Tin tức

Kiến thức bản địa về di sản địa chất ở Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn 21/07/2011


Ngày 3/10/2010, Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã trở thành CVĐC đầu tiên của Việt Nam và hiện đang được các nhà khoa học hỗ trợ lập hồ sơ trình UNESCO xét công nhận là CVĐC Toàn cầu. Lần đầu tiên vùng này đã được điều tra, nghiên cứu và đánh giá một cách tổng thể, làm tiền đề cho việc xây dựng và vận hành CVĐC. Bài báo dưới đây giới thiệu một số khám phá bước đầu về những kiến thức bản địa về DSĐC - những tinh hoa của bao thế hệ các dân tộc ít người trên cao nguyên đá đã được chắt lọc và gìn giữ từ hàng ngàn đời nay


KIẾN THỨC BẢN ĐỊA VỀ DI SẢN ĐỊA CHẤT Ở CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN.doc