Tin tức

Triển khai 5 đề án Thăm dò khoáng sản 21/06/2011

0
Hội đồng Thẩm định đề án thăm dò khoáng sản do Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc, Chủ tịch Hội đồng chủ trì vừa thông qua 5 đề án thăm dò khoáng sản tại các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trị. Đó là đề án Thăm dò đá grabo làm đá ốp lát tại xã Hà Châu, Hà Lai, huyện Hà Trung và đề án Thăm dò đá dăm kết núi lửa làm đá ốp lát tại xã Hà Thanh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

Cả hai đề án do Công ty CP Vạn Thanh đầu tư; Trung tâm Kỹ thuật địa chất và xử lý nền móng làm tư vấn. Đề án Thăm dò cát trắng tại khu vực xã Minh Châu, huyện Văn Đồn (Quảng Ninh) do Công ty TNHH Thương Lập, Tân Lập đầu tư. Đề án Thăm dò cát trắng tại khu vực xã Quan Lạn, Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) do Công ty TNHH Quang Minh đầu tư. Hai dự án đều do Công ty CP Zoo- Asap làm tư vấn. Đề án Thăm dò vàng khu vực Xà Lời- Me Xi- Động Chặt, xã Vĩnh Ô và Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) do Công ty TNHH Axiom Quảng Trị và Công ty CP Khoáng sản Quảng Trị đầu tư, Viện Khoa học Địa chất & Khoáng sản làm tư vấn.


Toàn cảnh cuộc họp

Các đề án đều nằm trong khu vực đủ điều kiện thăm dò, phương pháp thăm dò, dự tính trữ lượng, tổ chức thi công đảm bảo độ tin cậy. Hội đồng lưu ý Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trong quá trình thăm dò cần xem xét lựa chọn diện tích có tiềm năng, thăm dò ở độ sâu hơn, chú trọng công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động trong thi công.


Bà Nguyễn Thi Minh, PGĐ Công ty CP Đầu tư Vạn Thanh phát biểu

Nguồn tin:http://www.monre.gov.vn