biển Lăng Cô; Bãi tắm Lăng Cô; Bãi tắm Cảnh Dương; Cửa biển Vinh Hiền; Bãi tắm Vinh Thanh; Bãi tắm Thuận An; Cửa biển Thuận An; Bãi tắm Quảng Ngạn; Bãi tắm xã Điền Lộc.

- Phương pháp quan trắc và phân tích tuân thủ theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 31/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển.

- Thông số quan trắc: theo Bảng số 1 về giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển ven bờ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10-MT:2015.

- Thời điểm quan trắc: 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi chiều.

- Thực hiện QA/QC theo đúng quy định tại Thông tư 21/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định đảo bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

Bắt đầu từ ngày 28/4/2016, các tỉnh đã triển khai thực hiện chương trình quan trắc tại vũng bãi tắm và thường xuyên cung cấp số liệu cho người dân. Đồng thời Tổng cục Môi trường tiến hành lấy mẫu và thông báo kết quả trên trang Web của Bộ Tài nguyên và Môi trường.Nguồn tin:Theo monre.gov.vn